Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.

přednosta Centra psychiatrie, primář Oddělení psychiatrie pro dospělé

Kontakt

E-mail: jaromir.hons@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 210

Licence

Atestace z psychiatrie I. stupně (2001, IPVZ Praha)

Atestace z psychiatrie II. stupně (2004, IPVZ Praha)

Doktorské studium - obor psychiatrie (2008, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; dizertační práce „Sérové koncentrace D-serinu a glycinu ve vztahu k negativním příznakům: dysfunkce NMDA receptoru v patogenezi schizofrenie“)

Členství ve společnostech

Psychiatrická společnost ČLS JEP (1999-doposud)
– krajský konzultant Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro Liberecký kraj (2011-doposud)

Česká neuropsychofarmakologická společnost (1998-doposud)

Stáže a kurzy

„European First Episode Schizophrenia Training“ – Amsterdam, Nizozemí (2002).
„Salzburg Cornell Seminar – Psychiatry and Psychotherapy“ – Salzburg, Rakousko (2001).
Universitair Centrum St.-Jozef, Kortenberg, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie (2000).

Pedagogická činnost

Technická Univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií – výuka psychiatrie ve studijním oboru ošetřovatelství (2014-doposud)

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Psychiatrická klinika – výuka lékařské psychologie a psychiatrie českých a zahraničních studentů v plném rozsahu (2000-2008)

Publikace

Doubek P., Hons J. Suicidální pacient. In Papežová H. a kol. Naléhavé stavy v psychiatrii. Maxdorf s.r.o. 2014. ISBN 978-80-7345-425-8.

Hons J, Vasatova M, Cermakova E, Doubek P, Libiger J. Different serine and glycine metabolism in patients with schizophrenia receiving clozapine. Journal of Psychiatric Research 2012;46(6):811-8.
IF 4.664

Masopust J., Hons J. Olanzapin pamoát ve spektru antipsychotik s dlouhodobým účinkem. Čes a slov Psychiat 2011; 107(5): 276-284.

Doubek P., Hermann E., Praško J., Hons J. Průvodce bipolární poruchou. Maxdorf s.r.o. 2011, ISBN 978-80-7345-265-0.

Hons J, Zirko R, Vasatova M, Cermakova E, Libiger J. Excitatory amino acids serum levels affected by antipsychotics in patients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 2011; 21(Suppl.3): S471. IF 4.201

Doubek P., Praško J., Hons J., Herman E. Psychóza v životě – život v psychóze. 2. vydání. Maxdorf s.r.o. 2010, ISBN 978-80-7345-231-5.

Libiger J., Urban A., Kremláček J., Hons J. Impaired Generation of Visual Mismatch Negativity is Linked to the Deficit Syndrome in Schizophrenia. Schizophrenia Research 2010; 117(2):362-363. IF 4.174

Hons J., Žirko R., Ulrychová M., Čermáková E., Doubek P., Libiger J. Glycine serum level in schizophrenia: Relation to negative symptoms. Psychiatry Research 2010; 176 (2):103-108. IF 2.666

Hons J., Žirko R., Ulrychová M., Čermáková E., Libiger J. Sérové koncentrace excitačních aminokyselin a léčba antipsychotiky u schizofrenie. Psychiatrie 2009; 19(Suppl.1):11.

Hons J, Žirko R, Ulrychová M, Čermáková E, Libiger J. Vztah sérové koncentrace D-serinu a psychopatologie u schizofrenie. Čes. a slov. Psychiat, 104, 2008, No. 6, pp. 281-288.

Doubek P, Praško J, Herman E, Hons J. Psychóza v životě – život v psychóze. Maxdorf 2008, ISBN 978-80-7345-156-1.

Hons J, Zirko R, Ulrychova M, Cermakova E, Libiger J. D-serine serum levels in patients with schizophrenia: relation to psychopathology and comparison to healthy subjects. Neuroendocrinol Lett 2008; 29(4):485-492. IF 0.924

Hons J, Žirko R, Ulrychová M, Čermáková E, Libiger J. Porucha metabolizmu glycinu v patogenezi negativních příznaků schizofrenie. In Raboch et al. Quo vadis psychiatria. Galén 2008:42-44.

Hons J, Zirko R, Bazant J, Libiger J, Ulrychova M, Vavrova J, Cermakova E. D-serine serum level – a marker of glutamatergic dysfunction in schizophrenia. European Psychiatry 2008; 23(Suppl.2):S120.
IF 1.463

Hons J., Žirko R., Bažant J., Ulrychová M., Vávrová J., Čermáková E. Kognitivní dysfunkce a D-serin u schizofrenie. Psychiatrie 2008; Suppl. 1:30.

Slanina M., Žižka J., Klzo L., Novotný J., Ryška P., Špriňar Z., Hons J., Šenkeřík M., Kunc P. Osmotický demyelinizační syndrom – diagnostika magnetickou rezonancí: kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70/103(3):322-327. IF 0.045

Hons J. Nové možnosti farmakologického ovlivnění glutamátergního systému u schizofrenie. Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 2, pp. 85-90.

Hons J, Žirko R, Libiger J, Ulrychová M, Vávrová J. Hladina D-serinu v krevním séru – marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie (pilotní studie). In Raboch et al. Nemocná duše-nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galén 2006:48-49.

Hons J. Glutamátergní neurotransmise a její role v patofyziologii schizofrenie. Čes. a slov. Psychiat., 100, 2004, No.4, pp. 220-228.

