Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC

místopředseda představenstva, lékařský ředitel

Kontakt

E-mail: tomas.roubicek@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 847

Vzdělání

2000
Gymnázium Turnov
2000 – 2006
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství
2003 – 2004
Program Erasmus, studium na Charité – Medical faculty of Humboldt University, Berlín, SRN
2006 – 2009
Postgraduální studium (PhD) oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2006 – 2009
III. Interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
2009 – dosud
Krajská nemocnice Liberec, Kardiocentrum, šéfrezident interního kmene (2013-2019), člen vědecké rady KNL
2012 – 2019
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
2015 – 2022
IKEM Praha, klinika kardiologie, elektrofyziolog

Licence

2013 Specializovaná způsobilost (atestace) v oboru kardiologie
2015 F013 srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost, F014 srdeční elektrofyziologie – katetrizační ablace
2016 ECES level 2 (EHRA certified electrophysiology specialist level 2)
2023 Habilitace v oboru kardiologie (docent), 3. lékařská fakulta UK

Členství ve společnostech

Česká lékařská komora
Česká kardiologická společnost (Česká asociace pro srdeční rytmus)
Evropská kardiologická společnost (2020 FESC)

Stáže a kurzy

Stáže
4/2006     Department of Cardiovascular disease, St. Marys hospital, Mayo clinic, Rochester, USA
7-9/2005   Research Trainee pro klinický výzkum, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

Kurzy
9/2007     Evropská škola interní medicíny, Portugalsko
2019       GCP (good clinical practice)

Pedagogická činnost

2014-dosud
Technická univerzita Liberec, Fakulta zdravotnických studií
– patofyziologie pro ošetřovatelství, zdravotnické záchranáře a biomedicínskou techniku

 

 

Publikace

https://orcid.org/0000-0001-8480-5110

Roubicek T, Dolinkova M, Blaha J, Haluzikova D, Bosanska L, Mraz M, Kremen J, Haluzik M. Increased angiotensinogen production in epicardial adipose tissue during cardiac surgery: possible role in a postoperative insulin resistance. Physiol. Res. 2008, 57: 911-917. – IF 1,5

Roubicek T, Bartlova M, Krajickova J, Haluzikova D, Mraz M, Lacinova Z, Kudla M, Teplan V, Haluzik M. Increased production of proinflammatory cytokines in adipose tissue of patients with end stage renal disease. Nutrition, 2009; 25 (7-8): 762-8 – IF 2,1

Hovorka R, Kremen J, Blaha J, Matias M, Anderlova K, Bosanska L, Roubicek T, Wilinska ME, Chassin LJ, Svacina S, Haluzik M. Blood glucose control by a model predictive control algorithm with variable sampling rate vs. a routine glucose management protocol in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab., 2007, 92, 8: 2960-4. – IF 5,49

Haluzikova D, Dostalova I, Kavalkova P, Roubicek T, Mraz M, Papezova H, Haluzik M. Serum concentrations of adipocyte fatty acid binding protein in patients with anorexia nervosa. Physiol Res. 2009; 58: 577-81. – IF 1,5

Dostálová I, Roubícek T, Bártlová M, Mráz M, Lacinová Z, Haluzíková D, Kaválková P, Matoulek M, Kasalicky M, Haluzik M. Increased serum concentrations of macrophage inhibitory cytokine-1 in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus: the influence of very low calorie diet. Eur J Endocrinol. 2009 Sep; 161: 397-404

Kane GC, Xu N, Mistrik E, Roubicek T, Stanson AW, Garovic VD. Renal artery revascularization improves heart failure control in patients with atherosclerotic renal artery stenosis. Nephrol Dial Transplant. 2010 Mar; 25: 13-20.

Roubíček T, Křemen J, Bošanská L, Svačina Š, Haluzík M. Hyperglykémie a inzulínorezistence u kriticky nemocných: příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění – review. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2007, 10, 3: 27-33.

