Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Implantace kardioverteru – defibrilátoru (ICD)

Implantabilní kardioverter – defibrilátor (ICD) je přístroj, který používáme k léčbě srdečních arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti. Ta je ve vyspělých zemích příčinou úmrtí u 1 – 2 % obyvatel. Většina z nich trpí strukturálním onemocněním srdce, zejm. ischemickou chorobou srdeční, popř. některým typem kardiomyopatie. Příčinou náhlé srdeční smrti je v 85% případů rychlý srdeční rytmus, který pochází ze svaloviny komor; hovoříme o komorové tachykardii nebo komorové fibrilaci. Dochází při nich k velmi rychlému a/nebo nekoordinovanému stahování srdeční svaloviny, což vede ke zhroucení oběhu a srdeční zástavě. Pokud nedojde do několika minut k přerušení arytmie a zahájení kardiopulmonální resuscitace (nepřímá srdeční masáž), nemocný umírá. Přerušení zmíněných arytmií lze dosáhnout nejlépe elektrickým výbojem přes povrch hrudníku – kardioverze resp. defibrilace.

V riziku náhlé smrti jsou pacienti, kteří prodělali epizodu komorové tachykardie nebo komorové fibrilace a byli resuscitováni, zejm. pokud tato situace nenastala během akutního infarktu myokardu. Větší skupinu ale tvoří nemocní, kteří doposud žádnou arytmickou příhodu neprodělali, ale mají výrazně omezenou funkci levé srdeční komory, a tedy vysoké riziko vzniku této arytmie.

ICD je schopen rozpoznat takovéto maligní (život ohrožující) arytmie a dodat okamžitě příslušnou léčbu, a to buď rychlou stimulaci, která je ve ¾ příhod dostatečná, nebo elektrický výboj o energii max. 40 J. Tím arytmii během několika sekund ukončí. Nedokáže však zabránit vzniku arytmie ani případné mdlobě.

Léčebné metody těchto maligních arytmií zahrnují: podávání léků, provedení zprůchodnění koronární tepny plastikou nebo chirurgicky, odstranění místa vzniku arytmie pomocí radiofrekvenční ablace, implantace ICD nebo kombinaci všech metod. Implantace ICD je však ve většině případů nezbytnou a zároveň nejúčinnější součástí této léčby.

Popis systému ICD

Systém ICD se skládá z vlastního přístroje a z jedné nebo dvou elektrod (v případě spojení s funkcí biventrikulárního kardiostimulátoru lze použít i tři elektrody). Elektrody se zavádějí stejně jako v případě kardiostimulátoru cestou podklíčkové žíly, zpravidla zleva. Někdy je nutné použít ještě další přídatnou defibrilační elektrodu, která se umísťuje do podkoží.

Přístroj obsahuje baterie, několik elektrických okruhů a mikroprocesor, jenž zpracovává a vyhodnocuje veškeré informace.

Jak systém ICD funguje?

ICD neustále sleduje srdeční rytmus a srdeční elektrickou aktivitu. V případě pomalé tepové frekvence, může ICD fungovat jako kardiostimulátor. V případě, že se objeví rychlá život ohrožující arytmie (komorová fibrilace, rychlá komorová tachykardie), přístroj ji detekuje a zahájí příslušnou, předem nastavenou léčbu (rychlou srdeční stimulaci, elektrický výboj). Pro případ pomalejší komorové tachykardie začne vydávat krátké salvy elektrických stimulů, jejich frekvence je vyšší než frekvence komorové tachykardie. To vede v mnoha případech ke zrušení komorové tachykardie a obnovení normálního srdečního rytmu. Pokud se tímto způsobem neobnoví normální srdeční rytmus, vydá přístroj elektrický výboj.

Elektrické výboje jsou zpravidla vnímány jako bolestivé, většinou jako „škubnutí nebo úder do hrudníku“. Fibrilace komor a rychlé komorové tachykardie téměř vždy vedou ke zhroucení oběhu a ztrátě vědomí, čili ICD přístroj není schopen zabránit mdlobě, ale umí rozpoznat a zrušit arytmii, která by vedla k srdeční zástavě.

