Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Petr Papoušek

lékař

Kontakt

E-mail: petr.papousek@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 585

Vzdělání

2002
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

Licence

2013: Atestace v oboru hematologie a transfuzní lékařství

Členství ve společnostech

Společnost po transfuzní lékařství ČLS JEP

Stáže a kurzy

2008: Division of pulmonary and critical care medicine, The Mayo Clinic, Rochester, USA, stáž

Publikace

Články v periodicích:

  • Papoušek P., Maisnar V., Bělohlávková P., Fátorová I., Řeháček V., Malý J. Kazuistika závažné pancytopenie s dominující megaloblastovou anémií malnutriční etiologie. Transfuze a hematologie dnes, 2011; 17, 149-153
  • Papoušek P., Koblížek V., Dobešová T., Hornychová H., Salajka F. Přístup k pacientům s primární ciliární dyskinezí. Pediatrie pro praxi, 2010; 11, 295-297
  • Papoušek, P., Koblížek, V., Dobešová, T., Tomšová, M., Salajka, F. Novinky ve vyšetřování aktivity řasinek sliznice respiračního traktu. Čs. fyziologie, 2008; 57, 91-95
  • Papoušek, P., Koblížek, V., Dobešová, T., Salajka, F. Kašel v primární praxi. Medicína pro praxi, 2008; 5, 358-361
  • Papoušek, P. Postřehy z Mayo Clinic. Časopis lékařů českých, 2008; 147, 550-551