Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Výroba transfuzních přípravků

Z krve od dárců vyrábíme specializované produkty

Od dárců odebraná plná krev slouží dnes pouze jako polotovar. Po odběru se dále zpracovává na jednotlivé složky – pacient by měl dostat jen tu složku krve, která je potřebná.

Na oddělení vyrábíme z plné krve tyto transfuzní přípravky:

 • Erytrocyty (červené krvinky) – skladují se při teplotě +2 až +6°C, maximálně 42 dní
 • Plasma – která se uskladňuje v mrazících boxech při teplotě -25°C, se používá pro dva účely:
  • Klinická plazma se po 6 ti měsíční karanténě uvolní pro přímé podání pacientům. Aby bylo možné plazmu uvolnit, je třeba dárce opakovaně odebrat a vyšetřit vzorek krve v předepsaných testech.
  • Plasma pro ” frakcionaci” je určena k dalšímu zpracování farmaceutickými firmami, ve kterých z ní jsou vyrobeny speciální léky, tzv. krevní deriváty. V současné době spolupracujeme s firmami SHIRE a GRIFOLS.
 • Trombocyty z plné krve (krevní destičky) – uchovávají se při teplotě +20 až +24°C, max. 5 dní

Dalším typem odběru jsou aferézy – odběry prováděné na krevních separátorech. Tyto speciální přístroje umožňují odebrat jen určené složky krve, a to buď samostatně (plazmu nebo krevní destičky nebo červené krvinky), nebo jejich kombinace (např. krevní destičky s plazmou, krevní destičky s červenými krvinkami). Blíže viz odběry na krevních separátorech

Spektrum transfuzních přípravků

Transfuzní oddělení KN Liberec, a.s. zásobuje transfuzními přípravky okolní nemocnice a je schopno nabídnout erytrocytární a trombocytární koncentráty i klinickou plazmu dalším zdravotnickým zařízením.

Plná krev je zpracovávána na erytrocyty resuspendované deleukotizované, trombocyty z buffy – coatu a plasmu na automatických lisech Compomat G5.

Krevní sklad disponuje zásobou směsných trombocytů z buffy – coatu deleukotizovaných v aditivním roztoku pro zajištění akutních stavů, v případě potřeby jsme schopni připravit potřebné množství těchto přípravků.

Trombocyty z aferézy deleukotizované připravujeme na separátoru Trima Accel na objednání standardně do druhého dne. V urgentních případech přípravky objednané telefonicky do 8,30 hod. mohou být expedovány po 14:00 hod. tentýž den.

 

Objednávání transfuzních přípravků: tel. 485 312 535 – EXPEDICE TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