Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Tomáš Roubíček Ph.D.

lékař

Kontakt

E-mail: tomas.roubicek@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 632

Vzdělání

1993 – 2000
Gymnázium Turnov, Turnov, Česká republika
2000 – 2006
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství
2003 – 2004
Program Erasmus, studium na Charité – Medical faculty of Humboldt University, Berlín, SRN
2006 – 2009
Postgraduální studium (PhD) oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2006 – 2009
III. Interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
2009 – dosud
Krajská nemocnice Liberec, Kardiocentrum, šéfrezident interního kmene, člen vědecké rady KNL
2012 – dosud
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
2015 – dosud
IKEM Praha, klinika kardiologie

Licence

2013 Specializovaná způsobilost (atestace) v oboru kardiologie
2015 F013 srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost, F014 srdeční elektrofyziologie – katetrizační ablace
2016 ECES level 2 (EHRA certified electrophysiology specialist level 2)

Členství ve společnostech

Česká lékařská komora

Česká kardiologická společnost (Česká asociace pro srdeční rytmus)

Evropská kardiologická společnost

EHRA (European Heart Rhythm Association)

Stáže a kurzy

Stáže
  • 4/2006 Department of Cardiovascular disease, St. Marys hospital, Mayo clinic, Rochester, USA
  • 7-9/2005 Research Trainee pro klinický výzkum, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
Kurzy
  • 9 – 2007 Evropská škola interní medicíny, Portugalsko
  • 2009 GCP (good clinical practice) training

Pedagogická činnost

2014-dosud  Technická univerzita Liberec, Fakulta zdravotnických studií

patofyziologie pro ošetřovatelství, zdravotnické záchranáře a biomedicínskou techniku

člen akademického senátu Fakulty zdravotnických studií

Publikace

Publikace:

Roubicek T, Dolinkova M, Blaha J, Haluzikova D, Bosanska L, Mraz M, Kremen J, Haluzik M. Increased angiotensinogen production in epicardial adipose tissue during cardiac surgery: possible role in a postoperative insulin resistance. Physiol. Res. 2008, 57: 911-917. – IF 1,5

Roubicek T, Bartlova M, Krajickova J, Haluzikova D, Mraz M, Lacinova Z, Kudla M, Teplan V, Haluzik M. Increased production of proinflammatory cytokines in adipose tissue of patients with end stage renal disease. Nutrition, 2009; 25 (7-8): 762-8 – IF 2,1

Hovorka R, Kremen J, Blaha J, Matias M, Anderlova K, Bosanska L, Roubicek T, Wilinska ME, Chassin LJ, Svacina S, Haluzik M. Blood glucose control by a model predictive control algorithm with variable sampling rate vs. a routine glucose management protocol in cardiac surgery patients: a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab., 2007, 92, 8: 2960-4. – IF 5,49

Haluzikova D, Dostalova I, Kavalkova P, Roubicek T, Mraz M, Papezova H, Haluzik M. Serum concentrations of adipocyte fatty acid binding protein in patients with anorexia nervosa. Physiol Res. 2009; 58: 577-81. – IF 1,5

Dostálová I, Roubícek T, Bártlová M, Mráz M, Lacinová Z, Haluzíková D, Kaválková P, Matoulek M, Kasalicky M, Haluzik M. Increased serum concentrations of macrophage inhibitory cytokine-1 in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus: the influence of very low calorie diet. Eur J Endocrinol. 2009 Sep; 161: 397-404

Kane GC, Xu N, Mistrik E, Roubicek T, Stanson AW, Garovic VD. Renal artery revascularization improves heart failure control in patients with atherosclerotic renal artery stenosis. Nephrol Dial Transplant. 2010 Mar; 25: 13-20.

Roubíček T, Křemen J, Bošanská L, Svačina Š, Haluzík M. Hyperglykémie a inzulínorezistence u kriticky nemocných: příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění – review. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2007, 10, 3: 27-33.

