Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

Kontakt

E-mail: vera.spatenkova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 213

Vzdělání

1979 – 1985
Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Praha

Licence

1988 Atestace I. stupně z anesteziologie a resuscitace
1995 Atestace II. stupně z anesteziologie a resuscitace
2007 Atestace z intenzivní medicíny
2008 Dokončeno doktorské studium titulem PhD

Členství ve společnostech

 • Česká lékařská komora (od r. 1992)
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  JEP (od r. 1996)
 • Society of Critical Care Medicine (od r. 2002)
 • European Society of Intensive Care Medicine (od r. 2003)
 • Neurocritical Care Society (NCS), USA (od r. 2006)
 • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) JEP (od r. 2006)
 • Česká neurologická společnost JEP (od r. 2007)
 • Česká neurochirurgická společnost JEP (od r. 2007)
 • Členka mezinárodního výboru NCS, USA (2011 – 2013)
 • Členka atestační komise pro intenzivní medicínu (od r. 2012)
 • Prezidentka The society Austria Hospital in India, Vienna, Austria (od r. 2014)
 • Předsedkyně výboru  Neurointenzivní sekce ČSIM JEP (od r. 2015)

Pedagogická činnost

Pregraduální výuka: ČR

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Klinika anesteziologie a resuscitace (od r. 2009)

 

Postgraduální výuka: ČR

Kurzy IPVZ (2002 – 2008)

Neurointenzivní péče pro neurochirurgii (2014)

Organizace odborných akcí a krajských seminářů (od r. 2001)

Publikace

Kapitoly v monografiích:

 1. ŠpatenkovÁ V. Diferenciální diagnostika bezvědomí, Diferenciální diagnostika, Editor P. Herle, Raabe, 2012, ISSN 1805-2622, DD14: 1-36.
 2. ŠpatenkovÁ V. Neurointenzivní péče po neurochirurgických výkonech, Neurointenzivní péče, Editor Tomek A, Mladá Fronta, 2012, ISBN 978-80-204-2659-8, s 200-216.
 3. ŠpatenkovÁ V. Neurointenzivní péče po neurochirurgických výkonech, Neurointenzivní péče, druhé, přepracované a doplněné vydání, Editor Tomek A., Mladá Fronta, 2014, ISBN 978-80-204-3359-6, s 196-211.
 4. Špatenková V. Centrální nervový systém, VIII. oddíl, pořadatelka oddílu, s 449-518. In: Ševčík P. (ed) Intenzivní medicína, třetí, přepracované a rozšířené vydání, Galén, 2014, ISBN 978-80-7492-066-0.
 5. Kapitoly v monografii: Ševčík P. (ed) Intenzivní medicína, třetí, přepracované a rozšířené vydání, Galén, 2014, ISBN 978-80-7492-066-0.
  • Špatenková V.: Neurointenzivní péče, s 449;
  • Špatenková V.:Monitorování v neurointenzivní péči:  Mozkový krevní průtok s 464-465
  • Špatenková V.:Termální difúzní flowmetrie s 465-466
  • Špatenková V.:Mikrodialýza s 468-469
  • Špatenková V.:Obecné a specifické terapeutické postupy, s 470-472, 475.
  • Bradáč O., Špatenková V.: Monitorování v neurointenzivní péči: Multimodální neuromonitorace, s 469;
  • Hradil J., Špatenková V.: Zevní lumbální a komorová drenáž, s 472-473;
  • Buchvald P., Špatenková V.: Dekompresivní kraniektomie, s 473-475;
  • Hradil J., Špatenková V.: Poranění míchy, s 502-504.
 6. Špatenková V., Al-Shirawi N.: Care for Complications After Catastrophic Brain Injury. In.: Wartenberg KE (ed) Neurointensive Care, A Clinical Guide to Patient Safety, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-17292-7, s 279-298.

