Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení klinické biochemie Liberec

 • nabízíme kompletní spektrum laboratorních vyšetření
 • výsledky vyšetření jsou dostupné ONLINE (WebLIMS)
 • máme nepřetržitý statimový provoz a širokou paletu vyšetření dostupných 24 hodin denně
 • vybraná biochemická vyšetření nabízíme pro veterinární účely
 • máme akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie pro zdravotní laboranty, analytiky a lékaře
 • zajišťujeme výuku klinické biochemie na Technické univerzitě v Liberci
 • naše lipidová poradna je zařazena mezi Centra pro biologickou léčbu hypercholesterolemie
 • v rámci lipidové poradny funguje Regionální centrum projektu MedPed

 

Změna referenčních hodnot NT-proBNP

Vážené kolegyně, vážení kolegové Od 4.4.2024 dojde dle “Souhrnu Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečn...

Starší aktuality
Středa
3 Duben
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Odběry, recepce: +420 485 312 579 Objednávání pacientů: 11.00 - 14.00 hod.
Poradny: +420 485 312 107 Objednávání pacientů: 11.00 - 14.00 hod.
Laboratoř - dokumentace, výsledky: +420 485 312 162
Fax: +420 485 101 119
E-mail: okb@nemlib.cz
Laboratoř - statim, pohotovost: +420 485 312 507
Budova B
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Centrální odběry OKB – PIO 1. patro (budova B)
odběry krve, pro dospělé a děti od 10 let, BEZ OBJEDNÁNÍ
Centrální odběry OKB – PIO 1. patro (budova B) odběry krve, pro dospělé a děti od 10 let, BEZ OBJEDNÁNÍ 6:30 – 14:00
pondělí – pátek
Odběry krve BEZ objednání.
oGTT těhotné
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
Těhotenský test oGTT – PIO 1.patro (budova B) Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. 7:30 pondělí, úterý, čtvrtek, pátek +420 485 312 579
Objednávání těhotných pacientek v čase 11:00 – 14.00 hod.
oGTT dospělí

Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
Test oGTT – dospělí – PIO 1.patro (budova B)
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
7:30
středa, pátek

+420 485 312 579
Objednávání pacientů v čase 11:00 – 14.00 hod.
Erytrocyty ve fázovém kontrastu / v zástinu – PIO 1.patro (budova B)
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579, v čase od 11.00 do 14.00 hod.
Erytrocyty ve fázovém kontrastu / v zástinu – PIO 1.patro (budova B) Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579, v čase od 11.00 do 14.00 hod. 8:00
pondělí - pátek
+420 485 312 579
Objednávání pacientů v čase 11.00 - 14.00 hod.

Poradny

Biochemická poradna
Regionální centrum projektu MedPed
Centrum pro biologickou léčbu hypercholesterolemie
Poradna pro hyperlipidémie / Biochemická poradna Regionální centrum projektu MedPed
Centrum pro biologickou léčbu hypercholesterolemie
6:30 – 12:00, 13.00 - 14.45
pondělí - čtvrtek
6:30 – 8:30
pátek
+420 485 312 107
Objednávání pacientů v čase 11.00 - 14.00 hod.
MUDr. Václava Palánová
MUDr. Martina Břoušková

Laboratoře

a příjem vzorků

Biochemie – RUTINA
Příjem rutinních vzorků nepřetržitě; rutinní vzorky budou zpracovány tentýž den při doručení do 13:30 hod.
Biochemie – RUTINA Příjem rutinních vzorků nepřetržitě; rutinní vzorky budou zpracovány tentýž den při doručení do 13:30 hod. 6:30 - 13:30 pondělí - pátek +420 485 312 162
Biochemie – STATIM
Příjem a zpracování vzorků v režimu statim nepřetržitě.
Biochemie – STATIM Příjem a zpracování vzorků v režimu statim nepřetržitě. nepřetržitě +420 485 312 507
O nás

O nás

Oddělení klinické biochemie se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku, potu i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, radioizotopových a mikroskopických metod. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení a center Krajské nemocnice Liberec, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Liberci a okolí. Mnoho speciálních vyšetřovacích metod je vykonáváno i pro okolní nemocnice v regionu. Součástí OKB je poradna pro hyperlipidémie – ordinace s poradnou pro diagnostiku a léčbu poruch metabolismu tuků a biochemická poradna. Na OKB je i úsek Centrálních odběrů, jehož služby mohou využívat všichni ambulantní klienti z odborných poraden celé naší nemocnice včetně dětských od 10 let, ale i od obvodních praktických nebo odborných lékařů.