Roubíček T, Křemen J, Bláha J, Matias M, Kopecký P, Rulíšek J, Anderlová K, Bošanská L, Mráz M, Chassin LJ, Hovorka R, Svačina Š, Haluzík M. Pilot study to evaluate blood glucose control by a model predictive control algorithm with variable sampling rate vs. routine glucose management protocol in peri- and postoperative period in cardiac surgery patients. Čas Lék Česk. 2007; 146 (11): 868-73.

Haluzíková D, Roubíček T, Haluzík M. Adiponectin and atherosclerosis. Vnitř Lék. 2007; 53 (4): 359-63.

Lacinová Z, Michalský D, Kasalický M, Dolinková M, Haluzíková D, Roubíček T, Krajíčková J, Mráz M, Matoulek M, Haluzík M. The influence of obesity on the gene expression of adiponectin and its receptor in subcutaneous adipose tissue. Vnitř Lék. 2007; 53 (11): 1190-7.

Bošanská L, Lacinová Z, Roubíček T, Mráz M, Bártlová M, Doležalová R, Housová J, Křemen J, Haluzíková D, Matoulek M, Haluzík M. The influence of very-low-calorie diet on soluble adhesion molecules and their gene expression in adipose tissue of obese women. Čas Lék Česk. 2008; 147 (1): 32-7.

Křemen J, Bláha J, Kopecký P, Bošanská L, Kotrlíková E, Roubíček T, Anderlová K, Svačina S, Matias M, Rulíšek J, Hovorka R, Haluzík M. The treatment of hyperglycaemia in critically ill patients: comparison of standard protocol and computer algorithm. Vnitř Lék. 2007; 53 (12): 1269-73.

Hyperglykémie v intenzivní péči u kardiologických pacientů. Křemen, Jaromír — Mráz, Miloš — Kopecký, Petr — Svačina, Štěpán — Roubíček, Tomáš — Bláha, Jan — Haluzík, Martin. Postgraduální medicína. 2009, roč. 11, mimoř. příl., s. 48-54.

Léčba diabetu založená na ovlivnění inkretinů. Mráz, Miloš — Roubíček, Tomáš — Haluzík, Martin. Lékařské listy. 2009, č. 5, s. 8-10.

Roubícek T, Mráz M, Bártlová M, Kaválková P, Haluzíková D, Trachta P, Housová J, Matoulek M, Svacina S, Haluzík M. The influence of 6-months treatment with exenatide on type 2 diabetes mellitus compensation, anthropometric and biochemical parameters. Vnitr Lek. 2010; 56:15-20.

Souvisí reinfarkt myokardu po větší ortopedické operaci s nedostatečnou účinností protidestičkové terapie? Roubíček, Tomáš — Hraboš, Vladimí. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, č. 6, s. 316-318. Lit.: 14

Polasek R, Kucera P, Nedbal P, Roubicek T, Belza T, Hanuliakova J, Horak D, Wichterle D, Kautzner J. Local electrogram delay recorded from left ventricular lead at implant predicts response to cardiac resynchronization therapy: retrospective study with 1 year follow up. BMC Cardiovasc Disord. 2012 May 20;12:34.

Spontánní ruptura gigantického aneuryzmatu pravé koronární tepny jako příčina srdeční tamponády. Hanuliaková, Jana — Janek, Bronislav — Telekes, Peter — Horák, David — Roubíček, Tomáš — Velička, Zdeněk — Polášek, Rostislav. Intervenční a akutní kardiologie. 2013, roč. 12, č. 3, s. 159-162.

