Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Hyperlipidémie

Poruchy metabolismu lipidů

Před odběrem

Před odběrem krve musí pacient nejméně 12 hodin lačnět – t.j. poslední jídlo před 17. hodinou dne před odběrem. Pít je vhodné jen vodu v množství, jak je pacient zvyklý, aby byl dostatečně hydratován. Pokud pacient užívá nějaké léky, je nejlepší je požít před počátkem 12-hodinového lačnění a ranní dávku až po odběru krve (v případě nejasností je vhodné se poradit se svým praktickým lékařem nebo s lékařem v biochemické poradně). Po dobu 3 dnů před odběrem je nezbytné vynechat veškerou konzumaci alkoholu (i piva).

Po odběru

Po odběru krve je krev několik dnů laboratorně vyšetřována. Pacient je objednán k lékařskému vyšetření (asi za 1-3 týdny), ke kterému by měl doručit jednak písemné doporučení odesílajícího lékaře (s náležitostmi dle metodiky zdravotních pojišťoven – t.j. zejm. IČP odesílajícího), jednak výpis z dokumentace nebo celý zdravotní záznam („kartu“). Je zbytečné posílat jen předchozí laboratorní výsledky, provedené v naší laboratoři (jsou v naší databázi počítače).

Vyšetření dispenzarizovaných pacientů

Odběry dle objednacího termínu v průkazce ve středu, čtvrtek nebo pátek, lékařské vyšetření dle objednání při odběru (zpravidla úterý, středa a čtvrtek 7:30 – 15:00). Odběr krve není vhodný do 3 týdnů po lehčím onemocnění (angína, chřipka, žlučníková kolika) a do 3 měsíců po těžším onemocnění (zápal plic, zánět slinivky, operace) – v takovýchto případech je nejlepším řešením telefonické přeobjednání.

Předpis léků dispenzarizovaným pacientům (v mezidobí mezi vyšetřeními): v době ordinačních hodin poradny, nejlépe v úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne, s výhodou po telefonické domluvě se zdrav. sestrou (telefon +420 485 312 107).