Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Transfuzní oddělení

Moderní metody darování krve a plné spektrum laboratorních vyšetření

 • Ročně provedeme na 15 000 odběrů od více než 6 000 dárců.
 • Transfuzními přípravky zásobujeme spádovou oblast čtvrt milionu obyvatel.
 • Vážíme si dárců a poskytujeme jim maximální komfort.
 • Provádíme specializovaná imunohematologická a virologická vyšetření.
 • Provádíme nábor dárců do registru dárců kostní dřeně.
 • Jsme k dispozici pro konzultace kolegům z celého kraje.
Upozornění pro dárce: odběry 14.9.2021

Vážení dárci, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 14.9. 2021 nebudou z provozních důvodu probíhat odběry plné krve. Odběry plazmy dle objednávek.   Děku...

Starší aktuality
Pátek
3 Září
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Stanice dárců krve: +420 800 100 091
Sekretariát: +420 485 312 521
E-mail: transfuzni@nemlib.cz

Adresa:

KNL, a. s. – Transfuzní oddělení
Baarova 15
460 63 Liberec 1
Darování krve a krevních složek Registr dárců kostní dřeně
Budova T
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Terapeutické výkony
Terapeutické výkony 12:30 – 14:00 pondělí, středa Tel: 800 100 091
Dárci krve
Dárci krve pondělí 7:00 – 9:00
úterý – pátek 7:00 – 10:00
Konzultace pro dárce krve
Konzultace pro dárce krve 10:00 – 15:00 pondělí – pátek Tel: 800 100 091
Registrace dárců kostní dřeně
Registrace dárců kostní dřeně 13:00 – 15:00 úterý, čtvrtek
Odběry kontrolních vzorků
Odběry kontrolních vzorků dle objednání

Laboratoře

Odběry a vyšetření samoplátců
Odběry a vyšetření samoplátců pondělí – pátek 6:30 – 14:00
Centrální odběry OKB v 1.p. budovy B
Výdej výsledků
Výdej výsledků 13:00 – 14:30
pondělí - pátek
O nás

O nás

Transfuzní oddělení má dvě základní části: výrobní úsek provádí odběry dárců krve, její vyšetření a následné zpracování na transfuzní přípravky, zatímco laboratorní úsek zajišťuje standardní i specializovaná imunohematologická vyšetření v rámci Krajské nemocnice Liberec i celého kraje. Zájemcům o vstup do registru dárců kostní dřeně poskytujeme informační materiály, konzultace a vstupní vyšetření.

Výrobní úsek

Výrobní úsek provádí odběry dárců krve, její vyšetření a následné zpracování na transfuzní přípravky. Transfuzními přípravky zásobuje Krajskou nemocnici Liberec a další zdravotnická zařízení regionu se spádovou oblastí cca 250 000 obyvatel. Tato činnost je povolena a pravidelně kontrolována Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Laboratorní úsek

Zajišťuje standardní i specializovaná imunohematologická vyšetření nejen pro Krajskou nemocnici Liberec, ale i pro širší spádovou oblast, prenatální vyšetření pro region a vyšetření anti-HIV protilátek. Úroveň práce je cyklicky hodnocena v Systému externí kontroly jakosti, virologická vyšetření Státním zdravotním ústavem. Lékaři poskytují konzultace v oblasti klinické transfuziologie kolegům KNL i okolních nemocnic.

Mimo těchto činností zde probíhají i odběry zájemců pro registr dárců kostní dřeně. Osobám uvažujícím o vstupu do Českého národního registru dárců kostní dřeně jsou poskytnuty informační materiály i osobní pohovor, rozhodnutí zájemci vyplní krátkou přihlášku s dotazníkem o zdravotním stavu a informovaný souhlas s vyšetřením krevního vzorku, který je následně odebrán (1 zkumavka). Do registru mohou vstoupit osoby mladší 35 let.

Upozornění pro dárce: odběry 14.9.2021

Vážení dárci, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 14.9. 2021 nebudou z provozních důvodu probíhat odběry plné krve. Odběry plazmy dle objednávek.   Děku...

Starší aktuality
Pátek
3 Září
Koronavirus – dočasné vyřazení dárců s cestovatelskou anamnézou

Dočasné vyřazení dárců v případě pobytu mimo ČR se řídí podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ na internetových stránkách Ministerstva zd...

Starší aktuality
Čtvrtek
26 Srpen
Organizace odběrů v období od 21.6.2021 do 3.9.2021

Vážení dárci, dovolujeme si Vás upozornit na organizaci provozu odběrů krve a plazmy v období od 21. 6. 2021 do 3. 9. 2021. ODBĚRY PLNÉ KRVE: pondělí,...

Starší aktuality
Čtvrtek
27 Květen
Všechny aktuality

„Vážíme si každého dárce, byť by krev daroval jen jednou v životě. Páteří naší dárcovské sítě jsou však dlouhodobí, výborně spolupracující dárci. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat a pozvat mezi ně všechny, kdo mají chuť systematicky pomáhat druhým.“

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

Informace pro samoplátce

Odběry krve na Transfuzním oddělení – 1. patro: po – pá 13:00 – 14:00

Odběr krve pro samoplátce se provádí na Centrálních odběrech OKB (po – pá 6:30 – 14:00) Informace ohledně odběru, platby a výdeje výsledku obdrží klient na expedici TO, přízemí budovy T.

Platby za vyšetření probíhají před požadovaným vyšetřením v přízemí naší budovy od 7:00 do 14:30 dle ceníku výkonů (ceny jsou orientační). Výdej výsledků vyšetření probíhá v písemné formě na základě ověření totožnosti dle průkazu s fotografií (OP, pas, vojenská knížka, služební průkaz) nebo zákonnému zástupci s plnou mocí.

Náš tým

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

přednostka Centra laboratorní medicíny, primářka transfúzního oddělení

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Dokumenty

Dokumenty

Další informace

Bezpříspěvkové dárcovství

Na našem oddělení provádíme pouze bezpříspěvkové odběry, to znamená, že dárci za odběr nedostávají přímou finanční odměnu. Důvodem je zajištění bezpečnosti pacientů – příjemců transfuzních přípravků, neboť dárce motivovaný finanční odměnou může některé důležité informace o svém zdravotním stavu či rizikovém chování zatajit.

Časté dotazy