Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

RNDr. Lenka Řehořová

zástupkyně primáře transfuzního oddělení

Kontakt

E-mail: lenka.rehorova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 543

Vzdělání

1990
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor všeobecná biologie, specializace imunologie a vývojová biologie

Licence

2000 Speciální průprava na úseku činnosti vyšetřovací metody v klinické hematologii
od 1990 Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
1999 - dosud vedoucí kontroly jakosti
od 2008 zástupce primáře
od 2015 koordinátor kvality Centra laboratorní medicíny

Členství ve společnostech

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Stáže a kurzy

 • 2002: stáž na oddělení imunohematologie ÚHKT Praha – serologická typizace HLA antigenů 1. třídy
 • 2004: kurz Transfuzní lékařství a imunohematologie, IPVZ Praha
 • 2009: kurz interních auditorů QMS, Liberec
 • 2011: kurz Interní auditor zdravotnické laboratoře Krajské nemocnice Liberec, a.s., Liberec

 

Vědecká činnost

Granty:

Odborný spolupracovník grantu IGA MZ ČR č. NR/8015 –3, téma Multikomponentní aferetické odběry  – nový směr v dárcovství krve (kontrola jakosti transfuzních přípravků).

Řešitel grantu Vědecké rady KNL, a.s. 0903010, téma Porovnání dvou systémů poolování buffy coatu pro výrobu trombocytárních koncentrátů.

Pedagogická činnost

2007 – 2015 odborný asistent pro obor klinická hematologie, Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

Publikace

Monografie

Procházková R., Řehořová L. Klinická transfuziologie pro všeobecné sestry. TU v Liberci, 2010, 105 s.  ISBN 978-80-7372-676-8.

 

Publikace v periodicích

Procházková R., Kurková R., Řehořová L., Hubáčková L.: Suitability apheresis donors for multicomponent  apheresis. Vox Sanquinis, 2004, 87, suppl 3, str. 21.

Procházková R., Hubáčková L., Řehořová L.: Výběr dárců pro multikomponentní odběry krve.  Transfuze a hematologie dnes, 2005; 11 (2), 54 – 61.

Procházková R., Hubáčková L., Řehořová L.: Quality parameters of two WBC – reduced units collected by  apheresis. Vox Sanquinis, 89, suppl 1, str. 52.

Procházková R., Řehořová L., Hubáčková L.: Double erythrocytapheresis: Quality     parameters of two  WBC- reduced RBC. Transfus Apher Sci, 33 (2005), 107.

Procházková R., Řehořová L., Hubáčková L: Multicomponent apheresis: Apheresis parameters and quality of platelets from separator Haemonetics MCS+ and TRIMA Accel. Transfus Apher Sci, 33 (2005), 104.

Procházková R., Andrýs C., Hubáčková L., Řehořová L., Krejsek J. Zhodnocení markerů apoptózy a aktivace trombocytů u aferetických odběrů trombocytů s plasmou. Transf. Hemat. Dnes, 12, 2006; 3: 159-165.

Řehořová L., Procházková R.: Markery buněčného poškození trombocytů u směsných trombocytových transfuzních přípravků v aditivních roztocích. Transf. Hemat. Dnes, 17, 2011; 2: 85-91

Maříková Š., Řehořová L., Mizera R., Walterová L., Ouhrabková I., Procházková R. Retransfuzní systém s dvojitou integrovanou filtrací – parametry kvality produktu. Transfuze Hematol. dnes, 2014; 4: 117-124.

Přednášky

37
23
jako 1. autor
28
publikovaných abstrakt