Serum Preadipocyte Factor-1 Concentrations in Females with Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: The Influence of Very Low Calorie Diet, Acute Hyperinsulinemia, and Fenofibrate Treatment. Kavalkova P, Touskova V, Roubicek T, Trachta P, Urbanova M, Drapalova J, Haluzikova D, Mraz M, Novak D, Matoulek M, Lacinova Z, Haluzik M. Horm Metab Res. 2013

High-density Epicardial Activation Mapping to Optimize the Site for Video-Thoracoscopic Left Ventricular Lead Implant. Polasek R, Skalsky I, Wichterle D, Martinca T, Hanuliakova J, Roubicek T, Bahnik J, Jansova H, Pirk J, Kautzner J. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Apr 11. doi: 10.1111/jce.12430

Left Ventricular Lead Electrical Delay Is a Predictor of Mortality in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy. Roubicek T, Wichterle D, Kucera P, Nedbal P, Kupec J, Sedlakova J, Cerny J, Stros J, Kautzner J, Polasek R. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Sep 3, CIRCEP.115.003004

Implantace kardioverter-defibrilátoru v graviditě. Klofáč P, Roubíček T, Polášek R. Intervenční a akutní kardiologie 2017, 16; 16(1): 28-31

Ultrasound-guided versus conventional femoral venipuncture for catheter ablation of atrial fibrillation: a multicentre randomized efficacy and safety trial (ULTRA-FAST trial). Yamagata K, Wichterle D, Roubicek T, Jarkovsky P, Sato Y, Kogure T, Peichl P, Konecny P, Jansová H, Kucera P, Aldhoon B, Cihak R, Sugimura Y, Kautzner J. Europace. 2017 May 30. doi: 10.1093/europace/eux175

Klofáč P, Roubicek T, Polasek R. Cardiac arrest in patient with significant pulmonary regurgitation after surgical valvulotomy for isolated pulmonary stenosis in childhood, Cor et Vasa 2017, doi: 10.1016/jcrvasa.2017.11.002

Přednášky:

Roubíček T, Křemen J, Bláha J, Dolinková M, Bošanská L, Svačina Š, Haluzík M. Zvýšená produkce angiotensinogenu v epikardiální tukové tkáni při kardiochirurgickém zákroku: možný vliv na pooperační inzulinovou rezistenci. In: Sborník. ČR, Praha, 2007, s. 47, 8. studentská vědecká konference. ČR, Praha, 22.5.2007.

Roubíček T, Křemen J, Bláha J, Dolinková M, Bošanská L, Svačina Š, Haluzík M. Zvýšená produkce angiotensinogenu v epikardiální tukové tkáni při kardiochirurgickém zákroku: možný vliv na pooperační inzulinovou rezistenci. In: Vnitř Lék. 2007, 53 (5), 597. Dny mladých internistů. ČR, Olomouc, 31.5.-1.6.2007.

Roubíček T, Křemen J, Bláha J, Dolinková M, Bošanská L, Svačina Š, Haluzík M. Zvýšená produkce angiotensinogenu v epikardiální tukové tkáni při kardiochirurgickém zákroku: možný vliv na pooperační inzulínovou rezistenci. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2008. 44. Diabetologické dny. ČR, Luhačovice, 17.-19.4.2008.

Roubíček T, Křemen J, Bláha J, Matias M, Kopecký P, Rulíšek J, Anderleová K, Bošanská L, Chassis LJ, Hovorka R, Svačina Š, Haluzík M. Srovnání počítačového algoritmu s variabilním intervalem měření glykémie a standardního protokolu pro intenzivní inzulínovou terapii v peri a pooperačním období u kardiochirurgických pacientů. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2007, 10, 1, 44-45. 43. Diabetologické dny. ČR, Luhačovice, 19.-21.4.2007.

Bošanská L, Lacinová Z, Doležalová R, Dolinková M, Mráz M, Roubíček T, Křemen J, Haluzíková D, Matoušek M, Haluzík M. Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace a expresi cytoadhezivních molekul v tukové tkáni u obézních žen. In: Vnitř Lék. 2007, 53 (5), 602. Dny mladých internistů. ČR, Olomouc, 31.5.-1.6.2007.

