Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

Kontakt

E-mail: vera.spatenkova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 213

Vzdělání

1985
Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy
2008
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ph.D.

Licence

atestace I. stupně z anesteziologie a resuscitace (1988)
atestace II. stupně z anesteziologie a resuscitace (1995)
atestace z intenzivní medicíny (2007)

Členství ve společnostech

člen Society of Critical Care Medicine

člen European Society of Intensive Care Medicine

člen Neurocritical Care Society (NCS), USA

do 2013 člen Mezinárodního výboru NCS, USA

člen Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) JEP

předsedkyně výboru  Neurointenzivní sekce ČSIM JEP

člen Česká neurologická společnost JEP

člen Česká neurochirurgická společnost JEP

člen Atestační komise pro intenzivní medicínu

Senior Editorial Board Member BMC Neurology

Stáže a kurzy

2020

  • členka řešitelského týmu: Integrované řešení v intenzivní péči pro sledování vlivu polohování na funkce plic v reálném čase, University of Säo Paulo, Brazil

Pedagogická činnost

do 2017 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. LF UK, Praha 

od 2017 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci 

od 2018 Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu, 1. LF UK, Praha 

od 2019 Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK, Praha 

od 2015 Akademie neurointenzivní medicíny NČSIM ČLS

Publikace

ORCID ID: 0000-0003-4989-0967