Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ing. Pavel Hadinec

vedoucí výroby

Petr Hanák

vedoucí střediska správy majetku

MUDr. Roman Harcuba

zástupce primáře Traumatologie

Mgr. Silvie Harusová

lékárnice

Markéta Hašková, Dis.

staniční fyzioterapeutka pro chirurgii, t...

MUDr. Petra Havelková

zástupkyně primářky revmatologie

Jaroslava Havelková

referent střediska provozu, příjmová kancelář, podatelna

MUDr. Ondřej Havlíček

zástupce primáře kožního oddělení

JUDr. Iveta Havrdová

vedoucí právního oddělení

Petra Hečková

staniční sestra psychiatrie (přechodně budova K)

Mgr. Bohdana Heczková Ph.D.

klinický bioanalytik

MUDr. Adriana Heindorfer

primářka oddělení klinické hematologie...

Mgr. Veronika Hendrychová

vrchní sestra gynekologicko - porodnickéh...

Martina Hillová

vrchní sestra plicního oddělení

Lenka Hloušková

vedoucí sekretariátu generálního ředitele

Danuše Hlubučková

Staniční sestra 2.patro

MUDr. Daniel Hodík

zástupce primáře ortopedie

Bohumila Hodná

zdravotně-sociální pracovnice (přechodně budova K)

Eva Holmová

vrchní sestra ÚČOCH

MUDr. Kristýna Holomková

lékař, vedoucí lékař UIPD

Lenka Honců

vrchní sestra oddělení rehabilitace Turnov

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

přednosta Centra psychiatrie, primář Oddě...

MUDr. Matěj Horáček

zástupce primáře dětského oddělení, lékař...

RNDr. Jana Hradiská Ph.D.

odborná VŠ pracovnice

Ing. Markéta Hrdinová

klinický bioanalytik

MUDr. Peter Hromádka

přednosta Chirurgického centra, primář vš...

Mgr. Dana Hrstková

vrchní sestra komplexního onkologického centra

Kateřina Hruboňová

staniční sestra kardiologických ambulancí...

MUDr. Martin Hrubý

primář chirurgie Turnov, zástupce lékařského ředitele pro nemocnici Tur...

Mgr. Andrea Hrušovská

vedoucí knihovny

MUDr. Marie Hyánková

lékařka, stanice AT