Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Mechanická embolektomie

Přímé zprůchodnění akutního uzávěru mozkové tepny

Uzávěr mozkové tepny způsobený vmetkem (embolem) odloučeným ze sklerotického plátu ve stěně cévy (či přímo ze srdce),  je možné odstranit přístupem přímo z tepenného řečiště.  Výkon provádí intervenční radiolog na angiografickém sále, vždy je přítomen anesteziolog. Z vpichu v místním znecitlivění v třísle jsou katetry (dlouhé úzké hadičky) zavedeny do stehenní tepny a postupně je jimi dosaženo místa v mozku, kde je sraženina zaklíněna v menší mozkové tepně. Pomocí speciálních katetrů je embolus odsán, nebo zachycen, vytažen z mozkových tepen do třísla a následně z těla ven. Výkon je indikován u vybraných pacientů s akutní ischemickou CMP, kterým nelze poskytnout léčbu intravenózní trombolýzou, nebo kde předpokládáme její nedostatečnou účinnost. Úspěšné včasné obnovení průtoku mozkovým řečištěm je základním předpokladem dobrého výsledku léčby ICMP a mechanická embolektomie patří v této oblasti k nejúčinnějším metodám.