Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Registr dárců kostní dřeně

Pomozte zachránit lidské životy

Jsme jedním z dárcovských center, která provádějí nábor dárců pro Český národní registr dárců dřeně v Plzni. Tento registr vznikl v roce 1993. Je čtvrtým největším registrem na světě, který získal světovou akreditaci WMDA.

Kdo může být dárcem

Registrovat se může každý, kdo se cítí zdráv, je ve věku 18-35 let, je pojištěncem u české zdravotní pojišťovny a má trvalý pobyt v ČR (u cizinců dlouhodobý pobyt).

Registrovat se můžete na našem transfuzním oddělení vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hod.

Spolupracujeme s odběrovým centrem Česká Lípa: http://www.kostnidren.cz/registr/kontakty/nc-detail.php?id=22

Uchazečům o dárcovství kostní dřeně jsou poskytnuty informační materiály i osobní pohovor. Rozhodnutí zájemci vyplní krátkou přihlášku s dotazníkem o zdravotním stavu a informovaný souhlas s vyšetřením krevního vzorku, který je následně odebrán (1 zkumavka). Vše se děje v prostorách transfuzního oddělení.

Registrovaným uchazečům kostní dřeně je zasílán časopis Naděje.

Ne všichni, kteří se zaregistrují, budou v budoucnu k darování dřeně vyzváni. Přesto každý z přihlášených dává naději nemocným, pro které je transplantace kostní dřeně jedinou možností, jak se vyléčit.

Vlastní odběr kostní dřeně:

Odběry se uskutečňují ve Fakultní nemocnici v Plzni. Náklady spojené s dopravou jsou dárci kompenzovány. Existují 2 způsoby odběru: odběr kostní dřeně z kyčelní kosti v celkové anestezii a odběr krvetvorných buněk z krve na speciálním přístroji, separátoru.

Další sledování dárce kostní dřeně po odběru samotném probíhá na našem transfuzním oddělení.

Upozornění:

Je velmi důležité hlásit změny kontaktních údajů: bydliště a telefonních čísel. Využít můžete naši emailovou adresu: registr.drene@nemlib.cz nebo telefonní linku +48 531 2289.

Více informací o dárcovství kostní dřeně na adrese: www.kostnidren.cz

Vstupte do registru dárců