Bošanská L, Lacinová Z, Doležalová R, Dolinková M, Mráz M, Roubíček T, Křemen J, Haluzíková D, Matoušek M, Haluzík M. Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace a expresi cytoadhezivních molekul v tukové tkáni u obézních žen. In: Sborník. ČR, Praha, 2007, 36, 8. studentská vědecká konference. ČR, Praha, 22.5.2007.

Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscerální tukové tkáně. Bošanská, Lenka — Michalský, David — Kasalický, Mojmír — Haluzíková, Denisa — Roubíček, Tomáš — Mráz, Miloš — Bártlová, Markéta — Matoulek, Martin — Lacinová, Zdeňka — Haluzík, Martin. Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty. Praha: Galén, [2000]-. 2008, s. 35-36, 91.

Mráz M, Křemen J, Bláha J, Matias M, Kopecký P, Rulíšek J, Kotlíková E, Roubíček T, Bošanská L, Svačina Š, Hovorka R, Haluzík M. Srovnání počítačového algoritmu s variabilním intervalem pro měření glykémie a standardního protokolu pro intenzivní inzulinovou terapii u kriticky nemocných pacientů. In: Vnitř Lék. 2007, 53 (5), 606. Dny mladých internistů. ČR, Olomouc, 31.5.-1.6.2007.

Mráz M, Křemen J, Bláha J, Matias M, Kopecký P, Rulíšek J, Kotlíková E, Roubíček T, Bošanská L, Svačina Š, Hovorka R, Haluzík M. Srovnání počítačového algoritmu s variabilním intervalem pro měření glykémie a standardního protokolu pro intenzivní inzulinovou terapii u kriticky nemocných pacientů. In: Sborník. ČR, Praha, 2007, 46, 8. studentská vědecká konference. ČR, Praha, 22.5.2007.

Křemen J, Bláha J, Matias M, Mráz M, Bošanská L, Roubíček T, Chassis L, Hovorka R, Svačina Š, Haluzík M. Randomized controlled trial comparing blood glucose control using model predictive control algorithm with variable sampling rate (eMPC) vs. standard glucose management protocol in cardiac surgery patients during peri- and postoperative period. European society of intensive care medicine, 7.-10.10.2007, Berlin, Germany. Intensive Care Medicine 2007, 33, Suppl. 2 / S52.

Křemen J, Bláha J, Matias M, Bošanská L, Roubíček T, Kotlíková E, Svačina Š, Hovorka R, Haluzík M. Comparison of arterial and intersticial glucose concentrations in critically ill patients. ESPEN 8.-11.9.2007, Praha.

Haluzík M, Bošanská L, Haluzíková D, Doležalová R, Roubíček T, Mráz M, Dolínková M, Matoušek M, Lacinová Z. The influence of very low calorie diet on serum concentrations and subcutaneous mRNA expression of endothelial cell adhesion molecules in obese, insulin-resistant women. 43rd EASD Annual Meeting, 17.-21.9.2007, Amsterdam.

Haluzík M, Křemen J, Bláha J, Matias M, Kopecký P, Rulíšek J, Bošanská L, Roubíček T, Anderlová K, Chassin LJ, Hovorka R, Svačina Š. Randomized controlled trial to evaluate blood glucose control by the model predictive control algorthm with variable sampling rate (eMPC) vs. routine glucose management protocol in peri- and postoperative period in cardiac surgery patients. 67th ADA Annual Scientific Sessions, 22.-26.6.2007, Chicago, USA. Diabetes 2007; 56 suppl. 1: A66.

Haluzík M, Haluzíková D, Doležalová R, Roubíček T, Bošanská L, Mráz M, Dolinková M, Matoušek M, Lacinová Z. The influence of very low calorie diet on serum concentrations and subcutaneous fat mRNA expression of endothelial cell adhesion molecules in obese, insulin resistant women. 5th World Congress on Insulin Resistance Syndrome, Boston, USA, 2007.