Roubíček T, Křemen J, Bláha J, Matias M, Kopecký P, Rulíšek J, Anderlová K, Bošanská L, Mráz M, Chassin LJ, Hovorka R, Svačina Š, Haluzík M. Pilot study to evaluate blood glucose control by a model predictive control algorithm with variable sampling rate vs. routine glucose management protocol in peri- and postoperative period in cardiac surgery patients. Čas Lék Česk. 2007; 146 (11): 868-73.

Haluzíková D, Roubíček T, Haluzík M. Adiponectin and atherosclerosis. Vnitř Lék. 2007; 53 (4): 359-63.

Lacinová Z, Michalský D, Kasalický M, Dolinková M, Haluzíková D, Roubíček T, Krajíčková J, Mráz M, Matoulek M, Haluzík M. The influence of obesity on the gene expression of adiponectin and its receptor in subcutaneous adipose tissue. Vnitř Lék. 2007; 53 (11): 1190-7.

Bošanská L, Lacinová Z, Roubíček T, Mráz M, Bártlová M, Doležalová R, Housová J, Křemen J, Haluzíková D, Matoulek M, Haluzík M. The influence of very-low-calorie diet on soluble adhesion molecules and their gene expression in adipose tissue of obese women. Čas Lék Česk. 2008; 147 (1): 32-7.

Křemen J, Bláha J, Kopecký P, Bošanská L, Kotrlíková E, Roubíček T, Anderlová K, Svačina S, Matias M, Rulíšek J, Hovorka R, Haluzík M. The treatment of hyperglycaemia in critically ill patients: comparison of standard protocol and computer algorithm. Vnitř Lék. 2007; 53 (12): 1269-73.

Hyperglykémie v intenzivní péči u kardiologických pacientů. Křemen, Jaromír — Mráz, Miloš — Kopecký, Petr — Svačina, Štěpán — Roubíček, Tomáš — Bláha, Jan — Haluzík, Martin. Postgraduální medicína. 2009, roč. 11, mimoř. příl., s. 48-54.

Léčba diabetu založená na ovlivnění inkretinů. Mráz, Miloš — Roubíček, Tomáš — Haluzík, Martin. Lékařské listy. 2009, č. 5, s. 8-10.

Roubícek T, Mráz M, Bártlová M, Kaválková P, Haluzíková D, Trachta P, Housová J, Matoulek M, Svacina S, Haluzík M. The influence of 6-months treatment with exenatide on type 2 diabetes mellitus compensation, anthropometric and biochemical parameters. Vnitr Lek. 2010; 56:15-20.

Souvisí reinfarkt myokardu po větší ortopedické operaci s nedostatečnou účinností protidestičkové terapie? Roubíček, Tomáš — Hraboš, Vladimí. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, č. 6, s. 316-318. Lit.: 14

Polasek R, Kucera P, Nedbal P, Roubicek T, Belza T, Hanuliakova J, Horak D, Wichterle D, Kautzner J. Local electrogram delay recorded from left ventricular lead at implant predicts response to cardiac resynchronization therapy: retrospective study with 1 year follow up. BMC Cardiovasc Disord. 2012 May 20;12:34.

Spontánní ruptura gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny jako příčina srdeční tamponády. Hanuliaková, Jana — Janek, Bronislav — Telekes, Peter — Horák, David — Roubíček, Tomáš — Velička, Zdeněk — Polášek, Rostislav. Intervenční a akutní kardiologie. 2013, roč. 12, č. 3, s. 159-162.