Nutná vyšetření

Všichni pacienti, kteří přežili oběhovou zástavu nebo měli záchvat komorové tachykardie by měli být vyšetření na specializovaném pracovišti v kardiocentru. Toto vyšetření je komplexní, obvykle se skládá z vyšetření echokardiografického a koronarografie.

Příprava na výkon
 • neměli byste jíst a pít od půlnoci před výkonem
 • v případě, že trpíte alergií, zejména na léky, informujte o tom lékaře
 • před výkonem Vám zavedeme do žíly na předloktí kanylu, aby bylo možné v případě potřeby zobrazit průběh cév pomocí kontrastní látky nebo podávat léky
 • před výkonem Vám dále budou aplikovány léky zmírňující vnímání bolesti a antibiotika jako prevenci infekce
 • výměny kardiostimulátoru z důvodů vybití zdroje většinou provádíme ambulantně, všechna uvedená opatření jsou stejná, pokud se neobjeví komplikace, budete propuštěni do 1-2 hodin po výkonu
Během výkonu
 • výkon probíhá na speciálním stole, který umožňuje posunování pod rentgenem
 • horní část hrudníku a operační pole je očištěna dezinfekčním prostředkem, zbytek těla je zahalen sterilními rouškami
 • při výkonu budeme používat rentgenový přístroj, který bude umístěn nad Vaším trupem; pomocí rentgenu se hledá správná poloha pro elektrody v srdci
 • implantace se provádějí v místním znecitlivění
 • po znecitlivění provedeme kožní řez, cca 5 – 7cm dlouhý, poté vypreparujeme podkoží a vytvoříme kapsu pro přístroj; dále zavedeme vpichem do podklíčkové žíly všechny potřebné elektrody až do srdce a pod rentgenovou kontrolou se jejich konec umístí do správné polohy v pravé komoře, pravé síni nebo v koronárním sinu.
 • další kontrola správné polohy elektrody se provádí pomocí stimulace ze zevního stimulátoru, zároveň se změří potřebné parametry elektrod
 • poté napojíme elektrody do přístroje, ten se usadí do kapsy připravené v podkoží a rána se zašije; na kožní steh většinou používáme vstřebatelný materiál
 • v některých případech provedeme testování účinnosti defibrilačního výboje. Toto se provádí v celkové narkóze, čili při této fázi výkonu budete uspaní. Během testování vyvoláme určitým typem stimulace fibrilaci komor a zrušíme ji elektrickým výbojem z ICD
 • celý výkon trvá podle typu kardiostimulátoru přibližně půl hodiny až dvě hodiny
 • po skončení výkonu provedeme ještě základní nastavení parametrů stimulace poté budete uloženi na lůžko na pokoji a můžete po 1 – 2h pít a jíst
Po výkonu
 • je nutné dodržovat absolutní klidový režim na lůžku, obvykle do druhého dne – minimalizuje se tak riziko samovolného uvolnění čerstvě zavedené elektrody; dále je nutné omezit pohyby horní končetinou na straně, kde je implantát
 • mírná citlivost, mírný otok a drobná podlitina v oblasti rány se mohou vyskytnout
 • pokud se neobjeví komplikace nebo není nějaký závažný důvod k delší hospitalizaci, propouštíme pacienty druhý až třetí den po výkonu
 • v případě známek komplikací v ráně, např. horeček, rozstupu rány, výtoku z rány, výrazného otoku či bolestivosti rány nebo jejího zarudnutí, kontaktujte ihned naše pracoviště!
 • sprchovat se lze většinou za 48 hodin, je nutno chránit ránu
 • po dobu 4 – 6 týdnů je potřeba se vyhnout zvedání příslušné paže nad úroveň ramen, vyloučit větší fyzickou aktivitu (hraní tenisu, plavání, vysávání atd.) a zdvíhání těžších předmětů
 • dlouhodobě je nutné zamezit traumatizaci místa uložení kardiostimulátoru (nastavení bezpečnostních pásů v autě, střelba z pušky atd.)
 • Pacient s implantovaným ICD je v trvalé ambulantní péči Kardiocentra. Je sledován v pravidelných 3-6 měsíčních intervalech. Některé přístroje umožňuji dálkové sledování poruch srdečního rytmu a funkce přístroje. V takovém případě je pacient vybaven komunikační jednotkou, která automaticky zasílá důležité informace cestu GSM. Ty jsou pak vyhodnocovány odborníky v našem centru. V některých případech je tak možné prodloužit interval návštěv v nemocnici až na 12 měsíců. Tomuto systému, který má prokazatelně příznivé dopady na průběh onemocnění, umožňuje dříve reagovat na změny zdravotního stavu, říkáme dálkový přenos nebo telemedicína.
