Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neurologie

Diagnostika a léčba poruch centrálního a periferního nervového systému

 • Nejužší možná spolupráce s neurochirurgií v rámci Neurocentra
 • Úspěšný Iktový program léčby cévních mozkových příhod
 • Status Regionálního centra léčby spasticity
 • Specializované poradny zaměřené na terapii epilepsie, bolesti hlavy, neurovaskulární problematiku, terapii Parkinsonovy choroby a jiných poruch hybnosti, roztroušenou sklerózu
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Poradny: +420 485 312 715
AMBULANCE - OBJEDNÁVKY: +420 485 312 715
Sekretariát: +420 485 312 707
Budova B
Podlaží 7
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Neurologická ambulance
Neurologická ambulance čtvrtek - kontroly po hospitalizaci MUDr. Jan Dienelt

Poradny

Je nutné telefonické objednání a žádanka praktického lékaře nebo ambulantního neurologa

Extrapyramidová poradna
Extrapyramidová poradna 9:30 – 14:00 úterý, středa +420 485 312 728 MUDr. Martina Nemcová
MUDr. Gabriela Knittelová
Neurosonografická poradna
Neurosonografická poradna pondělí 10:00 - 11:30
úterý 9:00 - 11:30
12:30 - 14:00
středa 12:30 - 14:00
čtvrtek 12:30 - 14:00
pátek 10:00 - 11:00
kontroly po operaci
+420 485 312 734 prim. MUDr. Martin Jíra
MUDr. Jan Dienelt
MUDr. Zuzana Eichlová
MUDr. Anna Fialová
sestra
Pavlína Nepimachová
Lenka Prokůpková
Lenka Šťastná
Epileptologická poradna
Epileptologická poradna 12:30 – 14:30 úterý, středa +420 485 312 746 MUDr. Eva Řeháčková
MUDr. Dana Peprlová
sestra
Monika Voháňková, DiS.
Veronika Vršovská, DiS.
Poradna pro bolesti hlavy
Poradna pro bolesti hlavy 12:30 - 14:30 pondělí, čtvrtek, pátek +420 485 312 746 MUDr. Dana Peprlová
MUDr. Markéta Sykáčková
Poradna pro roztroušenou sklerózu
Poradna pro roztroušenou sklerózu připravuje se
Centrum spasticity, aplikace botulotoxinu
Centrum spasticity, aplikace botulotoxinu 1 x za 3 měsíce dle domluvy +420 485 312 707 MUDr. Martina Nemcová
MUDr. Denisa Šímová

Laboratoře

EEG laboratoř
Elekroencefalografie
EEG laboratoř Elekroencefalografie 8:00 – 12:00 pondělí - pátek, akutní dle domluvy +420 485 312 746 MUDr. Dana Peprlová
MUDr. Zuzana Eichlová
MUDr. Eva Řeháčková
sestra
Minika Voháňková, DiS.
Veronika Vršovská, DiS.

EMG laboratoř
EMG laboratoř 8:00 – 15:00 pondělí – pátek +420 485 312 728 MUDr. Martina Nemcová
MUDr. Gabriela Knittelová
MUDr. Vladimír Dvořák
sestra
Veronika Vršovská, DiS.
Ivana Kosová
EP/SSEP + MEP
EP/SSEP + MEP pondělí - pátek dle domluvy prim. MUDr. Martin Jíra
MUDr. Gabriela Knittelová
MUDr. Oskar Holoubek
sestra
Ivana Kosová
Veronika Vršovská, DiS.

Lůžka a pokoje

34
standardních lůžek
5
intenzivních lůžek
4
nadstandardní lůžka
O nás

O nás

Neurologie je medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění a poruch nervové soustavy – centrálního a periferního nervového systému. Jako součást Neurocentra na každodenní bázi spolupracujeme na léčbě s neurochirurgy, radiology a dalšími kolegy v rámci Iktového programu Komplexního cerebrovaskulárního centra a víceoborové JIP. Tato spolupráce nám umožňuje dosahovat dlouhodobě nadstandardních léčebných výsledků.

Neurologie má v liberecké nemocnici dlouholetou tradici. Oddělení bylo jedním z prvních lůžkových oddělení v naší republice. Za poslední desetiletí došlo k významnému rozvoji oboru v návaznosti na nové diagnostické možnosti laboratorní a zobrazovací (radiologické). Péče poskytovaná na neurologickém oddělení KNL tento rozvoj plně reflektuje.

Od r. 1994 je neurologie součástí Neurocentra spolu s oddělením neurochirurgie. V r. 2011 bylo v KNL, a. s. ministerstvem zdravotnictví schváleno Komplexní cerebrovaskulární centrum. Lůžkový fond neurologie je klíčovou složkou centra, kde probíhá diagnostika pacientů s cévním onemocněním mozku v rámci Iktového programu.

Ambulantní část pracoviště zahrnuje laboratoř pro elektroencefalografii (EEG), elektromyografii (EMG), evokované potenciály somotosenzorické a motorické (EP) a neurosonografii, dále odborné ambulance pro záchvatová onemocnění (zejména epilepsii), bolesti hlavy (migrény, tenzní bolesti), extrapyramidová, nervosvalová, demyelinizační a cévní onemocnění. Odborné ambulance jsou vedeny neurology vyškolenými a certifikovanými v daných problematikách. Součástí naší práce je také konziliární služba pro všechna oddělení nemocnice.

Standardní lůžkové oddělení disponuje 34 lůžky ve 12 pokojích. Pokoje jsou  vybaveny TV. Pokoje s nadstandardním vybavením a vlastním sociálním zázemím jsou společné s oddělením neurochirurgie.

Lůžka intenzivní péče včetně 5 lůžek iktové jednotky jsou součástí víceoborové JIP (neurologie, neurochirurgie, ortopedie).

Náš tým

Kiwi Logo
MUDr. Martin Jíra

primář neurologie

Kiwi Logo
Miluše Buchvaldová

staniční sestra neurologie

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Ostatní

Časté dotazy