Bošanská L, Michalský D, Kasalický M, Haluzíková D, Roubíček T, Mráz M, Bártlová M, Jahodová J, Pavlovičová R, Matoušek M, Lacinová Z, Haluzík M. Zvýšená produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscerální tukové tkáně. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2008 44. Diabetologické dny. ČR, Luhačovice, 17.-19.4.2008.

Mráz M, Kopecký P, Bláha J, Bártlová M, Křemen J, Bošanská L, Roubíček T, Svačina Š, Haluzík M. První zkušenosti s využitím kontinuální monitorace glykémie na jednotce intenzivní péče. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2008 44. Diabetologické dny. ČR, Luhačovice, 17.-19.4.2008.

Haluzík M, Michalský D, Kasalický M, Bošanská L, Roubíček T, Mráz M, Bártlová M, Haluzíková D, Pavlovičová R, Čechová M, Lacinová Z. Adipose tissue as a source of pronflammatory factors in obesity: the importance in the development of insulin resistance and diabetes. In: Biologically Active Peptide. 2007, 49-52. Biologically Active Peptide – 10. Konference. ČR, Praha, 11.-13.4.2007.

Haluzík M, Lacinová Z, Michalský D, Kasalický M, Bártlová M, Haluzíková D, Kaválková P, Bošanská L, Roubíček T, Matoulek M. Tuková tkáň a produkce cytoadhezivních molekul: vliv obezity a typu tukové tkáně. In: Sborník abstraktů. ČR, Plzeň, 2007, 27-27. Obezitologie 2007. ČR, Plzeň, 18.-20.10.2007.

Hladiny preadipocytárního faktoru 1 u pacientek s obezitou a diabetem mellitem 2. typu: vliv dietní a farmakologické intervence. Roubíček, Tomáš — Lacinová, Zdeňka — Kaválková, Petra — Bártlová, Markéta — Haluzíková, Denisa — Drápalová, J. — Mráz, Miloš — Matoulek, Martin — Haluzík, Martin. Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa. 2009, roč. 12, Suppl. 1, s. 28-29.

Vliv podávání inhibitoru DDP-4 sitagliptinu na kompenzaci diabetu a vybrané metabolické a antropometrické parametry u neuspokojivě kompenzovaných diabetiků 2. typu. Mráz, Miloš — Hrmová, Helena — Roubíček, Tomáš — Bártlová, Markéta — Kaválková, Petra — Haluzíková, Denisa — Housová, Jitka — Jahodová, Jitka — Pavlovičová, R. — Trachta, Pavel — Matoulek, Martin — Svačina, Štěpán — Haluzík, Martin. Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa. 2009, roč. 12, Suppl. 1, s. 42.

Vliv 6měsíčního podávání exanatidu na kompenzaci diabet mellitu 2. typu, antropometrické a biochemické parametry u obézních diabetiků 2. typu: pilotní studie. Roubíček, Tomáš — Mráz, Miloš — Bártlová, Markéta — Kaválková, Petra — Haluzíková, Denisa — Housová, Jitka — Jahodová, Jitka — Pavlovičová, R. — Matoulek, Martin — Svačina, Štěpán — Haluzík, Martin. Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa. 2009, roč. 12, Suppl. 1, s. 42.

Vliv obezity a diabetu mellitu 2. typu na sérové koncentrace makrofágového inhibičního cytokinu-1 a jeho regulace nízkokalorickou dietou. Dostálová, Ivana — Roubíček, Tomáš — Mráz, Miloš — Bártlová, Markéta — Lacinová, Zdeňka — Haluzíková, Denisa — Michalský, M. — Kasalický, Mojmír — Haluzík, Martin. Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa. 2009, roč. 12, Suppl. 1, s. 29.

