Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Mgr. Martin Kracík

přednosta Centra laboratorní medicíny

Kontakt

E-mail: martin.kracik@nemlib.cz

Telefon: +420 485 313 019

Vzdělání

2001-2005
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec
2005-2011
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Licence

Odborný pracovník v laboratorních metodách (2012)
Klinický bioanalytik pro mikrobiologii (2019)

Členství ve společnostech

  • Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • Člen Společnosti pro lékařskou mikrobiologii JEP

Publikace

Původní práce

  1. RUCKÁ L, VOLKOVÁ O, PAVLÍK A, KAPLAN O, KRACÍK M, NEŠVERA J, MARTINKOVA L, PÁTEK M (2014) Expression control of nitrile hydratase and amidase genes in Rhodococcus erythropolis and substrate specificities of the enzymes. Antonie van Leeuwenhoek 2014; 105(6): 1179-1190 IF 1,81
  2. Zajíc T, Kracík M (2014) Využití molekulárně biologických metod v diagnostice virových gastroenteritid. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(4): 145–147
  3. Kracík M (2019) První zkušenosti s detekcí tcdB genu Clostridioides difficile pomocí Simplexa C. difficile Direct Kit. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2019 Mar;25(1):12-15
  4. Vaverková, K.; Kracík, M.; Ryšková, L.; Paterová, P.; Kukla, R.; Hobzová, L.; Špánek, R.; Žemličková, H. Effect of Restriction of Fluoroquinolone Antibiotics on Clostridioides difficile Infections in the University Hospital Hradec Králové. Antibiotics 2021, 10, 519. https://doi.org/10.3390/antibiotics10050519 IF 3,89
  5. Dolinová I, Prattingerová J, Kočí P, Kracík M, Zajíc T, Štillerová K, Arientová K, Treitli SC, Jiřincová H, Ceé M, Čermáková L, Valenta V, Kopecká T, Jirásek T. Multi-branch cooperation on SARS-CoV-2 omicron capture: a case report. Cas Lek Cesk. 2022 Spring;161(1):24-27. English. PMID: 35354291.
  6. Kracík M, Dolinová I, Žemličková H. Ribotyping of Clostridioides difficile in the Liberec Regional Hospital: a tertiary health care facility. Folia Microbiol (Praha). 2022 Dec 1:1–6. doi: 10.1007/s12223-022-01021-z. Epub ahead of print. PMID: 36454512; PMCID: PMC9713161. IF 2.63

Přednášky

8
Republikové