Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení klinické hematologie

 • Komplexní spektrum vyšetření krve pro nemocnici i liberecký region
 • Status Centra pro léčbu pacientů s vrozenými poruchami hemostázy (HTC)
 • Status Centra s rozšířenou hematologickou péčí
 • Jedno z 8 referenčních pracovišť pro hodnocení diferenciálního krevního rozpočtu
 • Úzké propojení ambulancí a laboratoří pro efektivní poskytování péče
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Hematologická laboratoř: +420 485 312 514
Odběrová místnost sestry: +420 485 312 805
Recepce: +420 485 312 520
Sekretariát: +420 485 312 538
E-mail: hem@nemlib.cz
Fax: +420 485 312 028
Hematol. laboratoř +420 485 312 514
Z důvodu kapacitního přetížení hematologických ambulancí Oddělení klinické hematologie KNL a.s. s okamžitou platností objednáváme na vyšetření jen akutní hematologické a hematoonkologické pacienty.
Ostatní noví neakutní pacienti zůstanou v péči praktického lékaře nebo specialisty s doporučením hematologa na dovyšetření, terapii a sledování.
Objednání pacien je možné jen po domluvě doporučujícího lékaře s hematologickým lékařembuď telefonicky denně po 13 hod. na tel.: +420 485 312 805, +420 485 312 520 (budete přepojeni na konziliární telefon) anebo emailem: hem@nemlib.cz
Osobní objednání pacientem není možné.
Přeobjednávání pacientů telefonicky na tel.: +420 485 312 805, +420 485 312 520 nebo na emailu: hem@nemlib.cz
Kontakt mimo pracovní dobu o víkendech a svátcích: +420 485 312 514.

 

Budova T
Podlaží 2
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Hematologická ambulance
Hematologická ambulance Ambulance: 9:00–12:30
13:00–15:00
pondělí – čtvrtek
9:00–13:00
pátek
Odběry: 6:00–7:30
pondělí – pátek
Výkony: 7:00–9:30
středa–čtvrtek
+420 485 312 520 prim. MUDr. Adriana Heindorfer
MUDr. Lenka Walterová
MUDr. Eva Drbohlavová
MUDr. Daša Jantová
MUDr. Miroslav Genský
MUDr. Alžběta Kotková
MUDr. Jana Klčová

Poradny

Poradna pro poruchy koagulace
jen objednaní
Poradna pro poruchy koagulace jen objednaní 17:00–19:00 středa +420 485 312 520 MUDr. Eva Drbohlavová
O nás

O nás

Oddělení klinické hematologie (OKH) se nachází mimo hlavní areál Krajské nemocnice Liberec, v Baarově  ul. č. 15, v budově T.

Pečujeme o veškeré  hematologické pacienty ambulantní i hospitalizované, z Libereckého kraje a ostatních regionů. Na základě statutu Centra s rozšířenou hematologickou péčí  se staráme i o pacienty vyžadující náročnou chemoterapii a biologickou léčbu i z ostatních regionů – Českolipsko, Turnovsko, Jablonecko, Tanvaldsko. Jsme jedním z 10 hemofilických center v ČR (HTC Hemophilia Treatment Centre) – získaného v roce 2012 – pečujeme o pacienty s vrozenými i získanými poruchami hemostázy.

Oddělení se skládá ze dvou částí – laboratorní a ambulantní.

V ambulantní části se staráme o nemocné se zhoubnými i nezhoubnými onemocněními krvetvorby a pacienty s vrozenými i získanými poruchami krevního srážení včetně depistáže a vyšetření trombofilních stavů. Součástí oddělení je i stacionář pro podávání transfuzních přípravků, krevních derivátů, léčebné venepunkce, podávání chemoterapií a biologické léčby, a sálek invazivních výkonů. Kromě běžných odběrů kostní dřeně – sternální punkce i trepanobiopsie, provádíme i speciální odběry podkožního tuku u podezření na amyloidozu. Pacienti přicházejí ráno na odběr krve, obvykle jsou vyšetřeni tentýž nebo následující den v ambulantních hodinách. V případě nezbytné hospitalizace jsou pacienti umístěni dle povahy choroby na lůžka interního oddělení, Centra klinické onkologie event. jiná oddělení v rámci KNL, a. s. Pacienty připravujeme k transplantaci a odesíláme do specializovaného hematologického transplantačního centra, především VFN Praha.

K vyšetření je nutné pacienty objednat na tel. +420 485 312 520.

Oddělení zajišťuje rovněž konziliární činnost v oblasti hematologie pro všechna ostatní oddělení nemocnice, jakož i telefonickou konzultaci pro praktické a odborné lékaře v regionu Liberec, Jablonec, Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Semily, Jilemnice.

Laboratorní úsek je vybaven moderními technologiemi pro zajištění standardních i specializovaných hematologických vyšetření nejen pro pacienty Krajské nemocnice Liberec, ale i pro širší spádovou oblast.  Provádí základní morfologická vyšetření (krevní obraz, diferenciální počet leukocytů, mikroskopickou analýzu nátěrů periferní krve,  základní koagulační vyšetření, testy pro monitorování antikoagulační léčby, dále pak speciální morfologická a koagulační vyšetření, odečty dřeňových punktátů. Dále potom i vyšetření zvířat na základě indikace veterinárního lékaře).

Hematologická laboratoř je jedním z 8 referenčních pracovišť pro hodnocení diferenciálního krevního rozpočtu.

Bližší informace o hematologické laboratoři naleznete v laboratorní příručce.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je sledována v celostátních kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK) a je opakovaně ověřována i v německém (RfB) a nizozemském (ECAT) kontrolním systému.

Laboratoř pracuje v denním režimu se zajištěním ústavních pohotovostních služeb laborantkou.

Zajišťujeme 24hodinou konzultační telefonickou příslužbou lékaře hematologa.

Činnost laboratoří a ambulance OKH je úzce propojena a umožňuje efektivní poskytování péče hematologickým pacientům

Klíčové výkony a diagnózy

Kompletní databázi vyšetření najdete v sekci pro odborníky

 • Základní koagulační vyšetření
 • Vyšetření krevního obrazu
 • Hemofilie
 • Sternální punkce
 • Trepanobiopsie
 • Von Willebrandův faktor - vyšetření
 • Přístrojový a mikroskopický diferenciál leukocytů
 • Mikroskopická analýza nátěrů periferní krve
 • Testy pro monitorování antikoagulační léčby
 • Vyšetření trombofilních stavů
 • Vyšetření punktátů kostní dřeně
 • Cytochemická vyšetření
 • Léčebné venepunkce
 • Vyšetření krvácivosti
 • Fibrinogen - vyšetření
 • Antitrombin - vyšetření
 • Lupus antikolaguans - vyšetření
 • Ristocetin kofaktor - vyšetření
 • Vyšetření účinnosti léčby nízkomolekulárním heparinem
 • Vyšetření fragility kapilár

Náš tým

MUDr. Adriana Heindorfer

primářka oddělení klinické hematologie

Kiwi Logo
MUDr. Jana Klčová

zástupkyně primářky oddělení klinické hematologie, lékařka

Andrea Jäkelová

vrchní laborantka

Dokumenty
Časté dotazy