Účinek šestiměsíčního podávání GLP-1 agonisty exenatidu na kompenzaci diabetu a vybrané hormonální parametry u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Trachta, Pavel — Roubíček, Tomáš — Mráz, Miloš — Bártlová, Markéta — Kaválková, Petra — Haluzíková, Denisa — Housová, Jitka — Jahodová, Jitka — Pavlovičová, R. — Matoulek, Martin — Svačina, Štěpán — Haluzík, Martin. Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty. Praha: Galén, [2000]-. 2009, s. 20-21.

T. Roubíček, Z. Velička, J. Hanuliaková, R. Milkovič, V. Hraboš, R. Polášek. Akutní re-infarkt myokardu jako komplikace protrombotického stavu s rezistencí na clopidogrel po větším ortopedickém výkonu. 18. kongres České kardiologické společnosti, Brno 16.-19.5.2010

Odpověď na srdeční resynchronizační léčbu je závislá na zpoždění intrakardiálního signálu v místě zavedené levokomorové elektrody – QLV. Polášek, Rostislav — Kučera, Pavel — Nedbal, T. — Roubíček, Tomáš — Belza, Tomáš — Hanuliaková, T. — Wichterle, Dan — Kautzner, Josef. Intervenční a akutní kardiologie. 2012, roč. 11, A, A26-A27. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. České sympózium o arytmiích a kardiostimulaci, slovenské arytmologické a kardiostimulační dny. 2012, roč. 11, A, A26-A27.

Porovnání 3 způsobů hodnocení polohy levokomorové elektrody: metodické aspekty a predikce odpovědi na resynchronizační léčbu. Roubíček, Tomáš — Kučera, Pavel — Polášek, Rostislav. Intervenční a akutní kardiologie. 2012, roč. 11, A, A27-A28. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2012, roč. 11, A, A27-A28.

Rostislav Polasek, MD, Pavel Kucera, MD, Pavel Nedbal, MD, Tomas Roubicek, MD, PhD, Tomas Belza, MD, Jana Hanuliakova, MD, David Horak, MD, Dan Wichterle, MD, PhD and Josef Kautzner, MD, PhD. Local Electrogram Delay Recorded From The Left Ventricular Lead At Implant Predicts Response To Cardiac Resynchronization Therapy. Heart Rhythm 2012, Boston, USA, 9-12.5.2012.

P. Kučera, T. Roubíček, R. Polášek, PREDIKCE ODPOVĚDI NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU Z HLEDISKA METODICKÝC H ASPEKTŮ: POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ HODNOCENÍ POLOHY LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY. 20. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 13-16.5.2012.

R. Polášek, P. Kučera, P. Nedbal, T. Roubíček, T. Belza, J. Hanuliaková, D. Wichterle, J. Kautzner, VLIV ZPOŽDĚNÍ INTRAKARDIÁLNÍHO SIGNÁLU V MÍSTĚ ZAVEDENÉ LEVOKO MOROVÉ ELEKTRODY – QLV NA EFEKT SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY. 20. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 13-16.5.2012.

T. Roubíček, P. Kučera, R. Polášek . SPONTÁNNÍ REKANALIZACE UZÁVĚRU PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY JAKO NEOBVYKLÝ SPOUŠTĚČ ARYTMICKÉ BOUŘE. Výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 5/2013

CHIRURGICKÁ IMPLANTACE LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY S POUŽITÍM METODY EPIKARDIÁLNÍHO MAPOVÁNÍ DO MÍSTA NEJPOZDĚJŠÍ ELEKTRICKÉ AKTIVACE MYOKARDU PŘI AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU – PILOTNÍ STUDIE, T. Roubíček, J. Hanuliaková, I. Skalský, D. Wichterle, T. Martinča, R. Polášek, 22. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 4-7.5.2014.

OPTIMÁLNÍ POLOHA LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY JE VARIABILNÍ – VÝSLEDKY EPIKARDIÁLNÍHO MAPOVÁNÍ SPONTÁNNÍ AKTIVACE LEVÉ KOMORY V PRŮBĚHU CHIRURGICKÉ IMPLANTACE ELEKTRODY R. Polášek, I. Skalský, J. Hanuliaková, P. Kučera, J. Kupec, T. Roubíček, T. Martinča, J. Bahník, D. Wichterle, 22. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 4-7.5.2014.