Členění laboratoří OKB v Liberci

Statimová laboratoř

 • v nepřetržitém provozu provádí základní biochemická a imunochemická vyšetření pro účely urgentní medicíny
 • stanovení osmolality v séru a v moči
 • v nepřetržitém provozu provádí vybrané imunoanalýzy farmak

Laboratoř rutinních biochemických a imunochemických vyšetření

 • provádí široké spektrum biochemických vyšetření (ionty, enzymy, lipidy, parametry renálních a jaterních funkcí, bílkoviny, markery zánětu, metabolismus železa a další …)
 • provádí široké spektrum imunochemických vyšetření (hormony, nádorové markery, kardiomarkery, kostní markery, protilátky, vybrané vitamíny, růstové faktory a další …)
 • provádí vybrané imunoanalýzy farmak, ve spolupráci s klinickými farmaceuty zajišťuje terapeutické monitorování lékových hladin

Laboratoř vnitřního prostředí

 • stanovení ABR a patologických forem hemoglobinu v plné krvi
 • stanovení glukózy, laktátu, minerálů včetně ionizovaného vápníků v plné krvi

Laboratoř močové analýzy a glykémií

 • chemické a morfologické vyšetření moče, kvantitativní morfologické vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera
 • vyšetření erytrocytů ve fázovém kontrastu, hodnocení typu hematurie podle indexu indikátorových proteinů
 • stanovení glykémií a glykosurií pro externí diabetické poradny

Laboratoř likvorů

 • cytologické a biochemické vyšetření likvoru, spektrofotometrie likvoru
 • stanovení specifických proteinů v likvoru, výpočet kvocientu albuminu, výpočet intrathekální syntézy, vyšetření oligoklonálních IgG pásů metodou izoelektrické fokusace, výpočet intrathekální syntézy free kappa
 • stanovení specifických proteinů séra a moče nefelometricky a turbidimetricky

Laboratoř elektroforéz a manuálních chromatografických metod

 • elektroforetické vyšetření proteinů v séru, moči a likvoru, vyšetření lipoproteinů
 • diagnostika monoklonálních gamapatií, typizace monoklonálních paraproteinů a Bence-Jones bílkoviny
 • typizace proteinurií včetně vyšetření indikátorových proteinů
 • stanovení izoenzymů ALP
 • vyšetření oligoklonálních IgG pásů metodou izoelektrické fokusace
 • stanovení kyseliny vanilmandlové a hydroxyindoloctové v moči chromatograficky

Laboratoř chromatografie

 • vyšetření glykovaného hemoglobinu HPLC

 Laboratoř konkrementů

 • analýza močových a zubních konkrementů infračervenou spektroskopií
 • mikroskopické a chemické vyšetření kloubní tekutiny
 • stanovení chloridů v potu coulometricky (potní testy)

Laboratoř RIA

 • specializovaná radioimunoanalytická vyšetření
 • organizace a hodnocení screeningu vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru

Laboratoř AAS

 • vyšetření stopových prvků metodou atomové absorpční spektrometrie

Vyšetření provádíme na základě požadavku ošetřujících lékařů a vykazujeme příslušné zdravotní pojišťovně, případně na vlastní žádost pacientů za úplatu dle platného seznamu zdravotních výkonů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je sledována v celostátních kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK) a je opakovaně ověřována i v německém kontrolním systému INSTAND e.V. a DGKL. OKB je akreditováno u Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Změna referenčních hodnot NT-proBNP

Vážené kolegyně, vážení kolegové Od 4.4.2024 dojde dle “Souhrnu Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečn...

