Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti realizace opatření k zabránění šíření infekce COVID-19 platí v celé KNL, a.s. dočasný ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních v Liberci, Turnově i ve Frýdlantu.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení klinické biochemie Liberec

ODKAZ: Diagnostiku COVID-19 provádí Oddělení klinické mikrobiologie OKMI!

Pro klienty přicházející do nemocnice pouze na odběr krve bylo zřízeno odběrové místo v  lékárně naproti hlavní vrátnici (budova V). Vchod je pouze z Husovy ulice. Do tohoto odběrové místa v Husově ulici se nechodí přes triážový stan.

Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 ŽÁDÁME PACIENTY S NEAKUTNÍMI ODBĚRY, ABY ODBĚR ODLOŽILI.

 

Změna odběrového místa OKB

Pro klienty přicházející do nemocnice pouze na odběr krve bylo zřízeno odběrové místo v bývalé lékárně naproti hlavní vrátnici (budova V) Vchod je pou...

Starší aktuality
Pátek
13 Březen
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Dokumentace, výsledky: +420 485 312 162
STATIM, POHOTOVOST:
Odběry, recepce: +420 485 312 579 Objednávání pacientů jen v čase 11.00 - 14.00 hod.
Poradny: +420 485 312 107 Objednávání pacientů jen v čase 11.00 - 14.00 hod.
Fax: +420 485 101 119
E-mail: okb@nemlib.cz
Budova B
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Odběrové místo OKB – lékárna u hlavní vrátnice (budova V)
pro dospělé a děti starší 10 let přicházejí do nemocnice pouze na odběr krve; NESLOUŽÍ PRO ODBĚRY NA COVID-19!
Odběrové místo OKB – lékárna u hlavní vrátnice (budova V) pro dospělé a děti starší 10 let přicházejí do nemocnice pouze na odběr krve; NESLOUŽÍ PRO ODBĚRY NA COVID-19! 6:30 – 14:00 pondělí – pátek +420 485 312 579
Informace, objednávání pouze v čase 11:00 – 14.00 hod.
POZOR - odběry přesunuty do lékárny v Husově ulici naproti hlavní vrátnici
Odběry diabetiků – lékárna u hlavní vrátnice (budova V)
pro pacienty diabetických poraden přicházejí do nemocnice pouze na odběr krve
Odběry diabetiků – lékárna u hlavní vrátnice (budova V) pro pacienty diabetických poraden přicházejí do nemocnice pouze na odběr krve 6:30 – 7:30 pondělí – pátek +420 485 312 579
Informace, objednávání pouze v čase 11:00 – 14.00 hod.
POZOR - odběry přesunuty do lékárny v Husově ulici naproti hlavní vrátnici
Centrální odběry OKB – PIO 1. patro (budova B)
pouze pro pacienty jdoucí zároveň do některé z ambulancí nemocnice; NESLOUŽÍ PRO ODBĚRY NA COVID-19!
Centrální odběry OKB – PIO 1. patro (budova B) pouze pro pacienty jdoucí zároveň do některé z ambulancí nemocnice; NESLOUŽÍ PRO ODBĚRY NA COVID-19! 6:30 – 14:00 pondělí – pátek +420 485 312 579
Informace, objednávání pouze v čase 11:00 – 14.00 hod.
oGTT těhotné
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
Těhotenský test oGTT – PIO 1.patro (budova B) Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. 7:30 pondělí, úterý, čtvrtek, pátek +420 485 312 579
Objednávání těhotných pacientek v čase 11:00 – 14.00 hod.
oGTT dospělí
Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PŘERUŠENO DO ODVOLÁNÍ
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
Test oGTT – dospělí – PIO 1.patro (budova B) Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PŘERUŠENO DO ODVOLÁNÍ
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 485 312 579 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Pravidelné dávky ranních léků si vezměte, pokud je to z klinického hlediska možné, až po skončení testu (hormony štítné žlázy, kortikosteroidy, progesteron, ev. i další léky s obsahem hormonů, sympatomimetika, vitamíny, ...) Případné nejasnosti konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
7:30
středa, pátek
Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PŘERUŠENO DO ODVOLÁNÍ
+420 485 312 579
Objednávání pacientů v čase 11:00 – 14.00 hod.
Erytrocyty ve fázovém kontrastu / v zástinu – PIO 1.patro (budova B)
Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PŘERUŠENO DO ODVOLÁNÍ
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle v čase od 11.00 do 14.00 hod.
Erytrocyty ve fázovém kontrastu / v zástinu – PIO 1.patro (budova B) Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PŘERUŠENO DO ODVOLÁNÍ
Na test je nutné se předem objednat na telefonním čísle v čase od 11.00 do 14.00 hod.
7:00 - 10:00
úterý - čtvrtek
Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PŘERUŠENO DO ODVOLÁNÍ
+420 485 312 579
Objednávání pacientů v čase 11.00 - 14.00 hod.

