Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Erytrocyty ve fázovém kontrastu / v zástinu

Vyšetření na určení původu hematurie.

Informace k objednání

Test provádíme na oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec v pavilónu interních oborů (budova B) v 1. patře.

Na toto vyšetření je nutné se předem objednat
denně mezi 11-14 hod na telefonním čísle 485 312 579.
Na stejném čísle a ve stejný čas prosím provádějte i případné přeobjednání.

Příprava před vyšetřením

před testem není třeba žádná zvláštní příprava, ráno se můžete nasnídat, napít (doporučujeme nepít víc než obvykle), dojít na toaletu, užít běžně užívané léky

Kontraindikace
  • menstruace (vyšetření možno provést 3 dny po skončení menstruace) 
  • 3 dny před vyšetřením nesmí být pacientovi provedeno cévkování
Průběh vyšetření

Na vyšetření je nutné přijít s řádně vyplněnou žádankou.
Hlásit se budete na recepci v budově B v 1. patře za centrálními odběry,
dveře označené    recepce a informace OKB
                                    odběry diabetiků
                                           test oGGT
Ohlásíte se sestře a dostanete kelímek na odběr.
Choďte prosím skutečně na čas, na který jste objednáni.
Na toaletě v čekárně laboratoře se pouze vymočíte do námi poskytnutého kelímku. Nejvhodnější je odběr středního proudu moči.