Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Infarkt myokardu

  • Co je infarkt myokardu
  • Typické příznaky
  • Co dělat při podezření na infarkt
  • Léčba – přímá koronární angioplastika

Infarkt myokardu je život ohrožující stav, kdy krevní sraženina náhle uzavírá věnčitou tepnu. Příčinou je shlukováním krevních destiček na povrchu aterosklerotického plátu. Dochází k zastavení průtoku krve postiženou tepnou a srdeční svalovina, kterou tepna vyživuje, začíná odumírat.  Pokud nedojde k rychlému zprůchodnění tepny, je svalovina nahrazena nefunkční vazivovou tkání a funkce srdce jako krevní pumpy je nevratně poškozena, což může pacienta výrazně limitovat v dalším životě. V časné fázi srdečního infarktu může dojít k závažné poruše srdečního rytmu a pacient je ohrožen náhlou smrtí, kdy arytmie funkcí srdce zcela zastaví a bez včasného zásahu a resuscitaci během několika minut umírá.

Typické příznaky akutního srdečního infarktu

Typickým příznakem svědčícím pro akutní srdeční infarkt je bolest na hrudi trvající alespoň 20 minut. Bývá zpravidla tupá, tlačivá nebo pálivá, může vyzařovat do ramen, paží, krku či až do čelisti a ucha, bývá doprovázena pocitem nedostatku vzduchu, pocením, nevolností, někdy zvracením, mírní se při podání nitroglycerinu – pokud se však skutečně jedná o infarkt, pak nezmizí úplně a zpravidla velmi brzy se vrací ve stejné intenzitě. Někteří lidé mívají při infarktu bolesti podobného charakteru lokalizované mezi lopatkami nebo v nadbřišku. Nezřídka může být bolest při infarktu zaměněna za jiná onemocnění, kupříkladu onemocnění trávícího traktu či páteře.

Co dělat při podezření na srdeční infarkt

Pokud máte výše uvedené příznaky, volejte tísňovou linku 155. Popište své obtíže a v klidu vyčkejte příjezdu záchranářů. Nepokoušejte se do nemocnice dopravit sami či s pomocí blízkých. Průměrná dojezdnost vozidel záchranné služby je dnes velmi krátká a případný vznik závažné srdeční arytmie jsou schopni efektivně řešit.

Vlastní způsob léčby – přímá koronární angioplastika

Cílem léčby akutního infarktu myokardu je co nejrychleji zprůchodnit uzavřenou tepnu,aby nedošlo k odumření srdečního svalu. Optimální metodou k dosažení tohoto cíle je provedení srdeční katetrizace s navazujícím zákrokem-koronární angioplastikou, při kterém lékař zprůchodní uzávěr tepny speciálním nástrojem a následně do postižené tepny implantuje stent. Česká republika je v této léčbě nejlepší na světě díky propracovanému systému regionálních kardiocenter s non-stop provozem v návaznosti na síť přednemocniční neodkladné péče.

Je nutné si uvědomit, že léčba srdečního infarktu je souboj s časem! Čím dříve dojde ke zprůchodnění uzavřené tepny, tím menší je následná jizva na srdeční svalovině a riziko následných obtíží. Nejlepších výsledků je dosaženo, pokud je tepna zprůchodněna do 3 hodin od počátku vzniku obtíží. V optimální situaci opouští pacient nemocnici po několika málo dnech zcela zdráv a na funkci srdce není proběhlá příhoda vůbec patrna. Bohužel po 12 hodinách, kdy není srdeční sval zásoben krví, je již proces odumírání svalových buněk zpravidla dokonán a v oblasti, kterou tepna zásobovala, vzniká nevratná a nefunkční jizva. Takový pacient je ohrožen rozvojem srdečního selhání, onemocnění, které výrazně ovlivňuje kvalitu a délku života.