Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Hemaferéza

Odběr krve na krevním separátoru

„Potřebujeme dárce, který s námi spolupracuje a je tedy ochoten darovat tu složku krve, která naplňuje potřebu pacientů,“ říká primářka transfuzního oddělení MUDr. Renata Procházková.

Hemaferéza je přístrojový odběr plné krve od dárce nebo pacienta, následná separace (rozdělení) na její jednotlivé složky, odběr požadované složky a návrat ostatních elementů do krevního oběhu.

Na našem oddělení v současné době provádíme u dárců odběry plasmy (plazmaferézy) a krevních destiček (trombocytaferézy).

Pro darování na separátorech platí základní stejné podmínky jako u odběru plné krve, existují však jisté odlišnosti:

 • k odběrům na separátorech přistupujeme u dárců, kteří se pro tento typ odběru rozhodnou a mají za sebou již nejméně 1 odběr plné krve s negativními výsledky laboratorních vyšetření
 • věkové rozmezí pro zahájení těchto odběrů je od 18 let do 60 let.
 • dobrý žilní přístup

Při plasmaferéze odebíráme zpravidla 750 ml plazmy, jeden odběr trvá přibližně 40 minut. Mimo běžných vyšetření pravidelně kontrolujeme hladinu bilirubinu a plasmatických bílkovin. Odběry na separátorech probíhají po předchozím objednání.

Pro odběry krevních destiček (trombocytů) platí stejné podmínky jako u plazmy, důležitá je však i určitá minimální hladina trombocytů v krvi. Krevní destičky mohou být skladovány maximálně 5 dní, není je tedy možné odebírat “do zásoby” jako krvinky nebo plazmu. Dárce pro tyto odběry zveme proto výhradně telefonicky, při akutní potřebě.