Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Jednodenní katetrizace

Na jednodenním stacionáři provádíme ambulantní katetrizační vyšetření srdce

Patříme k průkopníkům jednodenních katetrizačních výkonů

Po plánované srdeční katetrizaci včetně intervencí na věnčitých tepnách (angioplastiky) pacient nestráví na nemocničním lůžku ani jedinou noc.

Nejčastěji se katetrizační vyšetření srdce provádí při podezření na přítomnost ischemické choroby srdeční ať už ve své akutní (infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) nebo chronické formě (stabilní námahová angina pectoris). Dalším častým důvodem k srdeční katetrizaci je přítomnost chlopenní vady vyžadující operační řešení, v tomto případě je katetrizace součástí širšího spektra předoperačních vyšetření.

Podmínky pro jednodenní vyšetření

soběstačnost, dobrá mobilita, domácí zázemí dohled druhé osoby po propuštění, hmatné radiální tepny, normální funkce ledvin

Příprava pacienta
 • zvýšený příjem tekutin den před i v den vyšetření, ráno lehká snídaně
 • užití obvyklé medikace, metformin lépe vysadit 2 dny před vyšetřením
 • antikoagulační terapie Warfarin snížit dávkování aby INR bylo 2.0 a méně
 • nová antikoagulancia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) dle biologického poločasu obvykle přerušit užívání 24 hod před vyšetřením
 • antiagregační terape (ASA, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) nevysazovat
 • při anamnéze alergie protialergická příprava – Prednison 20mg tbl a Dithiaden 2mg tbl večer a ráno před vyšetřením

_PER8813 (1280x853)

Stacionář pro pacienty objednané k jednodenní katetrizaci,  příjemné prostředí pro pacienty, moderní způsob vyšetření bez nutnosti hospitalizace 

Individuálně je potřeba posoudit pacienty
 • se sníženými mentálními funkcemi, osamoceně žijící, se sníženou mobilitou
 • s renální insuficiencí
 • s anamnézou závažných alergických reakcí (anafylaktický šok, alergie na jód nebo kontrastní látku)
 • s labilním diabetem, především pak při nutnosti protialergické přípravy (kortikoidy vedou k dekompenzaci diabetu)
 • po chirurgické revaskularizaci
 • při přítomnosti mechanické chlopenní náhrady s nutností trvalé antikoagulační terapie

Tyto pacienty je nejlépe konzultovat přímo s lékařem katetrizační laboratoře

Katetrizační laboratoř tel. +420 485 313 155

nelze vyšetřit tyto pacienty!

V jednodenním režimu nelze vyšetřit pacienty s nehmatnými radiálními tepnami nebo po chirurgické revaskularizaci s použitím levé radiální tepny

_PER8858 (1280x853)

Komprese na zápěstí po srdeční katetrizaci radiální tepnou