Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Pavel Buchvald Ph.D.

přednosta neurocentra, primář neurochirurgie, člen dozorčí rady

Kontakt

E-mail: pavel.buchvald@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 707

Vzdělání

1984-1990
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Licence

atestace I. stupně z chirurgie (1994)
atestace z neurochirurgie (1999)

Členství ve společnostech

 • člen České neurochirurgické společnosti JEP
 • člen České spondylochirurgické společnosti JEP
 • člen akreditační komise MZČR  (2014-2018)
 • člen redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Stáže a kurzy

 • Odborná stáž zaměřená na cévní neurochirurgii – prof. Samii, Hannover, SRN (1996)
 • Absolvent 4-letého kurzu European Association of Neurosurgical Societies (EANS), (Aalborg 1996, Southampton 1997, Madeira 1998, Barcelona 1999)
 • Odborná stáž na North Carolina Skull Base Neurosurgical Institute, Raleigh, North Carolina, USA se zaměřením na chirurgii lební baze (prof. Takanori Fukushima) – 2002
 • Odborná stáž na univerzitní neurochirurgické klinice v Helsinkách se zaměřením na cévní neurochirurgii (prof. Juha Hernesniemi) – 2004 + 2006
 • Kurz v endoskopické neurochirurgii. Berlín (2009)
 • Kurz v endoskopické neurochirurgii. Tutlingen, SRN (2010)
 • Odborná stáž zaměřená na cévní neurochirurgii Barrow Neurosurgical Institut, Phoenix, USA (prof. Michael Lawton) – 2018

Pedagogická činnost

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně  – externí vyučující na katedře neurochirurgie (2011-2018)

Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové, katedra chirurgie – odborný asistent (od 2019)

Publikace

Kapitoly v monografiích:

 1. Buchvald P., Suchomel P., Lukáš R.: Poranění hlavy a přidružená poranění. In: M.Smrčka a kol.. Poranění mozku, Grada Publishing, 2001, p.169-182.
 2. Suchomel P., Fröhlich R., Lukáš R., Buchvald P.: Chirurgická léčba úrazů horní krční páteře. (str.84-92) Rudinský B. (ed.), Spinálna chirurgia, Slovak Academic Press,Bratislava 2005.
 3. Suchomel P., Barsa P., Šourková P., Buchvald P., Fröhlich R., Hradil J. ProdiscC cervical disc prosthesis in the first 68 patients. In Gunzburg, Szpalski: Non-Fusion Technologies in Spine Surgery. Lippincott Williams and Wilkins (2006)
 4. Suchomel P., Buchvald P. Posuny způsobené zásahem chirurga. V monografii Suchomel P., Krbec M.: Spondylolistéza. Galen CZ. 2007
 5. Buchvald P.: Dekompresívní kraniektomie In: P.Ševčík a kol. Intenzivní  medicína, Třetí přepracované vydání, Galén, 2014, p. 473-475.
 6. Buchvald P.: Intracerebrální hemoragie In: P.Ševčík a kol. Intenzivní  medicína, Třetí přepracované vydání, Galén, 2014, p. 490-493.
 7. Buchvald P., Přibáň V.: Subarachnoidální hemoragie In: P.Ševčík a kol. Intenzivní  medicína, Třetí přepracované vydání, Galén, 2014, p. 493-496.
 8. Buchvald P.,Krčma M.: Adenomy hypofýzy In: P.Ševčík a kol. Intenzivní  medicína, Třetí přepracované vydání, Galén, 2014, p. 508-510.
 9. Suchomel P., Buchvald P.: Bicomechanical remarks. In: Suchomel P., Choutka O. Reconstruction of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction. Springer London New York 2011: 17-23.
 10. Suchomel P., Buchvald P., Choutka O.: Rheumatoid arthritis. In: Suchomel P., Choutka O.: Reconstruction of Upper Cervical Spine and Craniovertebral Junction. Springer London New York 2011: 235-247.
 11. Buchvald P., Suchomel P.:  Intradural Extramedullary Cervical Spine Tumors (IECST). In: Koller H., Robinson Y. (eds) Cervical Spine Surgery: Standard and Advanced Techniques. Springer 2019:  617-622.

Původní práce – autor

 1. Buchvald P., Vaverka M.: Chirurgické řešení far laterálního výhřezu bederní meziobratlové ploténky. Čes a Slov Neurol Neurochir: 64/97, 2001, No. 5, p. 295-299
 2. Buchvald P., Suchomel P., Dienelt J., Peníšková L.: Iktový protokol a jeho význam v iktovém programu Nemocnice Liberec. Čes a Slov Neurol Neurochir: 66/99, 2003, No. 3, p. 206–211. Dat.vyd.: 16.5.2003
 3. Buchvald P., Barsa P., Suchomel P.: Surgical Treatment of isthmic spondylolisthesis. Socon case study book, p.2000, 32-33.
 4. Buchvald P., Suchomel P., Fröhlich R., Vaníčková E.: Open door laminoplastika v řešení stenózy krční páteře. Čes a Slov Neurol Neurochir: 67/100, 2004, No. 2, p. 124–131.
 5. Buchvald P., Suchomel P., Kaiser M. Chirurgické řešení ependymomů krční a hrudní míchy. Čes a Slov Neurol Neurochir 70/100, 2007 No. 3, p.117-124.
 6. Buchvald P. , Barsa P. , Suchomel P. Zlomenina zubu čepovce II. typu spojená s laterální dislokací atlasu. Popis dvou případů. Acta chirurgiae orthop et traumat čechosl. 79, 2012
 7. Buchvald P., Jurák L. , Mikuláštík J. , Beneš V. III, Suchomel P. Paragangliomy kaudy a filum terminale. Neurol. praxi 2011; 12(4): 286-289
 8. Buchvald P., Suchomel P., Beneš V. III, Kaiser M., Fröhlich R. Expanze pineální krajiny. Cesk Slov Neurol N. 2013; 76/109(6): 667-678.
 9. Buchvald P., Čapek L., Barsa P. Ohybová tuhost zubu čepovce popřední fixaci jedním tahovým šroubem – biomechanická studie. Acta Chir. orthop. Traum. čech. 2015; 82: 235-238.
 10. Buchvald P., Barsa P., Blüml A., Lukáš R. Výskyt periferního primitivního nádoru v průběhu spinálního kořene – kazuistika. Cesk Slov Neurol N. 2015; 78/111(3): 344-347.
 11. Buchvald P., Čapek L. Počítačem modelované náhrady kostních defektů lební klenby. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(2): 169-172.

