Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, primář kardiologie

Kontakt

E-mail: rostislav.polasek@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 632

Vzdělání

1980 - 1984
gymnázium P.Bezruče, Frýdek-Místek
1984 - 1991
3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, všeobecné lékařství
1998
Atestace z vnitřního
1991 - 1992
vědecký pracovník, Fyziologický ústav, Česká akademie věd, Praha
1992 - 2002
lékař – obory vnitřní lékařství a kardiologie, 1.interní a 3. interní-kardiologická
2003 - 2007
kardiolog, Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec
2007 – dosud
primář, Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec

Licence

Trvalá kardiostimulace – kardiologická a chirurgická část F011 a F012, ČLK FNKV002/06/2003
Srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost a katetrizační ablace F013 a F014, ČLK IKEM
Vedoucí lékař – primář pro obor kardiologie, ČLK 50631/35

Členství ve společnostech

Člen Kardiologické společnosti

Člen České lékařské komory

Člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Stáže a kurzy

Stáž v oboru kardiologie – Vestaras, Švédsko, 1992

Pedagogická činnost

3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha:

 • 1991-92 – patofyziologie v oboru všeobecné lékařství
 • 1995-2002 – vnitřní lékařství v oboru všeobecné lékařství
 • 2011-2013 – vnitřní lékařství v oboru všeobecné lékařství

Technická univerzita Liberec:

 • 2010-2015 – vnitřní lékařství v bakalářském oboru ošetřovatelství

Publikace

 1. Polasek R, Kubová H., Šlamberová R, Mareš P., Vorlíček J. Suppression of cortical epileptic afterdischarges in developing rats by anticonvulsant increasing CAGAergic inhibition, Epilepsy Research. 1996, 25 (3), 177-18
 2. Karel I, Málek F, Polášek R, Junková I, Zenáhlíková M, Stanka P, Špaček R, Neužil P. Syndrom arytmogenní dysplázie pravé komory srdeční. Prakt. lék. 1999,79(11):630-632.
 3. Niederle P.,Stárek A., Mandysová E., Janský P.,Hlaváček K.,Kölbel F.,Špaček R., Polášek R., Málek F. Urychlená rehabilitace u akutního infarktu myokardu s kontrolovanou sekundární prevencí. Cor Vasa 1999,41(2):90-100
 4. Málek F., Karel I., Polášek R., Špaček R., Lisa L., Dvořák J., Stanka P. Sérové koncentrace mědi u pacientů s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdeční, vztah ke koncentracím lipoproteinů a rozsahu koronární aterosklerózy. Vnitřní lékařství 2000,46(10):693-696.
 5. Zenáhlíková M, Málek F, Polášek R, Stanka P, Špaček R. Sotalolem indukovaná setrvalá komorová tachykardie u nemocné s pokročilým selháním ledvin. Interní medicína pro praxi 2001,12(3):570-572.
 6. Málek F, Špaček R, Polášek R, Karel I, Stanka P, Zenáhlíková M, Jirešová E. Sérové koncentrace mědi u pacientů s chronickým srdečním selháním a systolickou dysfunkcí levé komory srdeční, jejich vztah k závažnosti srdeční insuficience. Vnitřní lékařství 2001,11(47):753-756.
 7. Málek F., Špaček R., Polášek R., et al. Izolovaná infekční endokarditida trikuspidální chlopně u 68leté pacientky bez predisponujících faktorů. Kardiologická revue, 2001,1:32-34.
 8. Málek F, Karel I, Frídl P, Polášek R, Špaček R, Koudelková E. Enterokoková infekční endokarditida nativní aortální chlopně jako následek transrektální punkční biopsie prostaty – kazuistika. Interní medicína pro praxi 2001,7:321-323.
 9. Málek F, Polášek R, Špaček R, Karel I, Stanka P, Jirešová E, Zenáhlíková M. Akutní jaterní poškození při srdečním selhání – rozbor čtyř případů. Interní medicína pro praxi 2001,11(3):522-3.
 10. Málek F, Špaček R, Polášek R, Karel I. Vztah koncentrací proteinů akutní fáze a koncentrací mědi k parametrům systolické a diastolické funkce levé komory u pacientů s chronickým srdečním selháním. Čas.Lék. čes.,141,2002,14:456-459.
 11. Špaček R, Widimský P, Straka Z, Jirešová E, Dvořák J, Polášek R, Karel I, Jirmář R, Lisa L, Buděšínský T, Málek F, Stanka P. Value of First Day Angiography/Angioplasty In Evolving Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction. An Open Multicenter Randomized Trial. VINO Study. Eur Heart J 2002;23:230-238
 12. Polášek R, Špaček R, Yamamotová A, Málek F, Karel I, Dunaj M, Stanka P. VČAS? Časový interval od prvních symptomů do přijetí do nemocnice u nemocných s akutními koronárními syndromy. IN TIME? Time Interval between First Symptoms to Hospital Admission of Patients with Acute Coronary Syndromes. Vnitřní lékařství 2002,10,(48):929-935.
 13. Sabatine M., Antman M., Widimsky P., Ebrahim O., Kiss R., Saaiman A., Polasek R., Contant F., McCabe C., Braunwald E. Otamixaben for the treatment of patiens with non-ST-elevation acute coronary syndromes (SEPIA-ACS 1 TIMI 42): a randomised, double-blind, active-controlled, phase 2 trial. The Lancet 2009, 374 (9692);787-795.
 14. Polášek R. Nedbal P., Jaworski L., Kučera P., Skoupá K., Hanuliaková J., Horák D. Indication for ICD implantation in the primary prevention of sudden cardiac death after a STEMI. The impact of a change in the Czech Society of Cardiology guidelines on the number of patient scheduled for the procedure, Co ret Vasa 2010, 52 (1-2), 36-38¨
 15. Jaworski L, Horák D., Polášek R. Je radiální přístup vhodný i pro začínající intervenční kardiology? . Intervenční a akutní kardiologie 9 (6), 286-288
 16. Jaworski L., Telekes P., Polášek R. Aneurysma hrotu levé komory u hypertrofické kardiomyopatie, Co ret Vasa 2011, 53(10), 566-568
 17. Sábl P., Hraboš V., Horák D., Polášek R. Kinking of diagnostic Catheter in radial artery during radial cardiac cathetrization with superimposed arterial spasm. Co ret Vasa 2012, 54 (1). E51-52
 18. Milkovič R., Telekes P., Nedbal P., Hraboš V., Antonová P., Polášek R. ECG findings of anterolateral ST segment elevation as a primary manifestation of lun adenocarcinoma: A case report, Co ret Vasa 2012, 54(2), E104-E107
 19. Polasek R., Kucera P., Nedbal P., Roubicek T., Belza T., Hanuliakova J., Horak D., Wichterle D., Kautzner J. Local electrogram delay recorded from left ventricular lead at implant predicts response to cardiac resynchronization therapy: Retrospective study with 1 year follow up  Journal: BMC Cardiovascular Disorders 2012, 12, art. No 34

Přednášky

 1. Hearth Rhythm 2012, May 9-12,2012, Boston MA, USA, 33rd Annual Scientific Sessions:
  Local Electrogram Delay Recorded From The Left Ventricular Lead At Implant Predicts Response To Cardiac Resynchronization Therapy
 2. XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 13.16.5.2012, Brno
  Vliv zpoždění intrakardiálního signálu v místě zavedené levokomorové eletkrody – QLV na efekt srdeční resynchronizační léčby
 3.  XX. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 13.-16.5.2012, Brno
  Nefarmakologická léčba neischemické kardiomyopathie
 4. X. České a slovenské smyposium o arytmiích a kardiostimulaci s mezinárodní účastí, 29.-31.1.2012, Zlín
  Odpověď na srdeční resynchronizační léčbu je závislá na zpoždění intrakardiálního signal v místě zavedené levokomorové elektrody – QLV
 5.  Hearth Rhythm 2013, May 8-11,2013, Denver CO, USA, 34rd Annual Scientific Sessions:
  Videothoracoscopic left ventricular lead placement guided by high-density epicardial activation mapping: feasibility study
 6.  XXI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 4.-7.5.2013, Brno
  Přinos epikardiálního mapování QLV k optimalizaci polohy levokomorové elektrody zaváděné videotorakoskopicky