IMPLANTACE ICD V GRAVIDITĚ. P. Klofáč, R. Polášek, T. Roubíček, 22. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 4-7.5.2014.

KORONARO-SUBKLAVIÁLNÍ STEAL SYNDROM JAKO RARITNÍ PŘÍČINA OBĚHOVÉ ZÁSTAVY. E. Bernotová, J. Hanuliaková, T. Roubíček, L. Jaworski, M. Šercl, R. Polášek, 22. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 4-7.5.2014.

Left ventricular lead electrical delay predicts long term heart failure morbidity and mortality in patients receiving cardiac resychronization therapy. T. Roubicek, D. Wichterle, J. Hanuliakova, P. Kucera, J. Kupec, R. Polasek. XVI international symposium on progress in clinical pacing, Rome, Italy, December 2-5. 2014

Dlouhodobá prognóza nemocných léčených srdeční resynchronizační terapií.
Roubíček T, Wichterle D, Kučera P, Kupec J, Sedláková J, Nedbal P. 13. Slovenské a české symposium o arytmiích a kardiostimulaci, Košice, Slovensko, 8-10.2.2015, abstrakt v Cardiology Letters 2015; 24(1)

Elektrická poloha levokomorové elektrody je nezávislým prediktorem morbidity a mortality na srdeční selhání pacientů léčených srdeční resynchronizační léčbou. Polášek R, Wichterle D, Roubíček T, Kučera P, Kupec J, Sedláková J. 13. Slovenské a české symposium o arytmiích a kardiostimulaci, Košice, Slovensko, 8-10.2.2015, abstrakt v Cardiology Letters 2015; 24(1)

Postižení myokardu u syndromu Churg-Straussové – kazuistika a přehled literatury. Štros J, Roubíček T, Polášek R. 13. Slovenské a české symposium o arytmiích a kardiostimulaci, Košice, Slovensko, 8-10.2.2015, abstrakt v Cardiology Letters 2015; 24(1)

Left ventricular lead electrical delay is an independent predictor of mortality in patients with cardiac resynchronization therapy. T. Roubicek, D. Wichterle, J. Sedlakova, P. Kucera, P. Nedbal, J. Kautzner, R. Polasek, Heart Rhythm 2015, Boston, USA, 13-16.5.2015, abstrakt v Heart Rhythm – Supp.

ELEKTRICKÁ POLOHA LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY JE NEZÁVISLÝM PREDIKTOREM KARDIÁLNÍ MORTALITY PACIENTŮ LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU, Roubíček T., Wichterle D., Kučera P., Sedláková J., Polášek R. 23. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 24-27.5.2015.

POSTIŽENÍ MYOKARDU U SYNDROMU CHURG– STRAUSSOVÉ – KAZUISTIKA. Sibai, T. Roubíček, J. Štros. 23. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 24-27.5.2015.

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA NEMOCNÝCH S LBBB/IVCD LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACÍ. R. Polášek, D. Wichterle, T. Roubíček, P. Kučera, J. Kupec, J. Sedlákova, P. Nedbal. 23. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 24-27.5.2015.

REGISTR MIMONEMOCNIČNÍCH ZÁSTAV OBĚHU S ÚSPĚŠNOU RESUSCITACÍ V REGIONÁLNÍM KARDIOCENTRU, Seiner J., Polášek R., Roubíček T., Suková N., Krejbichová K., Černý O., Karásek J. 24. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 15-17.5.2016.

Left Ventricular Lead Electrical Delay Is a Predictor of Mortality in Patients With Cardiac Resynchronization Therapy. T. Roubíček, D. Wichterle, P. Kučera, P. Nedbal, J. Kupec, J. Sedláková, J. Černý, J. Štros, J. Kautzner, R. Polášek. 24. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 15-17.5.2016.