Původní práce – autorka:

 1. ŠPATENKOVÁ V, HOLUB J. Perorální premedikace depotní formou morfinu. Anest neodkl Péče 2000; 4: 141-143.
 2. ŠPATENKOVÁ V, SUCHOMEL P, BOHUNOVÁ Z. Prevence infekčních komplikací snížením profylaktického podávání antibiotik a dodržování hygienicko epidemiologického režimu na jednotce intenzivní péče. Rozhl Chir 2002;11:577-581.
 3. ŠPATENKOVÁ V, BENEŠ V III, KAZDA A, KRÁLOVÁ D, SUCHOMEL P. Efekt nízké dávky manitolu na sérovou osmolalitu. Cesk Slov Neurol N 2008;71:61-65. IF 0.319
 4. ŠPATENKOVÁ V, KAZDA A, BARSA P, BENEŠ V III, ŠKRABÁLEK P, KRÁLOVÁ D, SUCHOMEL P. Diagnostika hyponatrémií v neurointenzivní péči: úloha renálních funkčních parametrů. Cesk Slov Neurol N 2008;71:156-162. IF 0.319
 5. SPATENKOVA V. Postoperative pain and fever control. PainEurope 2008;2:10-11.
 6. ŠPATENKOVÁ V, ŠKRABÁLEK P, KAZDA A, SUCHOMEL P. N-terminální natriuretický propeptid typu B (NT-proBNP) u akutního onemocnění mozku: zvýšené sérové hodnoty bez natriové dysbalance. Anest intenziv Med 2010; 21:141-145.
 7. ŠPATENKOVÁ V, KAZDA A, SUCHOMEL P. Sledování dynamiky N-terminální natriuretický propeptid typu B (NT-proBNP) u akutního onemocnění mozku. Klin Biochem Metab 2010;18:231-235.
 8. SPATENKOVA V, The Evolution of Neurocritical Care in the Czech Republic. Neurocritical Care Society Newsletter Currents 2011;6(4):11.
 9. Spatenkova V, Bradac O, Kazda A, Suchomel P. Central diabetes insipidus is not a common and prognostically worse type of hypernatremia in neurointensive care. Neuro Endocrinol Lett 2011;32:874-878. IF 1.296
 10. Spatenkova V, Bradac O, Kazda A, Suchomel P. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide with fractional excretion and clearance of sodium in relation to cardiovascular events after elective cervical spine Sumery. Neuro Endocrinol Lett 2011;32:879-884. IF 1.296
 11. ŠpatenkovÁ V. Neurointenzivní péče – novinky roku 2012. Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, Referátový výběr online 2012;59:17-20.
 12. ŠpatenkovÁ V. Obecné zásady neurointenzivní péče. Sestra 2012;22:48-49.
 13. Spatenkova V, Bradac O, Skrabalek P. Outcome and frequency of sodium disturbances in neurocritically ill patients. Acta Neurol Belg 2013;113:139-145. IF 598
 14. Špatenková V., Škrabálek P.: Polyurie v neurointenzivní péči – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2014;77:647-649. IF 0.165
 15. ŠpatenkovÁ V. Neurointenzivní péče, Kongres ISICEM 2014, Brusel, Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, Referátový výběr online 2014;61:21-23.
 16. Spatenkova V, Bradac O, Skrabalek P. The impact of a standardized sodium protocol on incidence and outcome of dysnatremias in neurocritical care. J Neurol Surg A 2015;76:279-290. IF 0.608
 17. Spatenkova V. Protokol diagnostiky a léčby hyponatremie a hypernatremie v neurointenzivní péči. Cesk Slov Neurol N 2015;78:34-37. IF 0.165
 18. ŠpatenkovÁ V. Novinky v neurointenzivní péči – Kongres ISICEM 2015, Brusel. Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, Referátový výběr online 2015;62:20-22.
 19. Spatenkova V, Bradac O,  Lacy P, Skrabalek P. Polyuria in relation to dysnatraemias in neurocritical care. Br J Neurosurg 2015 v tisku, IF: 0.960

Původní práce – spoluautorka

 1. Kazda A, Špatenková V, Škrabálek P. Akutní onemocnění mozku – poruchy vodního a natriového hospodářství, natriuretické peptidy. Klin Biochem Metab 2003;2:74-82.
 2. Kazda A, Špatenková V, Škrabálek P. Akutní onemocnění mozku – poruchy vodního a natriového hospodářství, natriuretické peptidy. Praktický lékař 2004;10:583-589 (duplicita – vyžádána redakcí).