Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Darujte krev v Liberci

Pomozte zachránit lidské životy

Elektronické objednávání dárců krve

Vážení dárci a dárkyně,

k přihlášení na odběr plné krve nebo plazmy využívejte Objednávkový systém pro dárce krve. V případě potíží použijte Návod nebo nás kontaktujte během pracovní doby na tel. č. 800 100 091 , mimo pracovní dobu emailem transfuzni@nemlib.cz

Objednávat k odběru se můžete max 28 dní před plánovaným odběrem, minimálně 1 den před plánovaným odběrem, v případě volné kapacity.

Ve stejných intervalech se můžete z odběru omluvit a uvolnit místo pro jiného dárce.

Pokud jdete na naše oddělení darovat krev poprvé, využijte speciální formulář na konci těchto stránek – viz níže Informace pro nové dárce.

Informace pro prvodárce

Vážení prvodárci, dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 7.5. a 15. 5. 2024 bude na transfuzním oddělení probíhat plánovaná akce s Armádou ČR. V tyto ...

Starší aktuality
Čtvrtek
11 Duben

Kontakt

Stanice dárců krve: +420 800 100 091
Sekretariát: +420 485 312 521
E-mail: transfuzni@nemlib.cz
FACEBOOK

Evidence dárců

  Po 6:30 − 9:00
  Út − Čt 6:30 − 10:00
  Pá 6:30 − 10:00, pouze pro dárce objednané přes Objednávkový systém

 

Platnost pozvánky k dárcovství krve je pouze den, na který je dárce objednán nebo pozván.

Noví dárci jsou vítání kdykoliv v uvedené dny.

Objednávkový systém pro dárce krve

Návod pro dárce – Objednávkový systém

Budova T
Podlaží 1

Informace pro dárce

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavemPřed každým odběrem dostává dárce k přečtení informaci o rizikovém chování a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu, důraz je kladen zejména na choroby, u nichž je možný přenos krví (např. žloutenky, AIDS). Dárci před odběrem absolvují pohovor s lékařem (či pověřenou sestrou) a běžné vyšetření – kompletní krevní obraz, je jim změřen krevní tlak, puls. Prvodárci absolvují základní interní vyšetření. Každá jednotka odebrané krve je laboratorně vyšetřena: vyšetření HBsAg, anti HCV (antigen hepatitidy B a protilátky proti hepatitidě C), anti HIV 1/2 (antigen a protilátky proti viru HIV), test na syfilis. Případné patologické nálezy v testech jsou písemně sděleny dárci i jeho ošetřujícímu lékaři.

Další informace o darování krve viz též na stránkách Českého červeného kříže LiberecČeského červeného kříže Jablonec a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP.

Noví dárci

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací:

Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)

Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí až pátek.

Darování plné krve

– Dárce krve se může objednat k odběru přes elektronický systém (přihlašovací údaje jsou vydávány při evidenci dárců krve).

– V případě potřeby zveme dárce krve k odběrům krve pozvánkou, kterou odesíláme cca 1 týden před plánovaným termínem odběru (SMS, e-mailem dle vlastní volby). Platnost pozvánky k dárcovství krve je pouze den, na který je dárce objednán nebo pozván.

U mužů odebíráme krev maximálně 4x a u žen 3x za rok.

Darování na krevních separátorech

Dárcovství plazmy má pro léčbu našich pacientů podobný význam jako dárcovství plné krve, plazma odebraná na krevním separátoru, stejně jako plazma z plné krve má dva možné osudy: 

 1. Plazma k frakcionaci – odesílá se na zpracování, kde se z ní vyrábí krevní deriváty – léčivé přípravky pro hemofiliky (pacienty s vrozenou poruchou krevní srážlivosti), pro pacienty s poruchou imunity, tkáňová lepidla a další.
 2. Plazma ke klinickému použití – po 6měsíční karanténě se používá k transfuzi u pacientů při krvácení a úrazech.
  poster plazma

Postup pro dárce

životospráva: před odběrem je vhodné

 • dodržovat pitný režim (cca 2 l tekutin za den)
 • nejíst příliš tučná nebo přepálená jídla
 • nepít alkohol
 • vhodné omezit velkou fyzickou zátěž, nepracovat v noční směně
 • v den odběru  se lehce nasnídat  a dostatečně napít

Co s sebou

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • opakovaný dárce – průkaz dárce krve

Průchod oddělením

 1. odebrání pořadového čísla z kiosku vyvolávacího systému
 2. přečtení Poučení dárce krve, poté vyplnění dotazníku pro dárce krve
 3. evidence – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 4. vyplacení jízdného pro dojíždějící dárce
 5. odběr krevního vzorku na předodběrové laboratoři (bez vyvolání pořadového čísla na obrazovce)
 6. občerstvení  –  před odběrem (pitný režim)
 7. vyšetřovna – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 8. odběrový sál – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 9. občerstvení – po odběru 

Po dobu odběru je možné si uložit osobní věci do skříňky, která je uzamykatelná na vratnou kauci 10 Kč.

