Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kardiovaskulární centrum

Patříme mezi 3 největší centra koronárních intervencí v ČR

 • Kardiovaskulární péče pro půl milionu pacientů převážně Libereckého kraje
 • Více než 1500 operačních zákroků ročně
 • Plánované výkony provádíme během jednoho dne
 • Akutní výkony 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • Dosahujeme vysoké úspěšnosti léčby s minimem komplikací
 • Máme stabilizovaný tým 35 lékařů, 4 biomedicínských inženýrů a 90 sester

Aktuálně

 • Platí stávající termíny ambulantních kontrol
 • Prosíme o trpělivost při četných telefonních hovorech

 

Kontakt

Sekretariát: +420 485 313 150
Fax: +420 485 312 026, 9
E-mail: kardiologie.liberec@nemlib.cz
Neinvazivní kardiologie recepce: +420 485 312 632
Jednotka intermediální péče: +420 485 312 638
Standardní lůžková stanice 5A +420 485 312 474
Standardní lůžková stanice 6A +420 485 312 650
HOT-LINE akutních stavů:
+420 485 312 646
Budova B
Podlaží 5, 6

Specializovaná kardiologická péče

Poskytujeme specializovanou kardiologickou a angiologickou péči pro více než půl milionu obyvatel. Disponujeme třemi moderně vybavenými sály pro intervenční léčbu a s výjimkou kardiochirurgických výkonů zajišťujeme celé kardiologické spektrum. Koronární intervence včetně léčby akutního infarktu myokardu provádí naše katetrizační laboratoř s provozem 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Dále provádíme katetrizační ablace srdečních arytmií a implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů v objemech, které nás řadí k české špičce. Implantujeme více než 400 kardiostimulátorů a 200 kardioverterů-defibrilátorů ročně. V trvalé ambulantní péči máme 3 000 pacientů s kardioimplantáty. Patříme k průkopníkům jednodenních katetrizačních výkonů: Po plánované srdeční katetrizaci včetně intervencí na věnčitých tepnách (angioplastiky) pacient nestráví na nemocničním lůžku ani jedinou noc. V rámci ambulantní péče pro kardiologické pacienty, kteří trpí závažnými chronickými onemocněními, ročně ošetříme až 15 000 nemocných.

V oblasti elektrofyziologie pracujeme dlouhodobě na výzkumu faktorů ovlivňujících výsledky srdeční resynchronizační léčby, která může významně prodloužit život nemocným s pokročilým srdečním selháním. Dalším naším dlouhodobým projektem je uplatňování telemedicíny v péči o pacienty s defibrilátory, která umožňuje prakticky kontinuální sledování stavu pacienta bez nutnosti návštěvy u lékaře. Výsledky této naší práce jsme opakovaně publikovali na mezinárodní úrovni. Řadíme se k průkopníkům v oblasti fyziologické stimulace srdce.

Na 120 zaměstnanců Kardiovaskulárního centra zahrnuje stabilizovaný tým 35 lékařů, velkou pozornost věnujeme vzdělávání lékařů i sester: od roku 2003 jsme připravili úspěšně 16 lékařů ke kardiologické atestaci a 1 lékaře k angiologické atestaci. Přehled vědecko-výzkumné činnosti za rok 2019 ke shlédnutí ZDE.

„Technologický pokrok otevírá v kardiologii nové obzory a pohání ji rychle kupředu. Přístroje, léky, moderní stenty, katetry, telemedicínské sítě - to vše umíme využít, ale naším cílem není počet výkonů a novinek, je jím lidský rozměr medicíny. Nalézt pro každého pacienta to nejlepší řešení s ohledem na jeho individuální hodnoty a preference.“

MUDr. Rostislav Polášek

Náš tým

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, primář kardiologie

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra

Časté dotazy