Aktivity, které je možno provozovat po implantaci ICD
 • snažte se obnovit činnosti běžného života, pokud Vám lékař nedoporučí jinak
 • je potřeba se vyvarovat traumatizace rány, např. bezpečnostní pásy ve voze
 • neměli byste zvedat těžší předměty po dobu cca 4-6 týdnů
 • dlouhodobě je potřeba se vyhnout provozování kontaktních sportů (riziko mechanického poškození přístroje), zpravidla ale i velké fyzické zátěži především horních končetin.
 • o míře fyzické zátěže je potřeba se poradit s lékařem implantačního centra. V některých případech je vhodné provedení bicyklové ergometrie k otestování reakce tepové frekvence na zátěž
 • po implantaci kardioverteru-defibrilátoru je  vždy nutné přerušit řízení motorových vozidel na dobu minimálně 1 měsíce. To, zda budete moci nadále řídit osobní automobil pro soukromé účely, závisí nejen na typu arytmie, její manifestaci, ale i na dalších okolnostech a je nutno se o tomto vždy poradit s lékařem implantačního centra. Profesionální řízení již nadále nebude možné. U někoho je nutné trvalé přerušení řízení vozidel v důsledku pokročilosti onemocnění srdce – je to v zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Můžete totiž při řízení ztratit na okamžik vědomí v případě, že se objeví arytmie, než dojde k jejímu ukončení pomocí výboje ICD. Důvodem těchto opatření není implantace ICD, ale charakter a vážnost Vašeho onemocnění srdce.
Další důležitá upozornění
 • v případě jakékoliv hospitalizace nebo léčby jiného onemocnění vždy upozorněte lékaře nebo sestru na to, že máte implantovaný kardioverter-defibrilátor
 • v případě, že se chystáte podstoupit operační výkon, je nutné upozornit lékaře na to, že máte implantovaný kardioverter-defibrilátor, ošetřující lékař by se měl spojit před operací s lékaři implantačního centra
 • silné magnetické nebo elektromagnetické pole může narušit funkci přístroje nebo spustit nesprávný výboj, proto nesmíte podstoupit vyšetření pomocí magnetické rezonance nebo např. rozbití ledvinových kamenů pomocí rázové vlny (litotrypse) či prohřívání tkáně pomocí diatermie
 • v běžném životě je potřeba se vyhnout sváření elektrickým obloukem, pobytu v blízkosti zdroje silného elektromagnetického pole, např. radaru nebo vedení vysokého napětí. Používání běžných domácích spotřebičů (i mikrovlnné trouby) je možné.
  Na letišti se prokažte průkazkou nositele ICD, neměli byste být vyšetřováni ani ručními detektory kovů; cestování letadlem není z důvodu implantovaného ICD omezeno.
  Mobilní telefon lze běžně používat, lépe na druhé straně, než je implantován přístroj.
 • Vaši příbuzní nebo blízcí by měli ve vlastním zájmu projít školením o technice kardiopulmonální resuscitace, aby byli schopni Vám eventuelně poskytnout první pomoc
Co dělat, když dostanete výboj
 • pokud ucítíte rychlé bušení srdce nebo pocit na omdlení, ihned se posaďte nebo položte; přístroj ICD bude monitorovat Váš srdeční rytmus a bude připraven zahájit příslušnou léčbu
 • v případě, že stav pomine nebo dostanete 1 výboj, po němž se budete cítit dobře, nemusíte kontaktovat implantační centrum, pokud máte nějaké pochyby, můžete tak učinit
 • v případě výbojů opakujících se krátce po sobě nebo pokud se necítíte po výboji dobře, volejte rychlou záchrannou službu (telefon 155); v žádném případě nesedejte za volant automobilu, i když to máte jinak povoleno. Lékař, který Vás ošetří jako první se spojí s kolegy z implantačního centra.