Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Mechanická embolektomie

Přímé zprůchodnění akutního uzávěru mozkové tepny

Uzávěr mozkové tepny způsobený vmetkem (embolem) odloučeným ze sklerotického plátu ve stěně cévy (či přímo ze srdce),  je možné odstranit přístupem přímo z tepenného řečiště.  Výkon provádí intervenční radiolog na angiografickém sále, vždy je přítomen anesteziolog. Z vpichu v místním znecitlivění v třísle jsou katetry (dlouhé úzké hadičky) zavedeny do stehenní tepny a postupně je jimi dosaženo místa v mozku, kde je sraženina zaklíněna v menší mozkové tepně. Pomocí speciálních katetrů je embolus odsán, nebo zachycen, vytažen z mozkových tepen do třísla a následně z těla ven. Výkon je indikován u vybraných pacientů s akutní ischemickou CMP, kterým nelze poskytnout léčbu intravenózní trombolýzou, nebo kde předpokládáme její nedostatečnou účinnost. Úspěšné včasné obnovení průtoku mozkovým řečištěm je základním předpokladem dobrého výsledku léčby ICMP a mechanická embolektomie patří v této oblasti k nejúčinnějším metodám.