Hons J, Tůma I. Psychiatrická péče v Belgii. Čes. a slov. Psychiat., 98, 2002, No. 7, pp. 408-412.

Hons J. Neurotransmise zprostředkovaná NMDA receptorem a její úloha v patofyziologii schizofrenie. Psychiatrie 2002; (Suppl. 1): 16-17.

Hons J. Schizofrenie a dysfunkce glutamátergní neurotransmise. Psychiatrie 2001; (Suppl. 2): 42-43.

Čížek J, Pleskač M, Hons J. Department for the Treatment of Substances Related Disorders in Nechanice – results and experiences. Acta Medica (LF UK Hradec Králové) 1999; roč. 42 (č. 3): 115-116.

Přednášky

Hons J, Žirko R, Vašatová M, Čermaková E, Libiger J. Metabolizmus D-serinu ve vztahu k exekutivním funkcím u schizofrenie. (XV. Celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí, Luhačovice, 12.6.2013)

Hons J, Zirko R, Vasatova M, Cermakova E, Doubek P, Libiger J. Executive functions related to lower D-serine serum level in patients with schizophrenia. (166th American Psychiatric Association Annual Meeting, San Francisco, USA, 21.5.2013)

Hons J., Vašatová M., Čermáková E., Libiger J. Vliv léčby antipsychotiky na metabolizmus excitačních aminokyselin u schizofrenie. (Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, 13.10.2011, Brno)

Hons J, Zirko R., Vasatova M, Cermakova E, Libiger J. D-serine serum level in schizophrenia: gender differences and relation to psychopathology. (15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, Argentina, 19.9.2011)

Libiger J., Kremlacek J., Urban A., Hons J., Zirko J., Kuba M. “Mismatch negativity” in the visual modality suggests an early information processing deficit in schizophrenia. (10th World Congress of Biological Psychiatry, 31.5. 2011, Prague, Czech Republic)

Hons J, Zirko R, Vasatova M, Cermakova E, Libiger J. Excitatory amino acids serum levels affected by antipsychotics in patients with schizophrenia. (24th ECNP Congress, Paříž, Francie, 6.9.2011)

Hons J. Jaká farmaka neužívat jako stabilizátory nálady u pacientů se schizoafektivní poruchou. (53. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7.1.2011)

Hons J, Žirko R, Vašatová M, Čermáková E, Libiger J. Význam poruchy metabolizmu glycinu v patogenezi negativních příznaků schizofrenie. (VIII. sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 11.6.2010)

Hons J, Zirko R, Ulrychova M, Cermakova E, Libiger J. Influence of antipsychotics on serum glutamate, aspartate, glycine and D-serine levels in schizophrenia. (XXVII CINP World Congress, Hong Kong, 9.6.2010)

Hons J. Diferenciace cílů léčby akutní epizody schizofrenie. (52. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.1.2010)

Hons J., Žirko R., Ulrychová M., Čermáková E., Libiger J. Sérové koncentrace excitačních aminokyselin a léčba antipsychotiky u schizofrenie. (51. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 8.1.2009)

Hons J, Žirko R, Ulrychová M, Čermáková E, Libiger J. Porucha metabolizmu glycinu v patogenezi negativních příznaků schizofrenie. (VII. sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 14.6.2008)

Hons J, Libiger J, Zirko R., Ulrychova M. D-serine serum level in schizophrenia: relation to psychopathology. (161st APA Annual Meeting, 6.5.2008, Washington, USA)

Hons J, Zirko R, Bazant J, Ulrychova M, Vavrova J, Cermakova E, Libiger J. D-serine serum level – a marker of glutamatergic dysfunction in schizophrenia. (16th European Congress of Psychiatry, 6.4. 2008, Nice, Francie)

Hons J., Žirko R., Bažant J., Ulrychová M., Vávrová J., Čermáková E. Kognitivní deficit a D-serin u schizofrenie – výsledky studie. (50. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 10.1.2008)

Hons J. Novinky a trendy v léčbě manické epizody bipolární poruchy. (IV. ročník konference ambulantních psychiatrů, Olomouc, 9.11.2007)

Hons J., Žirko R., Bažant J., Libiger J., Ulrychová M., Vávrová J., Čermáková E. Metabolizmus excitačních aminokyselin u schizofrenie. (13. česko-slovenský psychiatrický sjezd, 14.9.2007, Brno)

Hons J., Žirko R., Bažant J., Ulrychová M., Vávrová J., Čermáková E. Hladina D-serinu v krevním séru – marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie – výsledky studie. (13. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice, 7.6.2007)

Hons J, Žirko R, Libiger J, Ulrychlová M, Vávrová J. Hladiny excitačních aminokyselin v krevním séru u pacientů se schizofrenií. (Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Praha, 1.11. 2006)

Hons J, Žirko R, Libiger J, Ulrychová M, Vávrová J. Hladina D-serinu v krevním séru – marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie (pilotní studie). (VI. sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 9.6.2006)

Hons J. Nové možnosti v terapii akutní fáze schizofrenie. (48. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 5.1.2006)

Hons J. Bipolární afektivní porucha u žen – specifika průběhu a terapie. (12. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice, 18.6.2005)

Hons J. Farmakologické ovlivnění glutamátergní dysfunkce v terapii schizofrenie. (IV. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 14.6.2002)

Hons J. Neurotransmise zprostředkovaná NMDA receptorem a její úloha v patofyziologii schizofrenie. (44. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 6.1.2002)