Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Výrobní strategie

Zpracování krve, její využití v praxi

I. Odběr plné krve

Od dárců odebraná plná krev (PK) se po odběru dále zpracovává (centrifugace) na jednotlivé složky – pacient by měl dostat jen tu složku krve, která je indikována k danému onemocnění nebo diagnóze. TO KNL,a.s. vyrábí z plné krve tyto transfuzní přípravky:

Erytrocytární koncentráty – skladují se při teplotě +2 až +6°C, maximálně 42 dní. Krajská nemocnice Liberec ročně spotřebuje přes 6000 jednotek, dalších cca 5000 míří do nemocnic v Libereckém kraji. Použití: akutní krevní ztráta při úrazech a operacích, chronická chudokrevnost při řadě onemocnění a celá řada těchto pacientů je na transfúzi životně závislá.

Plazma – skladuje se v mrazících boxech při teplotě -25°C, používá se pro dva účely:

 • Terapie – Klinická plazma se po karanténě (po 6 měsících jsou u dárce znovu vyšetřeny předepsané testy) uvolní pro přímé podání pacientům.
  Použití: Prevence a terapie krvácení z nedostatku plazmatických faktorů krevního srážení. Z celkového objemu klinické plazmy využijí 20% pacienti KNL,a.s., z toho 40% ARO a 40% chirurgické obory.
 • Výroba krevních derivátů – plasma pro “frakcionaci” je určena k dalšímu zpracování farmaceutickými firmami, ve kterých z ní jsou vyrobeny speciální léky, např. pro léčbu krvácivých stavů (hemofilie), poruch imunity, tkáňová lepidla atd. Léky mají život zachraňující charakter.

Trombocyty z plné krve – uchovávají se při teplotě +20 až +24°C, max. 5 dní. Použití: léčba či prevence krvácení z nedostatku krevních destiček – úrazy, podpůrná terapie léčby nádorových onemocnění, zajištění operací… V KNL jsou podávány onkologickým a hematologickým pacientům (45%), dále se jedná o urgentní stavy (30%) a přípravy k operacím (25%).

II. Odběr technologií aferézy

Přístrojový odběr prováděný na krevních separátorech. Tyto speciální přístroje umožňují odebrat jen určené složky krve, a to buď samostatně (plazmu nebo trombocyty), anebo jejich kombinace. U dárců krve cíleně získáváme pouze jednu složku krve, například plasmu nebo krevní destičky.

Zisk plazmy = plazmaferéza – krevní deriváty z ní vyrobené jsou stoprocentně využity na jednotlivých oddělení KNL. V roce 2017 se uskutečnilo přes 4600 odběrů plazmy.

Většina odebrané plazmy se využije v podobě léků (krevních derivátů) k léčbě pacientů (například pacientů s poruchou krevní srážlivosti), část plazmy je určena k podání pacientům transfuzí.

Při plazmaferéze se odebírá zpravidla 750 ml plazmy, jeden odběr trvá přibližně 40 -55 minut. Kromě běžných vyšetření TO pravidelně kontroluje hladinu bilirubinu a plasmatických bílkovin.

Trombocyty (krevní destičky) – využití většinou v akutních případech. Nevýhodou je krátká životnost – 5 dnů. Destičky lze darovat po dvou týdnech. Provádíme i kombinované odběry s plazmou.

„Potřebujeme dárce, který s námi spolupracuje a je tedy ochoten darovat tu složku krve, která naplňuje potřebu pacientů,“ uzavírá primářka TO MUDr. Renata Procházková.