Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

primářka transfuzního oddělení

Kontakt

E-mail: renata.prochazkova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 521

Vzdělání

1984
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

Licence

1984: Interní oddělení, Okresní nemocnice Jičín
1989: Atestace z interního lékařství I. stupně
1989: Hematologické a transfuzní oddělení, Okresní nemocnice Jičín
1993: Nástavbová atestace v oboru hematologie a transfuzní služba
1994: primářka, Hematologické a transfuzní oddělení, Okresní nemocnice Jičín
1997- dosud: primářka, transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2008: ukončeno doktorské studium v oboru vnitřní nemoci na LF UK v Hradci Králové, titul PhD.
2012 – dosud: přednostka Centra laboratorní medicíny, Krajská nemocnice Liberec

Členství ve společnostech

 • Společnost pro transfuzní lékařství  ČLS JEP
 • Hematologická společnost  ČLS JEP
 • International Society of Blood  Transfusion
 • Interdisciplinary European  Society for Haemotherapy and Haemapheresis

Stáže a kurzy

 • 2000:  ÚHKT Praha: Kurs: Léčebné a dárcovské hemaferézy.
 • 2002:  Basic clinical and organisational requirements for an effective haemovigilance. Kurs European School  for Transfusion Medicine, Sofie, Bulharsko.
 • 2003:  Centro Vasco de Transfusion y Hemoderivados, Bilbao, Španělsko, stáž.
 • 2003:  Krevní  centrum, Frankfurt nad Mohanem, SRN, stáž.
 • 2006:  Clinical Transfusion Medicine,  Kurs European School  for Transfusion Medicine, Liberec, ČR (jako lektor).
 • 2010:  LKH-Univ. Klinikum Graz, Univ. Klinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, stáž.

Vědecká činnost

2004 – 2006:  Úspěšně řešen grant  IGA MZČR  č. NR/8015 –3:   Multikomponentní aferetické odběry  – nový směr v dárcovství krve. Spoluřešitel: Prof. MUDr. J. Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN  Hradec Králové.

Pedagogická činnost

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, bakalářské studium, obor všeobecná sestra (denní i kombinovaná forma studia):

 • odborný asistent, předmět klinická hematologie, od  1.3.2007

Publikace

Monografie a kapitoly v monografiích:

 • Procházková R.   Multikomponentní aferetické odběry krve. Brno, Tribun EU 2009. 88 s. ISBN 978-80-7399-791-5.
 • Procházková R., Řehořová L. Klinická transfuziologie pro všeobecné sestry. TU v Liberci, 2010, 105 s.  ISBN 978-80-7372-676-8.
 • Procházková R., Turek P. Potransfuzní reakce. In: Řeháček V., Masopust J. a kol. Transfuzní lékařství, Grada Publishing, 1. vydání, Praha 2013, str. 105 – 118. ISBN 978-80-247-4534-3.
 • Procházková R., Kracíková J. Hemovigilance. In: Řeháček V., Masopust J. a kol. Transfuzní lékařství, Grada Publishing, 1. vydání, Praha 2013, str. 217 – 224.  ISBN 978-80-247-4534-3.
 • Procházková R. Multicomponent Apheresis Collections.  Praha, Make*detail, 2014, 157 s. ISBN 978-80-905903-0-4.

Články v periodicích:

 • Procházková R. Thalasémie – možná příčina mikrocytární anemie. Lékařské zprávy LF  UK Hradec Králové 1996;  41: 25-31.
 • Procházková R. Indikace k hemaferéze v podmínkách  okresní nemocnice. Transfuze dnes 1997; 19: 13 – 15.
 • Procházková R. Multikomponentní  automatizované odběry – nový směr v dárcovství krve. Vnitř lék 2005; 51: 320 – 326.
 • Procházková R. Hemovigilance. Vnitř lék 2005; 51: 913 – 917.
 • Procházková R., Hubáčková L., Řehořová L. Výběr dárců pro multikomponentní odběry   krve.  Transf  Hemat dnes 2005; 11: 54 – 61.
 • Procházková R. Potransfuzní reakce a hemovigilance. Transf Hemat dnes  2005; 11 (suppl 2):  72-74.
 • Masopust J., Kracíková J., Němeček V., Procházková R. Kombinovaný test pro vyšetřování antigenu a protilátky proti viru hepatitidy C. Transf Hemat dnes 2005; 11: 141-147.
 • Procházková R.  Optimal transfusion treatment of anaemic patients undergoing surgery.  Heier H.E., Turek P., Walterová L. Proceedings of the European School of Transfusion Medicine residential course „Clinical transfusion medicine“, Liberec, 29.3.-1.4.2006: 83-89. Milano 2006.
 • Procházková R. Owerviev of the most common untowards reactions to transfusion. Heier  H.E., Turek P., Walterová L. Proceedings of the the European School of Transfusion Medicine residential course „Clinical transfusion medicine“, Liberec, 29.3.-1.4.2006: 155-162. Milano 2006.
 • Procházková R., Andrýs C., Hubáčková L., Řehořová L., Krejsek J. Zhodnocení markerů   apoptózy a aktivace trombocytů u aferetických odběrů trombocytů s plasmou. Transf Hemat dnes 2006; 12: 159-165.
 • Procházková R., Andrýs C., Hubáčková L. Krejsek J. Markers of apoptosis and platelet activation in platelet concentrates collected by apheresis. Transfus Apher Sci 2007; 37: 115 – 123.  IF: 1,090.
 • Procházková R. Přístup k anemickým pacientům  před elektivními chirurgickými výkony Transf Hemat dnes 2008; 14 (suppl 1): 168 – 170.
 • Procházková R.,  Andrýs C., Krejsek J., Bláha M.  Erytrocyty z aferézy – zhodnocení markerů apoptózy u přípravků ze dvou separátorů. Transf Hemat dnes 2008; 14: 159-165.
 • M. Bláha, E. Rencová, V. Bláha, R. Malý, M. Blažek, J. Studnička, C. Andrýs, I. Fátorová, S. Filip, M. Kašparová, R. Procházková, J. Malý, R. Zimová, H. Langrová.  The importance of rheological parameters in the therapy of microcirculatory disorders. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2009; 42: 37 – 46. IF 1,84.
 • Procházková R. Spektrum transfuzních přípravků  a jejich jakost.  Transf Hemat dnes 2009; 14 (suppl. 1): 32- 36.
 • Procházková R. Vliv dárcovství krve na zásoby železa u dárců: porovnání dvojité erytrocytaferézy a  dárcovství plné krve. Transf Hemat dnes 2010; 4: 224 -229.
 • Řehořová L., Procházková R. Markery buněčného poškození trombocytů u směsných trombocytových transfuzních přípravků v aditivních roztocích. Transf Hemat dnes  2011;  17: 85 – 91.
 • Procházková R. Markery poškození krevní buňky.  Transf Hemat dnes  2013; 4: 240 – 243.
 • Horáková J., Procházková R.,  Jenčová V.,  Mikeš P., Cudlínová M.  Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákenném tkáňovém nosiči. Transf  Hemat dnes 2014; 3: 53-58.
 • Maříková Š., Řehořová L., Mizera R., Walterová L., Ouhrabková I., Procházková R.  Retransfuzní systém s dvojitou integrovanou filtrací – parametry kvality produktu. Transf Hemat dnes 2014; 3: 117 – 124.
 • Horáková J., Mikeš P., Šaman A., Pavlíková T., Jenčová V., Heczková B., Jakůbková Š., Jiroušová J., Procházková R. Comprehensive assessment of electrospun scaffolds hemocompatibility. Materials Science and Engineering: DOI:10.1016/j.msec.2017.05.011. ISSN: 0928-4931.

Přednášky

192
odborných sdělení
119
jako 1.autor
123
přednášek/posterů na národních a mezinárodních konferencích
22
přednášek/posterů na mezinárodních konferencích
98
publikovaných abstrakt, z toho 15 v časopisech s impact faktorem
15
přednášek typu „ zvaný řečník“