Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Peter Hromádka

přednosta Chirurgického centra, primář všeobecné chirurgie a chirurgie Frýdlant

Pracoviště: Všeobecná chirurgie

Kontakt

E-mail: peter.hromadka@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 466 (sekretariát přednosty)

Vzdělání

1988-1994
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy Hradec Králové

Licence

1997 - Atestace z oboru chirurgie I. stupeň
2003 - Atestace z oboru chirurgie II. stupeň

Členství ve společnostech

Česká chirurgická společnost JEP
Hrudní sekce České chirurgické společnosti
ČLK

Stáže a kurzy

Stáže odpovídající I a II atestace oboru chirurgie

3/2002 – měsiční stáž na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka
4/2004 -Urgentní stavy v hrudní chirurgii IPVZ Praha
2004- dodnes – opakované stáže na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce
6/2006- Kurz v mediastinoskopii – Klinika hrudní chirurgie Schillerhohe Gerlingen , BRD
2006- Kurz intenzivní metabolické péče a umělé výživy část I.,část II
4/2008 – Kurz laparoskopického šití ve viscerální a pánevní chirurgii I
9/2008 –Stáž na Klinike hrudníhovej chirurgie, Bratislava, SR
2-4/2012- Komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů , Hracec Králové
4/2013 – Kurz laparoskopického šití ve viscerální a pánevní chirurgii II

Pedagogická činnost

1998-1999 – externí učitel Střední zdravotnická škola Liberec

Publikace

Kapitola v knize

Hromádka P – Kapitola „ Bolesti břicha „ v knize : MUDr.Pavla Hromádková – Kdy nejet na pohotovost ? (Jak poskytnout první pomoc našemu dítěti)
Článek v periodiku

l. Recenzované časopisy:

První autor:

Hromádka P., Černohorský S., Baader M.,Fidler F., Škach J., Příhodová L.,
Torakoskopická anatomická resekce plic v rozsahu lobectomie,
Rozhledy chirurgii, 2008, roč 87., č. 10, s. 542-545
[Thoracoscopic anatomical lung resection-lobectomy]
Hromádka P., Černohorský S., Škach J., Baader M.,Gaalová R, Šercl M.,
Peroperační detekce plicních lézí při miniinvazivní operativně,
Rozhledy chirurgii, 2010, roč 89., č. 4, s. 231-233
[Peroperative detection of pulmonary lesions during mini-invasive surgery]

Hromádka P., Černohorský S., Škach J., Zýková I.,
Iatrogenní poranění plicní artérie
Rozhledy chirurgii, 2010, roč 89., č. 4, s. 234-236
[Iatrogenic intries of the pulmonary artery]
Hromádka P., Plaček P., Černohorský S.,
Management postintubační iatrogenní perforace trachey
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL ,2010, roč .7, č. 3, s. 33-36
[Managment post-intubation iatrogenic perforation of the trachea]
Hromádka P., Černohorský S., Škach J., Gaalová R.,
Neobvyklá etiologie vzniku mediastinitidy
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL ,2010, roč .7, č. 3, s. 37-39
[An unusual etiology of mediastinitis]
Hromádka P., Černohorský S., Baader M.,Škach J., Gaalová R.,
Pravostranné úrazové ruptury bránice
Rozhledy chirurgii, 2010, roč 89., č. 10, s. 638-641
[Right-sided posttraumatic ruptures of the diaphragm]
Hromádka P., Škach J., Gaalová R., Černohorský S., Vytiska J., Buchwald P.
Neurinomy v hrudní lokalizaci
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL ,2011, roč .8, č.1, s. 10-13
[Neurinoma in thoracic localization]
Hromádka P., Škach J., Černohorský S., Křivohlávek M., Gaalová R.,
Traumatická ruptura perikardu- zdroj masivního hemothoraxu , kazuistika
Rozhledy chirurgii, 2011, roč 90., č. 4, s. 213-215
[Traumatic rupture of the pericardium – the source of massive haemothorax, a case report]

Hromádka P., Černohorský S.,
Arthritis sternoclavicularis jako příčina mediastinitidy
Rozhledy chirurgii, 2011, roč 90., č. 7, s. 382-385
[Arthritis sternoclavicularis as a case of mediastinitis]
Hromádka P., Škach J., Černohorský S., Škach J., Gaalová R.,Hromádka R.,
Miniinvazivní anatomické plicní resekce
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL ,2012, roč .8, č.1, s. 10-13
[Miniinvasive anatomical pulmonary resections]
Hromádka P. Černohorský S.,
Miniinvazivní anatomické plicní resekce
Medical Tribune, 2012, roč. 8, č. 19, s. C4
[Miniinvasive anatomical pulmonary resections]

B.Spoluautor

Škach J., Vencálek T., Hromádka P.
Bronchogenní karcinom v terénu extrémního bulózního emfyzému
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2013; roč.9. č.,1, s.19-25
[Bronchogenic carcinoma in the field of an extreme bulous emphysema]
Elektronické zdroje

Medicínská videa: (www. prolekare.cz )

Aplikace hemoklipů na větvě plicní artérie
TSK dolní lobectomie

Přednášky

26 přednášek na místní, celostátní i mezinárodní úrovni