Kdy nemůžete darovat krev

Dárci krve jsou vedeni k příchodu na transfuzní oddělení s ušlechtilým cílem – darovat nenahraditelnou tekutinu – krev. Existují však situace, kdy darování krve není možné, protože by mohl být ohrožen zdravotní stav dárce nebo případného příjemce darované krve, zdravotní stav dárce tedy musí vyhovovat přísným kritériím.

Dárce by se měl před příchodem na transfuzní oddělení vždy cítit zdráv, neměl by se léčit s prakticky žádnou chronickou chorobou (o tomto je vhodné se poradit s praktickým lékařem anebo s lékaři na transfuzním oddělení).

Dále existují přechodné zdravotní překážky v darování krve, kdy po určitý čas není darování krve možné. Stručný výčet těchto překážek a časových termínů proto uvádíme zde – Zdravotní překážky darování krve.

Cestování a darování krve

Po návratu z pobytu v zahraničí je nutno dodržet bezpečnostní interval k dalšímu odběru z důvodu možného ohrožení příjemce vaší krve. Tento interval se liší dle navštívené země:

 • malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky) – blokace 6 měsíců, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu
 • mimoevropské země, kde se malárie nevyskytuje (např. USA, Kanada, Tunis…) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění
 • evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění – I.148 Evropské země s rizikem výskytu západonilské horečky
 • evropské země s rizikem výskytu hořečky Dengue (Madeira – Portugalsko) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění

Případné nejasnosti, prosím, konzultujte s naším pracovištěm na telefonní lince 800 100 091. Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pracovní volno pro dárce

Dárcovství krve je podle zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon limituje zaměstnance, kteří chodí darovat krev nebo vykonávají jiné úkony v obecném zájmu tak, že mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Výhody bezpříspěvkového dárcovství

Za odběr plné krve se přímo neposkytuje žádný finanční příspěvek. Každý odběr je považován ve smyslu zákona o dani z příjmu za dar v hodnotě 3000 Kč, tuto částku si můžete odečíst od daňového základu a získáte tak v ročním zúčtování slevu na dani. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Potvrzení o darování krve pro potřeby finančního úřadu k odečtu daně za celý kalendářní rok je automaticky odesíláno na vámi zvolenou e-mailovou adresu nebo je vydáváno přímo na transfuzním oddělení po předložení průkazu dárce krve. Poštou transfuzní oddělení žádná potvrzení neposílá.

Výhodou jsou pravidelné kontroly zdravotního stavu, včetně vyšetření laboratorního. O výsledcích, které nejsou v pořádku, je dárce informován a je mu doporučen další postup.

Některé zdravotní pojišťovny mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé benefity. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny.

Oceňování dárců: oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí Český červený kříž Liberec a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou  podle počtu bezpříspěvkových odběrů: Jako jeden odběr se počítá nejen odběr plné krve, ale i odběr krevní složky (plazma, trombocyty). Pokud byl proveden odběr dvojitý (odběr krevních destiček, červených krvinek) je započítáván jako 2 odběry.

Parkování pro dárce

Bezplatné parkování v okolí transfuzního oddělení je bohužel omezené. Za budovou transfuzního oddělení lze parkovat na zvláštní parkovací kartu (vydána na evidenci dárců proti podpisu), je určeno pro dárce pozvané na den a hodinu, kteří jdou na odběr plazmy, destiček nebo červených krvinek a dárce pozvané akutně. Bezplatné parkování platí jen po dobu dárcovství, nikoliv do odpoledních hodin. Pro dárce krve je k dispozici 6 parkovacích míst v ulici Baarova (před malým paneláčkem). PARKOVACÍ KARTU SI ZAPŮJČÍTE pouze po dobu darování. Parkovací kartu musíte po darování vždy VRÁTIT, aby byla k použití pro další dárce.

Odběry na krevních separátorech – aferézy

Tyto speciální typy odběrů umožňují odebrat jen určené složky krve, a to buď samostatně (plazmu nebo trombocyty), nebo jejich kombinace (např. trombocyty s plazmou). Podmínkou je již nejméně 1 absolvovaný odběr plné krve s negativními výsledky laboratorních vyšetření, dobrý žilní vstup a věk od 18 let do 65 let.

Zpracování krve

Od dárců odebraná plná krev slouží dnes pouze jako polotovar. Po odběru se dále zpracovává na jednotlivé složky – pacient by měl dostat jen tu složku krve, která je potřebná.

Odběr plazmy

U plasmaferézy odebíráme zpravidla 750 ml plazmy, jeden odběr trvá přibližně 40 minut. Mimo běžných vyšetření pravidelně kontrolujeme hladinu plazmatických bílkovin.

Odběr krevních destiček

Pro trombocytaferézu platí stejné podmínky jako u plazmy, důležitá je však i určitá minimální hladina trombocytů v krvi. Krevní destičky mohou být skladovány maximálně 5 dní, není je tedy možné odebírat „do zásoby“. Dárce zveme telefonicky při akutní potřebě.

 

Informace pro nové dárce

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací:

 • Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)

 • Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí (6:30 – 9:00), úterý až pátek (6:30 – 10:00).

 • Další informace viz výše: postup pro dárce, kdy nemůžete darovat, cestování a darování krve.

Přihlaště se již dnes