Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Implantace kardiostimulátoru

Léčba pomalého srdečního rytmu

Implantace kardiostimulátoru je základní metoda v léčbě stavů, kdy je tepová frekvence příliš pomalá a hrozí srdeční zástava nebo rozvoj srdečního selhání. Podle charakteru poruchy se implantuje přístroj s jednou, se dvěma či se třemi elektrodami.

Kardiostimulátor se implantuje většinou v levé podklíčkové oblasti, elektrody se zavádějí do srdce přes podklíčkovou žílu.

Biventrikulární stimulace – používá se u některých pacientů se srdečním selháním. Zavádějí se celkem tři elektrody – jedna do pravé síně, jedna do pravé komory do oblasti mezikomorové přepážky a třetí na boční stěnu levé komory cestou hlavní žíly, která svádí odkysličenou krev ze srdečního svalu do pravé síně. Cílem této metody léčby srdečního selhání je zlepšit špatnou koordinaci stahů srdečních komor a tím zmírnit příznaky srdečního selhání, zejména dušnost, a také zlepšit prognózu, resp. přežití.

V případě nutnosti provádíme výměnu kardiostimulátoru (při vybití baterie), implantaci nové elektrody, za určitých okolností lze na našem pracovišti již implantované elektrody i vyjmout a vyměnit. Pokud toto nelze u nás provést, spolupracujeme s pražskými pracovišti, kde je k dispozici i kardiochirurgické zázemí. 

Na našem pracovišti provádíme tento výkon od roku 1983 v průměrném počtu 400 – 450 za rok. Biventrikulární kardiostimulátor implantujeme od roku 2005 cca 70 – 90 pacientům ročně.

Pokyny pro pacienty před implantací kardiostimulátoru
 • neměli byste jíst a pít od půlnoci před výkonem
 • v případě, že trpíte alergií, zejména na léky, informujte o tom lékaře
 • před výkonem Vám zavedeme do žíly na předloktí kanylu, aby bylo možné v případě potřeby zobrazit průběh cév pomocí kontrastní látky nebo podávat léky
 • před výkonem Vám dále budou aplikovány léky zmírňující vnímání bolesti a antibiotika jako prevenci infekce
 • výměny kardiostimulátoru z důvodů vybití zdroje většinou provádíme ambulantně, všechna uvedená opatření jsou stejná, pokud se neobjeví komplikace, budete propuštěni do 1-2 hodin po výkonu
Během výkonu
 • výkon probíhá na speciálním stole, který umožňuje posunování pod rentgenem
 • horní část hrudníku a operační pole je očištěna dezinfekčním prostředkem, zbytek těla je zahalen sterilními rouškami
 • při výkonu budeme používat rentgenový přístroj, který bude umístěn nad Vaším trupem; pomocí rentgenu se hledá správná poloha pro elektrody v srdci
 • implantace se provádějí v místním znecitlivění
 • po znecitlivění provedeme kožní řez, asi 5cm dlouhý, poté preparujeme podkoží a vytvoříme kapsu pro stimulátor; dále zavedeme vpichem do podklíčkové žíly všechny potřebné elektrody až do srdce a pod rentgenovou kontrolou se jejich konec umístí do správné polohy v pravé komoře, pravé síni nebo v koronárním sinu.
 • další kontrola správné polohy elektrody se provádí pomocí stimulace ze zevního stimulátoru, zároveň se změří potřebné parametry elektrod
 • nakonec napojíme elektrody do kardiostimulátoru, ten se usadí do kapsy připravené v podkoží a rána se zašije; na kožní steh většinou používáme vstřebatelný materiál
 • celý výkon trvá podle typu kardiostimulátoru přibližně půl hodiny až dvě hodiny
 • po skončení výkonu provedeme ještě základní nastavení parametrů stimulace
 • poté budete uloženi na lůžko na pokoji a můžete po 1 – 2h normálně pít a jíst
Po výkonu
 • po výkonu je nutné dodržovat absolutní klidový režim na lůžku, obvykle do druhého dne – minimalizuje se tak riziko samovolného uvolnění čerstvě zavedené elektrody; dále je nutné, omezit pohyby horní končetinou na straně, kde je implantát
 • mírná citlivost, mírný otok a drobná podlitina v oblasti rány se mohou vyskytnout
 • pokud se nenaskytne komplikace nebo není nějaký závažný důvod k delší hospitalizaci, propouštíme pacienty druhý nebo třetí den po výkonu
 • v případě známek komplikací v ráně, např. horeček, rozstupu rány, výtoku z rány, výrazného otoku či bolestivosti rány nebo jejího zarudnutí, kontaktujte ihned naše pracoviště!
 • sprchovat se lze většinou za 48 hodin, je nutno chránit ránu
 • po dobu 4 – 6 týdnů je potřeba se vyhnout zvedání příslušné paže nad úroveň ramen, vyloučit větší fyzickou aktivitu (hraní tenisu, plavání, vysávání atd.) a zdvíhání těžších předmětů
 • dlouhodobě je nutné zamezit traumatizaci místa uložení kardiostimulátoru (nastavení bezpečnostních pásů v autě, střelba z pušky atd.)
 • v další péči budete docházet na pravidelné kontroly kardiostimulátoru obvykle v intervalu 6 – 12 měsíců
 • v případě, že se chystáte podstoupit operační výkon, je nutné upozornit lékaře na to, že máte implantovaný kardiostimulátor
Důležité upozornění

Silné magnetické nebo elektromagnetické pole může narušit funkci kardiostimulátoru. Z tohoto důvodu je nutno se vyhnout sváření elektrickým obloukem, elektroléčbě, vyšetření magnetickou rezonancí je možné provést jen u určitých typů přístrojů za speciálních podmínek. Používání běžných domácích spotřebičů (fén, mikrovlnná trouba atd.) nemá na funkci kardiostimulátoru vliv. Mobilní telefon je možné používat, doporučuje se však nosit jej a používat na druhé straně, než je implantován kardiostimulátor.

Letadlem lze cestovat, letištní „magnetické bezpečnostní brány“ lze „obejít “ za použití ručních přístrojů (např. u pacientů úplně závislých na kardiostimulátoru). Je nutno se prokázat mezinárodním průkazem pacienta s implantovaným kardiostimulátorem, kterým je každý pacient vybaven.