Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ing. Jan Morava, Ph.D.

biomedicínský inženýr

Kontakt

E-mail: jan.morava@nemlib.cz

Telefon: +420 736 410 545

Publikace

https://orcid.org/0000-0002-1562-9923

MORAVA, Jan a RICHTER, Aleš. Kazuistiky vystavení pacientů s CIED zdroji elektromagnetické interrference. Online. In: Proceedings of Trendy v biomedicínském inženýrství. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023, s. 11-16. ISBN 978-80-214-6173-4. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/trendybmi.2023.11.

MORAVA, J., A. RICHTER, J. KUPEC, T. SOUČEK a L. SLAVÍK. Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession. Health and Technology. Germany: Springer Verlag, 2022. ISSN 21907196, 21907188. Dostupné z: org/10.1007/s12553-022-00680-9

MORAVA, Jan, Jindřich KUPEC, Aleš RICHTER a Tomáš SOUČEK. HOLTER ECG MONITORING AS METHOD FOR ASSESSING INTERACTION OF IMPLANTED PACEMAKER AND SOURCE OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE. Lékař a technika – Clinician and Technology. Prague: Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics, 2022, 1(52), 18-22. ISSN ISSN 0301-5491 (Print), ISSN 2336-5552 (Online). Dostupné z: doi:10.14311/CTJ.2022.1.04

MORAVA, J., LHOTOVÁ, A. a RICHTER, A. Influence of pacemaker timing on detection of atrial tachycardias and signals of different frequencies. Lékař a technika – Clinician and Technology.Prague: Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics, 2021, 1-4(51), 49-52. ISSN 0301-5491 (Print), ISSN 2336-5552 (Online). Dostupné z: doi:10.14311/CTJ.2021.1.04

SOUČEK, T., J. MORAVA, A. RICHTER a L. SLAVÍK. Vliv impulzního elektromagnetického rušení na jednodutinový kardiostimulátor v bipolární konfiguraci. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, ISBN 978-80-7494- 586-1.

Polášek R., Kupec J., Černý J., Bitmanová B. a J. Morava. Kardiostimulace převodního systému – našich prvních 99 implantací. In XVIII. České a slovenské sympozium o arytmiích a trvalé kardiostimulaci. Olomouc: Česká kardiologická společnost , 2021.

MORAVA, J., A. LHOTOVÁ a A. RICHTER. Vliv časování kardiostimulátoru na detekci síňových tachykardií a signálů různých frekvencí. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, ISBN 978-80-7494- 586-1.

MORAVA, J. a A. RICHTER. Interakce elektromagnetického pole a pacienta s implantovaným kardiostimulátorem v pracovním prostředí. In XIII. Liberecká konference nelékařských oborů: sborník příspěvků. Liberec: Fakulta zdravotnických studií TUL, 2021. ISBN 978-80-7494-588-5.

ROUBÍČEK, T. aj. P1462Incidence of ventricular arrhythmias in cardiac resynchronization therapy and implantable cardioverter-defibrillator patients EP Europace 0. vyd. Oxford University Press (OUP), 2021, roč. 22, č. Supplement_1. S. neuvedeny (0 stran). ISSN: 1099-5129.

MORAVA, J. a RICHTER, A. The change of cardiostimulation device programming due to detection of electromagnetic interference. Lékař a technika – Clinician and Technology 2020 vyd. Praha: ČVUT, 2021, roč. 50, č. 2. S. 65 – 68. ISSN 0301-5491 (Print), ISSN 2336-5552 (Online). Dostupné z: DOI:10.14311/CTJ.2020.2.04

MORAVA, J. aj. Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference Elektrorevue 0. vyd. Brno: International Society for Science and Engineering, o.s., 2021 S. 126 – 130. ISSN: 1213-1539.

ROUBÍČEK, T. a MORAVA, J. Dálková monitorace implantabilního defibrilátoru – zkušenosti kardiocentra Krajské nemocnice Liberec Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 S. 121 – 123. ISBN: 978-80-7494-549-6.

MORAVA, J. a ČERNÝ, J. Elektromagnetická interference u pacientů s implantovaným kardiostimulačním systémem Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 S. 80 – 82. ISBN: 978-80-7494-549-6.

RICHTER, A., FERKOVÁ, Ž. a MORAVA, J. Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac System with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications 13th International Conference ELEKTRO 2020 0. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-72817-542-3.

ZAJÍC, J. aj. Whole-Cell Detectors of Aromatic Hydrocarbon Contaminants Constructed by Immobilization of Bioreporters on Special Optical Fiber Elements Instruments and Methods for Biology and Medicine 2020 1. vyd. Praha: ČVUT, 2020 S. neuvedeny (0 stran). ISBN: 978-80-01-06796-3.

MORAVA, J., RICHTER, A. a EICHLER, J. Detection of Electromagnetic Interference on Electrodes of Cardiac Implantable Electronic Devices Proceedings of the 12th International Conference on Measurement 2019 1. vyd. Bratislava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 S. 182 – 185. ISBN: 978-809726293-8.

MORAVA, J., RICHTER, A. a KUČERA, P. Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study IFMBE Proceedings 1. vyd. Singapore: Springer, 2019 S. 755 – 760. ISBN: 978-981-10-9035-6, ISSN: 1680-0737.

RICHTER, A., MORAVA, J. a KUČERA, P. Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky, vymezení základních směrů výzkumu Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky SEKEL 2019 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 63 – 66. ISBN: 978-80-7494-491-8.

ROUBÍČEK, T., MORAVA, J. a POLÁŠEK, R. Nové výzvy telemedicíny – dálkový monitoring podkožního EKG záznamníku, kardiostimulátoru a defibrilátoru u kardiologických pacientů SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 104 – 106. ISBN: 978-80-7494-494-9.

MORAVA, J. a RICHTER, A. Odezva kardiostimulačního zařízení na detekci nízkofrekvenční elektromagnetické interference Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2019 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. neuvedeny (2 stranky).

MORAVA, J. a RICHTER, A. Změna programace kardiostimulačního zařízení vlivem detekce elektromagnetické interference Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-554-1587-1.

MORAVA, J. a RICHTER, A. Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky – úvod do problematiky Setkání vysokoškolských pracovišť v rámci konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017 1. vyd. VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta e: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017 S. neuvedeny (3 stranky). ISBN: 978-80-248-4099-4.

SOUČEK, T. aj. Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021 vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021 S. neuvedeny (2 stránky).

ROUBÍČEK, T., J. ŠTROS, P. KUČERA, J. MORAVA a R. POLÁŠEK. Výskyt komorových arytmií u pacientů s implantovaným  CRT-D. In XVII. Slovenské a české sympózium o arytmiích a kardiostimulácii. Bratislava: Slovak Heart Rhythm Association, 2019.

T. Souček, A. Richter, J. Morava and L. Slavík, “The mapping of electromagnetic field of machine tool for assessment of its influence on the pacemaker,” 2023 5th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Istanbul, Turkiye, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/HORA58378.2023.10156726.