Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Jaroslava Barková

vrchní sestra oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Lucie Barsová

zástupkyně primáře oddělení klinické onkologie

MUDr. Jiří Bartoš MBA

přednosta komplexního onkologického centr...

MUDr. Iva Bartošová

primářka interního oddělení Turnov

Bc. Pavla Bártová

vrchní sestra traumatologicko-ortopedického centra

MUDr. Ĺubomír Baško

vedoucí lékař interna 2B

MUDr. Ivan Bašta

primář oddělení rehabilitace Turnov

Ing., Bc. Milan Bauštein, DiS.

staniční sestra Urgentního interního příj...

Jan Beneda DiS.

vedoucí střediska provozu

Mgr. Soňa Benešová

odborná VŠ pracovnice

MUDr. Vratislav Beran

zástupce přednosty Chirurgického centra, ...

MUDr. Petr Beránek

zástupce primáře, lékař

Simona Beránková

staniční setra dětského oddělení - lůžka matek s dětmi

Jana Beranová

staniční sestra operačních sálů gynekologie

MUDr. Pavol Biath

vedoucí lékař ambulancí a poraden všeobecné chirurgie

Mgr. Lenka Bičíková

odborná VŠ pracovnice

Ing. Barbora Bitmanová

Biomedicínský inženýr

MUDr. Antonín Blüml

zástupce primáře patologie

Mgr. Ludmila Bobková

vedoucí radiologická asistentka

Mgr. Petra Brédová

vrchní fyzioterapeutka oddělení rehabilitace

Lenka Brožíková

pověřená náměstkyně oš. péče

Jarmila Brzáková

staniční sestra neurochirurgie

MUDr. Pavel Buchvald Ph.D.

přednosta neurocentra, primář neurochirur...

Miluše Buchvaldová

staniční sestra neurologie

MUDr. Petr Bulíř

primář očního oddělení

Kateřina Bulířová

vrchní sestra oddělení následné péče Turn...

Ivana Bumbová

vrchní radiologická asistentka Turnov

Naděžda Buriánová

vrchní laborantka OKB

MUDr. Eva Bušková

lékařka - ordinace praktického lékaře