Poradny

Biochemická poradna
Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PROVOZ PŘERUŠEN DO ODVOLÁNÍ
Poradna pro hyperlipidémie / Biochemická poradna Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PROVOZ PŘERUŠEN DO ODVOLÁNÍ 6:30 – 12:00, 13.00 - 14.45
pondělí - čtvrtek
6:30 – 8:30
pátek
Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19 PROVOZ PŘERUŠEN DO ODVOLÁNÍ
+420 485 312 107
Objednávání pacientů v čase 11.00 - 14.00 hod.
MUDr. Václava Palánová
MUDr. Martina Břoušková

Laboratoře

a příjem vzorků

Biochemie – RUTINA
Příjem rutinních vzorků nepřetržitě; rutinní vzorky budou zpracovány tentýž den při doručení do 13:30 hod.
Biochemie – RUTINA Příjem rutinních vzorků nepřetržitě; rutinní vzorky budou zpracovány tentýž den při doručení do 13:30 hod. 6:30 - 13:30 pondělí - pátek
Biochemie – STATIM
Příjem a zpracování vzorků v režimu statim nepřetržitě.
Biochemie – STATIM Příjem a zpracování vzorků v režimu statim nepřetržitě. nepřetržitě
O nás

O nás

Oddělení klinické biochemie se zabývá vyšetřením krve, moči, mozkomíšního moku, potu i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, radioizotopových a mikroskopických metod. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení a center Krajské nemocnice Liberec, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů v Liberci a okolí. Mnoho speciálních vyšetřovacích metod je vykonáváno i pro okolní nemocnice v regionu. Součástí OKB je poradna pro hyperlipidémie – ordinace s poradnou pro diagnostiku a léčbu poruch metabolismu tuků a biochemická poradna. Na OKB je i úsek Centrálních odběrů, jehož služby mohou využívat všichni ambulantní klienti z odborných poraden celé naší nemocnice včetně dětských od 10 let, ale i od obvodních praktických nebo odborných lékařů.

OKB je dobře technicky vybaveno: zpracování vzorků je částečně automatizováno. Vybavení biochemickými, imunochemickými analyzátory i dalšími přístroji odpovídá požadavkům na poskytovanou péči. Při analýzách jsou používány kvalitní diagnostické soupravy evropských i světových výrobců. OKB zajišťuje nepřetržitý provoz, paleta vyšetření dostupných 24 hodin denně je dostatečně široká i pro velmi specializovanou péči.

Vyšetření provádíme na základě požadavku ošetřujících lékařů a vykazujeme příslušné zdravotní pojišťovně, případně na vlastní žádost pacientů za úplatu dle platného seznamu zdravotních výkonů.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je sledována v celostátních kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK) a je opakovaně ověřována i v německém kontrolním systému INSTAND e.V. a DGKL. OKB je zařazeno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pracovníci OKB se podílejí na řadě výzkumných úkolů, testování nových léčiv a vyvíjení nových vyšetřovacích a léčebných postupů, jež jsou zaváděny na jednotlivých klinických pracovištích liberecké nemocnice. Pracovníci OKB jsou zapojeni do výuky klinické biochemie na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Změna odběrového místa OKB

Pro klienty přicházející do nemocnice pouze na odběr krve bylo zřízeno odběrové místo v bývalé lékárně naproti hlavní vrátnici (budova V) Vchod je pou...

Starší aktuality
Pátek
13 Březen
Změny času odběrů pro poradny na OKB

Změny času odběrů pro poradny na Oddělení klinické biochemie: Diabetologické odběry:    Po–Pá  6.30–7.30 oGTT:  Po–Pá  7.30–12.00 (Nutnost objednání p...

Starší aktuality
Středa
15 Květen
Změna referenčních mezí metody TSH.

Od 4.2. 2019 dochází na Oddělení klinické biochemie ke změně referenčních mezí metody TSH. Po dohodě s lékaři bude nově referenční rozmezí TSH pro pac...

Starší aktuality
Pátek
1 Únor
Všechny aktuality

Náš tým

RNDr. Petr Matoušek Ph.D.

primář oddělení klinické biochemie

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické biochemie

Naděžda Buriánová

vrchní laborantka OKB

Dokumenty

Dokumenty

Další informace

Mezinárodní projekt MedPed

Projekt MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees) sdružuje odborníky z více než 30 zemí světa v jejich úsilí dramaticky snížit počet předčasných úmrtí u lidí s geneticky determinovanými, avšak léčitelnými poruchami metabolismu lipidů. Mezinárodní spolupráce má pomoci včas identifikovat a léčit co největší počet ohrožených jedinců. Počáteční aktivity se zaměřily na osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je nejlépe definována klinicky, biochemicky i na molekulární úrovni a nese největší riziko předčasného úmrtí, pozornost je však věnována také ostatním závažným dyslipidémiím. Velký důraz je v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných mezi příbuznými již diagnostikovaných pacientů a také na využití DNA diagnostiky.

Hlavní cíle projektu MedPed jsou:

  • včas vyhledat co největší počet postižených jedinců a zahájit jejich účinnou léčbu
  • kontaktovat, diagnostikovat a léčit jejich příbuzné
  • vytvářet registry pacientů a registry jejich lékařů
  • zprostředkovat spolupráci lipidologů a kardiologů s lékaři první linie
  • zajistit dlouhodobé sledování pacientů a jejich účinnou léčbu

Projekt MedPed je velmi efektivní také z hlediska vynaložených nákladů. Bylo již přesvědčivě prokázáno, že užití hypolipidemik v primární prevenci ICHS je u pacientů s FH účinné a výrazně méně nákladné než léčba komplikací ICHS, případně ztráta člověka v produktivním věku. Náklady na vyhledávání pacientů s FH tuto příznivou bilanci nemohou významně ovlivnit. Je zřejmé, že včasná identifikace velkého počtu pacientů s FH již v presymptomatickém stadiu a jejich následná léčba mohou ušetřit značné prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Projekt MedPed není centrálně financován, prostředky na aktivity související s projektem zajišťují všechny zúčastněné země z vlastních zdrojů.

V ambulantní části Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec, a. s., působí v rámci poradny pro hyperlipidémie Regionální centrum projektu MedPed (pro dospělé pacienty), které vede MUDr. Václava Palánová. O pacienty do 18 let se stará Regionální pediatrické centrum MedPed Libereckého kraje – MUDr. Vladimíra Žďánská, Ambulance dětské kardiologie, Masarykova 699/9, 460 01 Liberec.

Časté dotazy