Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Mgr. Martin Kracík

klinický bioanalytik

Kontakt

E-mail: martin.kracik@nemlib.cz

Telefon: +420 485 313 019

Vzdělání

2001-2005
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec
2005-2011
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Licence

Odborný pracovník v laboratorních metodách (2012)
Klinický bioanalytik pro mikrobiologii (2019)

Členství ve společnostech

  • Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  • Člen Společnosti pro lékařskou mikrobiologii JEP

Publikace

Původní práce

  1. RUCKÁ L, VOLKOVÁ O, PAVLÍK A, KAPLAN O, KRACÍK M, NEŠVERA J, MARTINKOVA L, PÁTEK M (2014) Expression control of nitrile hydratase and amidase genes in Rhodococcus erythropolis and substrate specificities of the enzymes. Antonie van Leeuwenhoek 2014; 105(6): 1179-1190 IF 1,81
  2. Zajíc T, Kracík M (2014) Využití molekulárně biologických metod v diagnostice virových gastroenteritid. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(4): 145–147
  3. Kracík M (2019) První zkušenosti s detekcí tcdB genu Clostridioides difficile pomocí Simplexa C. difficile Direct Kit. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2019 Mar;25(1):12-15
  4. Vaverková, K.; Kracík, M.; Ryšková, L.; Paterová, P.; Kukla, R.; Hobzová, L.; Špánek, R.; Žemličková, H. Effect of Restriction of Fluoroquinolone Antibiotics on Clostridioides difficile Infections in the University Hospital Hradec Králové. Antibiotics 2021, 10, 519. https://doi.org/10.3390/antibiotics10050519 IF 3,89

Přednášky

7
Republikové