Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

V souvislosti s onemocněním COVID-19 platí ve všech nemocnicích KNL až do odvolání tato mimořádná opatření.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Kontakt

E-mail: jan.morava@nemlib.cz

Telefon: +420 736 410 545

Publikace

https://orcid.org/0000-0002-1562-9923

ROUBÍČEK, T. aj. P1462Incidence of ventricular arrhythmias in cardiac resynchronization therapy and implantable cardioverter-defibrillator patients EP Europace 0. vyd. Oxford University Press (OUP), 2021, roč. 22, č. Supplement_1. S. neuvedeny (0 stran). ISSN: 1099-5129.

MORAVA, J. a RICHTER, A. THE CHANGE OF CARDIOSTIMULATION DEVICE PROGRAMMING DUE TO DETECTION OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE Lékař a technika – Clinician and Technology 2020 0. vyd. Praha: ČVUT, 2021, roč. 50, č. 2. S. 65 – 68.

MORAVA, J. aj. Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference Elektrorevue 0. vyd. Brno: International Society for Science and Engineering, o.s., 2021 S. 126 – 130. ISSN: 1213-1539.

ROUBÍČEK, T. a MORAVA, J. Dálková monitorace implantabilního defibrilátoru – zkušenosti kardiocentra Krajské nemocnice Liberec Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 S. 121 – 123. ISBN: 978-80-7494-549-6.

MORAVA, J. a ČERNÝ, J. Elektromagnetická interference u pacientů s implantovaným kardiostimulačním systémem Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 S. 80 – 82. ISBN: 978-80-7494-549-6.

RICHTER, A., FERKOVÁ, Ž. a MORAVA, J. Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac System with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications 13th International Conference ELEKTRO 2020 0. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-72817-542-3.

ZAJÍC, J. aj. Whole-Cell Detectors of Aromatic Hydrocarbon Contaminants Constructed by Immobilization of Bioreporters on Special Optical Fiber Elements Instruments and Methods for Biology and Medicine 2020 1. vyd. Praha: ČVUT, 2020 S. neuvedeny (0 stran). ISBN: 978-80-01-06796-3.

MORAVA, J., RICHTER, A. a EICHLER, J. Detection of Electromagnetic Interference on Electrodes of Cardiac Implantable Electronic Devices Proceedings of the 12th International Conference on Measurement 2019 1. vyd. Bratislava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 S. 182 – 185. ISBN: 978-809726293-8.

MORAVA, J., RICHTER, A. a KUČERA, P. Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study IFMBE Proceedings 1. vyd. Singapore: Springer, 2019 S. 755 – 760. ISBN: 978-981-10-9035-6, ISSN: 1680-0737.

RICHTER, A., MORAVA, J. a KUČERA, P. Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky, vymezení základních směrů výzkumu Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky SEKEL 2019 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 63 – 66. ISBN: 978-80-7494-491-8.

ROUBÍČEK, T., MORAVA, J. a POLÁŠEK, R. Nové výzvy telemedicíny – dálkový monitoring podkožního EKG záznamníku, kardiostimulátoru a defibrilátoru u kardiologických pacientů SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 104 – 106. ISBN: 978-80-7494-494-9.

MORAVA, J. a RICHTER, A. Odezva kardiostimulačního zařízení na detekci nízkofrekvenční elektromagnetické interference Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. neuvedeny (2 stranky).

MORAVA, J. a RICHTER, A. Změna programace kardiostimulačního zařízení vlivem detekce elektromagnetické interference Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-554-1587-1.

MORAVA, J., RICHTER, A. a KUČERA, P. Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology in relation to human body—the introductory study IFMBE Proceedings 0. vyd. Springer Singapore, 2018 S. 755 – 760. ISBN: 9789811090349, ISSN: 1680-0737.

RYPLOVÁ, Z. aj. Nové Výzvy Telemedicíny – Dálkový Monitoring Icd Jako První Informace O Úmrtí Pacienta Na Náhlou Srdeční Smrt, Kazuistika 0. vyd., 2018

MORAVA, J. a RICHTER, A. Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky – úvod do problematiky Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017 1. vyd. VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta e: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017 S. neuvedeny (3 stranky). ISBN: 978-80-248-4099-4.

ROUBÍČEK, T., J. ŠTROS, P. KUČERA, J. MORAVA a R. POLÁŠEK. Výskyt komorových arytmií u pacientů s implantovaným  CRT-D. In XVII. Slovenské a české sympózium o arytmiích a kardiostimulácii. Bratislava: Slovak Heart Rhythm Association, 2019.