Serum Preadipocyte Factor-1 Concentrations in Females with Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: The Influence of Very Low Calorie Diet, Acute Hyperinsulinemia, and Fenofibrate Treatment. Kavalkova P, Touskova V, Roubicek T, Trachta P, Urbanova M, Drapalova J, Haluzikova D, Mraz M, Novak D, Matoulek M, Lacinova Z, Haluzik M. Horm Metab Res. 2013

High-density Epicardial Activation Mapping to Optimize the Site for Video-Thoracoscopic Left Ventricular Lead Implant. Polasek R, Skalsky I, Wichterle D, Martinca T, Hanuliakova J, Roubicek T, Bahnik J, Jansova H, Pirk J, Kautzner J. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Apr 11. doi: 10.1111/jce.12430

Left Ventricular Lead Electrical Delay Is a Predictor of Mortality in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy. Roubicek T, Wichterle D, Kucera P, Nedbal P, Kupec J, Sedlakova J, Cerny J, Stros J, Kautzner J, Polasek R. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Sep 3, CIRCEP.115.003004

Implantace kardioverter-defibrilátoru v graviditě. Klofáč P, Roubíček T, Polášek R. Intervenční a akutní kardiologie 2017, 16; 16(1): 28-31

Ultrasound-guided versus conventional femoral venipuncture for catheter ablation of atrial fibrillation: a multicentre randomized efficacy and safety trial (ULTRA-FAST trial). Yamagata K, Wichterle D, Roubicek T, Jarkovsky P, Sato Y, Kogure T, Peichl P, Konecny P, Jansová H, Kucera P, Aldhoon B, Cihak R, Sugimura Y, Kautzner J. Europace. 2017 May 30. doi: 10.1093/europace/eux175

Klofáč P, Roubicek T, Polasek R. Cardiac arrest in patient with significant pulmonary regurgitation after surgical valvulotomy for isolated pulmonary stenosis in childhood, Cor et Vasa 2017, doi: 10.1016/jcrvasa.2017.11.002

Cardioembolic stroke as consequence of myocardial infarction: Case report and concise review. Ondřej Černý, Tomáš Roubíček, Jindřich Kupec, Rostislav Polášek. Cor et Vasa, In Press, Available online 11 August 2018

Cardioneuroablation in a patient with atrioventricular nodal re-entrant tachycardia. Tomas Roubicek, Dan Wichterle, Josef Kautzner. EP Europace, euy190, https://doi.org/10.1093/europace/euy190, Published: 24 August 2018

Very long-term survival and late sudden cardiac death in cardiac resynchronization therapy patients. Barra S, Duehmke R, Providência R, Narayanan K, Reitan C, Roubicek T, Polasek R, Chow A, Defaye P, Fauchier L, Piot O, Deharo JC, Sadoul N, Klug D, Garcia R, Dockrill S, Virdee M, Pettit S, Agarwal S, Borgquist R, Marijon E, Boveda S. Eur Heart J. 2019 May 2. pii: ehz238. doi: 10.1093/eurheartj/ehz238.

Combination of left ventricular reverse remodeling and brain natriuretic peptide level at one year after cardiac resynchronization therapy predicts long-term clinical outcome. Roubicek T, Stros J, Kucera P, Nedbal P, Cerny J, Polasek R, Wichterle D. PLoS One. 2019 Jul 17;14(7):e0219966. doi: 10.1371/journal.pone.0219966

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE INDUKOVANÁ PARAGANGLIOMEM, Petra Kadlečková, Tomáš Roubíček, Rostislav Polášek, Cor et vasa Case reports 2019

Nesprávná indikace k implantaci defibrilátoru u pacienta po infarktu myokardu a akcesorní spojkou Mahaimova typu; B. Polová, R. Polášek, E. Borišincová, T. Roubíček, Cor et Vasa Case Reports 3/2019; http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=105&pid=1218

Komorová tachykardie jako první manifestace srdeční sarkoidózy, Yassin Nagib Yassin, Tomáš Roubíček, Pavol Tomašov, Jakub Lípa, Rostislav Polášek. Cor et Vasa 2019

Kapitola v monografii:
Roubíček T et al. Hyperglykémie a její normalizace intenzifikovanou inzulínovou terapií u kriticky nemocných pacientů. – In: Haluzík M et al. Trendy soudobé diabetologie. Svazek 12, s. 11-30, Galén, 2009