Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
V pondělí 2. října ráno byl na oddělení kardiologie oficiálně spuštěn provoz nově instalované intervenční 𝐚𝐧𝐠𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐤𝐲 𝐀𝐳𝐮𝐫𝐢𝐨𝐧 𝟕 𝐅𝐥𝐞𝐱𝐀𝐫𝐦. Ta nahradila třináct let starou angiolinku.
Nová angiolinka bude sloužit pro provádění intervenčních kardiologických vyšetření a strukturálních výkonů na srdci. Jak upřesňuje Ing. Lukáš Císař z investičního oddělení KNL, angliolinka Azurion poskytne libereckým lékařům mnoho nových funkcionalit. Je vybavena nejmodernějšími prostředky pro snižování dávky RTG záření pacienta i personálu, zároveň ale nabídne vyšší kvalitu obrazu. Víceosé flexibilní c-rameno ukotvené na stropě zase umožní lékařům větší rozsah pohybu a sníží tak potřebu posouvání stolu či pacienta. Systém dále disponuje funkcionalitami pro vytváření 3D obrazu a umožňuje jejich použití při plánování a navigaci výkonů. Několik menších monitorů nahradil velký, 58″ barevný LCD displej, do kterého si mohou lékaři pouštět až 8 obrazových vstupů a měnit si jejich rozestavění.
Lékařský ředitel MUDr. Tomáš Roubíček k nové angiolince doplňuje: „Nová angiolinka dokáže ve velmi vysoké kvalitě zobrazit pohybující se srdce a cévy, ukázat vnitřní průsvit tepny a skládat na sebe obrazy z jiných zobrazovacích přístrojů. Dokáže také optimalizovat dávky záření podle konkrétního vyšetření a pacienta.“
Nejčastějšími zákroky na liberecké angiolince jsou: selektivní koronarografie a další angiografie srdečních struktur, perkutánní koronární intervence včetně implantace koronárních stentů, invazivní zobrazení a funkční hodnocení koronárních tepen, pravostranná srdeční katetrizace, endomyokardiální biopsie, uzávěry defektů septa síní, septální ablace pro obstruktivní formu hypertrofické kardiomyopatie.
Angiolinka je zároveň v nepřetržitém provozu k dispozici pro léčbu akutních infarktů myokardu.
Přístroj byl pořízen z dotačního programu REACT EU. Cena je 35 mil. Kč včetně DPH, bez stavebních úprav.
Souběžně se spuštěním nové angiolinky Azurion uzavíráme v KNL náš druhý provoz. Operace nyní probíhají na “propůjčených” operačních sálech KNL. Starší angiolinka na implantačním sále bude nyní taktéž nahrazena novým moderním přístrojem.