Raritní případ dynamických změn trvání a tvaru QRS komplexu a kolísání stimulačních prahů elektrod u pacienta s implantovaným dvoudutinovým ICD (obrazová EKG kazuistika). T. Roubíček, P. Kučera, J. Černý, J. Kupec, J. Štros, R. Polášek. 14. České a slovenské symposium o arytmiích a kardiostimulaci, Olomouc, 6-8.11.2016.

Implantace kardioverter – defibrilátoru v graviditě. P. Klofáč, T. Roubíček, R. Polášek. 14. České a slovenské symposium o arytmiích a kardiostimulaci, Olomouc, 6-8.11.2016.

Brugada typ 2 jako příčina smrti u mladého pacienta s negativním ajmalinovým testem a programovanou stimulací komor? J. Štros, R. Polášek, T. Roubíček. 14. České a slovenské symposium o arytmiích a kardiostimulaci, Olomouc, 6-8.11.2016.

AKTIVAČNÍ EPIKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ VEDE K LEPŠÍ „ELEKTRICKÉ“ POZICI LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY PŘI TORAKOSKOPICKÉ IMPLANTACI OPROTI ENDOVAZÁLNÍMU PŘÍSTUPU, Roubíček T., Martinča T., Sedláková J., Wichterle D., Štros J., Skalský I., Polášek R. 25. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 7-10.5.2017.

BRUGADA TYP 2 JAKO PŘÍČINA SMRTI U MLADÉHO PACIENTA S NEGATIVNÍM AJMALINOVÝM TESTEM A PROGRAMOVANOU STIMULACÍ KOMOR? Štros J, Roubíček T, Polášek R. 25. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 7-10.5.2017.

ČETNÉ MOZKOVÉ EMBOLIZACE JAKO POZDNÍ NÁSLEDEK Q-INFARKTU MYOKARDU. Černý O., Roubíček T., Kupec J., Polášek R. 25. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 7-10.5.2017.

Ultrasound-Guided or Anatomical Landmark Femoral Venipuncture for Pulmonary Vein Isolation: ULTRA-FAST (Ultrasound-Guided Femoral Vein Accessibility, Safety & Time) trial. Kenichiro Yamagata, Dan Wichterle, Petr Peichl, Yuriko Sato, Tomas Roubicek, Pavel Kučera, Patrik Jarkovsky, Petr Konecny, Helena Jansová, Takamichi Kogure, Predrag Stojadinovic, Bashar Aldhoon, Robert Cihak, Yoichi Sugimura and Josef Kautzner, MD, PhD. Heart Rhythm 2017, Chicago, USA, 10-13.5.2017, abstrakt v Heart Rhythm, Vol. 14, No. 5, May Supplement 2017

Epikardiální mapování levé komory srdeční vede k lepší „elektrické“ pozici levokomorové elektrody při torakoskopické implantaci oproti endovazálnímu přístupu. Tomáš Roubíček, Tomáš Martinča, Dan Wichterle, Jan Štros, Ivo Skalský, Rostislav Polášek. XV. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii. 12–14.11.2017, Trnava, Slovenská republika

Reversní remodelace levé komory v odpovědi na srdeční resynchronizační léčbu je silným prediktorem dlouhodobé prognózy. Polášek Rostislav; Roubíček Tomáš; Kučera Pavel; Kupec Jindřich; Štros Jan; Černý Jan; Wichterle Dan. XV. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii. 12–14.11.2017, Trnava, Slovenská republika

Kapitola v monografii:

Roubíček T et al. Hyperglykémie a její normalizace intenzifikovanou inzulínovou terapií u kriticky nemocných pacientů. – In: Haluzík M et al. Trendy soudobé diabetologie. Svazek 12, s. 11-30, Galén, 2009