Původní práce – spoluautor

 1. Barsa P.,Suchomel P.,Buchvald P.,Lukáš R.,Vaníčková E.: Jsou bikortikální šrouby při přední krční fúzi skutečně bikortikálně zavedeny (retrospektivní studie) Acta Chir.Orthop.Traumat.Cech. 2002,69(1):35-8.
 2. Suchomel P., Buchvald P., Barsa P., Lukas R., Soukup T.: Pyogenic osteomyelitis of the odontoid process: single stage decompression and vision. Spine, 28, No.12, 2003, p: E 239-44
 3. Barsa P.,Buchvald P.,Suchomel P.,Lukáš R.: Traumatická spondylolistéza L5/S1 (kazuistika) Acta Chir.Ortop.Traumat.Cech.2003, 70 (2):121-125.
 4. Suchomel P., Barsa P., Buchvald P., Svobodník A., Vaníčková E.: Autologous versus allogenic bone grafts in instrumented anterior cervical discectomy and fusion: a prospective study with respekt to a bone union pattern. Eur Spine J. 2004,13: 510-515.
 5. Barsa P., Suchomel P., Buchvald P., Kolářová E.,Svobodník A.: Je víceetážová instrumentovaná přední krční fuze rizikovým faktorem vzniku kostního spojení? Prospektivní studie s minimálně 3-letou délkou sledování. Acta Chir.,Ortop. Traum. Cech. 2004, 71 (3): 137-141.
 6. Suchomel P., Fröhlich R., Lukáš R., Buchvald P.: Chirurgické řešení úrazů horní krční páteře. Neurologie pro praxi 2/2005, str.:74-77.
 7. Suchomel P., Hradil J., Barsa P., Buchvald P., Lukáš R. Taller S., Frohlich R.: Chirurgické řešení fraktury oblouku epistrofeu – „katovské zlomeniny“. Acta Cirurg.Ort.Traum.Cech. (73) 2006 s.:321-328.
 8. Suchomel P., Buchvald P., Barsa P., Fröhlich R., Choutka O., Krejzar Z., Sourkova P., Endrych L., Dzan L. Single stage total C2 spondylectomy for chordoma. Case report and technical note. J Neurosurg Spine. 2007 Jun;6(6):611-8
 9. Beneš V. III, Buchvald P., Kaiser M., Mikuláštík J., Suchomel P. Centrální neurocytom: kazuistika a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103 (6): 692-696
 10. Capek L., Buchvald P. Bending stiffness of odontoid fracture fixation with one cortical screw-numerical approach.
 11. Medicon 07 IFMBE, Proceedings Vol.16, Medical & Biological Engineering & Computing, Springer 2007Buchvald P., Čapek L. Počítačem modelované náhrady kostních defektů lební klenby. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(2): 169-172
 12. Jurák L, Buchvald P, Brabec R, Suchomel P.: Spontánní epidurální hematom krční páteře Neurol. praxi 2012; 13(1): 44-46
 13. Jurák L, Buchvald P., Beneš V. III, Kaiser M., Suchomel P.: Vazospazmy jako komplikace subarachnoidálního krvácení –  kazuistika Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(5): 642-646.
 14. Beneš V. III, Buchvald P., Klimošová S., Eichlová Z., Suchomel P. Acute extracranial occlusion of the internal karotid artery: emergent Sumery remains a viable option Acta Neurochirurgica. 2014; 156(5): 901-908.
 15. Beneš V.III, Buchvald P., Suchomel P. Spinal intramedullary astrocytomas: Prognostic factors. In: Tumors of the Central Nervous System, Volume 10 Editor: Hayat M.A. Springer Netherlands, Springer Verlag 2013 pp. 339-349.
 16. Brabec R., Beneš V.III, Buchvald P., Suchomel P. Výsledky léčby pacientů s „čistým“ úrazovým epidurálním krvácením. Cesk Slov Neurol N 2015;78:323-327.
 17. Beneš V.III, Jurák L., Brabec R., Nechanická N., Šercl M., Endrych L., Buchvald P., Suchomel P.Causes of poor outcome in patients admitted in good-grade subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir (Wien) 2017.
 18. Barsa P, Frőhlich R, Šercl M, Buchvald P, Suchomel P. The intraoperative portable CT scanner-based spinal navigation: a viable option for instrumentation in the region of cervico-thoracic junction. Eur Spine J. 2016;25(6):1643-50.