Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Denisa Šímová

lékařka

Pracoviště: Neurocentrum , Neurologie

Kontakt

E-mail: denisa.simova@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 707

Vzdělání

1992-1998
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Licence

atestace I. stupně z neurologie (2001)
atestace II. stupně z neurologie (2004)
funkční odbornost v elektromyografii (2014)

Členství ve společnostech

člen České neurologické společnosti JEP
člen České elektrofyziologické společnosti JEP
člen společnosti Parkinson

Stáže a kurzy

Odborná stáž v problematice evokovaných potenciálů, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, ukončeno certifikátem (2001)

Odborná stáž v Extrapyramidovém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se zaměřením na diagnostiku a terapii Parkinsonovy nemoci a dalších dyskinetických onemocněních, prof Růžička, prof. Roth, ukončeno certifikátem (2003)

Odborná stáž v elektromyografii, neurologická klinika Fakultní nemocnice v Motole, ukončeno certifikátem (2003 – 2004)

Kurz manuální a myoskeletální medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, MUDr.Vacek, ukončeno certifikátem (2011)

Odborný kurz aplikace botulotoxinu, Extrapyramidové centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prof. Roth, se zahájením aplikace BTX v rámci Regionálního centra spasticity KNL (2013)

Funkční odbornost v elektromyografii (2014)

Přednášky

2013
– Neurologické příznaky stenozy páteřního kanálu : 1. Ostravské neurologicko – urologické sympozium

2014
– Regionální centrum spasticity v Libereckém kraji : Krajský neurologický – iktový seminář KNL
– Naše zkušenosti s aplikací BTX v Libereckém kraji a kazuistika : 20. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Jirkov u Chomutova
– Aplikace BTX u neurologických pacientů : Krajský rehabilitační seminář KNL

2015
– Epidemie sy Guillan Barré na Liberecku (posterová sekce) : Kongres ČSIM Hradec Králové