Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. Jan Dienelt

lékař

Pracoviště: Neurocentrum , Neurologie

Kontakt

E-mail: jan.dienelt@nemlib.cz

Telefon: +420 485 312 707

Vzdělání

1978-1982
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1982-1984
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

Licence

atestace z neurologie I. stupně (1987)
atestace z neurologie II. stupně (1993)

Členství ve společnostech

člen České neurologické společnosti JEP
od r. 2008 člen výboru České neurologické společnosti JEP

Publikace

V kategorii Cena ČNS za vynikající originální práci :
– Bar M, Mikulik R, Skoloudík D, Czerny D, Lipina R, Klecka L, Juran V, Mraček J,
Vondráčková D, Hrabalek L, Brzezny R, Dienelt J. :
Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the
Czech Republic: utilization and outcome predictors. J Neurosurg.

Přednášky

1999 :
– Iktový protokol a jeho význam v iktovém programu nemocnice Liberec
Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie ročník :
dr.Buchvald, dr.Suchomel, dr.Dienelt, dr.Peníšková

2003 :
– Intravenous administration of isosorbide dinitrate in the therapy of cerebral vasospasm
(Poster + abstrakt) : 16th Annual Congres European Society of Intensive Care Medicine
Amsterdam 5.-8.10.2003
dr.Špatenková, dr.Suchomel, dr.Dienelt, dr.Treuchel
– Iktový program a trombolytická terapie 2001-2003 v Liberci : Krajský neurologický seminář
Litoměřice
– Absces mozku a jeho komplikace se zaměřením na sekundární epileptické záchvaty :
Pracovní dny České neurochirurgické společnosti Praha
dr.Hrušková, dr.Dienelt, dr.Treuchel, dr.Walterová

2005 :
– Iktový program a trombolytická terapie : Krajský neurologický seminář Liberec
dr. Dienelt

2009 :
– Iktový program v KNL : 30 dnů prevence CMP pod záštitou cerebrovaskulární sekce ČNS a
zdravotního rady 2009
dr.Dienelt
– Využití trombolýzy v neurologii : Krajský seminář rehabilitačního oddělení KNL
dr.Dienelt

2011 :
– Akutní řešení symptomatických stenos : Pracovní dny české a slovenské NCH společnosti
dr.Treuchel, dr.Dienelt, dr.Suchomel, dr.Buchvald
– Kombinovaná trombolýza v léčbě akutní fáze CMP – retrospektivní analýza :
25. český a slovenský neurologický sjezd
dr.Klimošová, Endrych, Dienelt, Suchomel
– Iktový program v KNL : Večer Purkyňovy společnosti JEP Jičín
dr.Dienelt