Starší aktuality
Středa
3 Duben
Odhad glomerulární filtrace děti a mladiství OKB Liberec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nově byl na oddělení klinické biochemie Liberec zaveden výpočet pro odhad glomerulární filtrace (metoda C_GFR – Odha...

Starší aktuality
Pátek
8 Prosinec
Rozšíření panelu vyšetření u diabetu – OKB Liberec

Vážené kolegyně, vážení kolegové, od 23. 10. 2023 dochází na oddělení klinické biochemie Liberec k rozšíření panelu vyšetřovaných protilátek používaný...

Starší aktuality
Středa
18 Říjen
Všechny aktuality

Informace pro samoplátce

Laboratorní vyšetření

Orientační ceny laboratorních vyšetření naleznete v interaktivním seznamu laboratorních vyšetření . Ceny vyšetření jsou uvedeny v bodech. Od 1.1.2023 je pro samoplátce v KNL stanovena cena za 1 bod 1,58 Kč bez DPH.

Výsledky vyšetření si můžete vyzvednout osobně (musíte mít s sebou občanský průkaz) nebo nechat zaslat elektronicky zabezpečeným emailem – při odběru musíte sdělit svůj email, telefon pro zaslání PIN a požadavek na zaslání emailem.

Náš tým

RNDr. Petr Matoušek Ph.D., EuSpLM

primář oddělení klinické biochemie

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické biochemie

Naděžda Buriánová

vrchní laborantka OKB

Dokumenty
Další informace

Mezinárodní projekt MedPed

Projekt MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees) sdružuje odborníky z více než 30 zemí světa v jejich úsilí dramaticky snížit počet předčasných úmrtí u lidí s geneticky determinovanými, avšak léčitelnými poruchami metabolismu lipidů. Mezinárodní spolupráce má pomoci včas identifikovat a léčit co největší počet ohrožených jedinců. Počáteční aktivity se zaměřily na osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je nejlépe definována klinicky, biochemicky i na molekulární úrovni a nese největší riziko předčasného úmrtí, pozornost je však věnována také ostatním závažným dyslipidémiím. Velký důraz je v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných mezi příbuznými již diagnostikovaných pacientů a také na využití DNA diagnostiky.

Hlavní cíle projektu MedPed jsou:

 • včas vyhledat co největší počet postižených jedinců a zahájit jejich účinnou léčbu
 • kontaktovat, diagnostikovat a léčit jejich příbuzné
 • vytvářet registry pacientů a registry jejich lékařů
 • zprostředkovat spolupráci lipidologů a kardiologů s lékaři první linie
 • zajistit dlouhodobé sledování pacientů a jejich účinnou léčbu

Projekt MedPed je velmi efektivní také z hlediska vynaložených nákladů. Bylo již přesvědčivě prokázáno, že užití hypolipidemik v primární prevenci ICHS je u pacientů s FH účinné a výrazně méně nákladné než léčba komplikací ICHS, případně ztráta člověka v produktivním věku. Náklady na vyhledávání pacientů s FH tuto příznivou bilanci nemohou významně ovlivnit. Je zřejmé, že včasná identifikace velkého počtu pacientů s FH již v presymptomatickém stadiu a jejich následná léčba mohou ušetřit značné prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Projekt MedPed není centrálně financován, prostředky na aktivity související s projektem zajišťují všechny zúčastněné země z vlastních zdrojů.

V ambulantní části Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec, a. s., působí v rámci poradny pro hyperlipidémie Regionální centrum projektu MedPed (pro dospělé pacienty), které vede MUDr. Václava Palánová. Naše centrum je zařazeno mezi centra pro biologickou léčbu hypercholesterolémie inhibitory PCSK9.

O pacienty do 18 let se stará Regionální pediatrické centrum MedPed Libereckého kraje – MUDr. Vladimíra Žďánská, Ambulance dětské kardiologie, Masarykova 699/9, 460 01 Liberec.

Časté dotazy