Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Evokované potenciály

Evokované potenciály jsou odpovědí nervové soustavy na speciální stimulaci receptorů nebo periferních nervů. A jejich měření patří do komplexu elektrofyziologických vyšetřovacích metod. Využívají se v diagnostice ke zjištění příčiny a stupně postižení nervové soustavy, monitorování časového průběhu postižení a také v průběhu operací ke sledování stavu uspaného pacienta.

SSEP

Somatosenzorické evokované potenciály (SSEP, SEP) získáme elektrickou stimulací senzitivních vláken periferního nervu. Zjišťujeme poškození nervových drah pro vedení citlivosti a polohocitu z periferie přes zadní provazce míchy do mozkového centra. Vyšetření se provádí z horních a dolních končetin. Na horní končetině stimulujeme střední nerv (n.medianus) v zápěstí s registrací nad pažní pletení (plexus brachialis) v oblasti klíčku, nad míchou (nad 5. krčním obratlem) a nad mozkovou kůrou. Z dolních končetin SSEP získáme stimulací holenního nervu (n.tibialis) za vnitřním kotníkem s registrací nad bederní míchou a nad mozkovou kůrou. Jde o vyšetření opakovaným stimulem s frekvencí 3-7Hz v celkovém počtu 300-1000 impulsů dvakrát po sobě pro každou končetinu. Registrační elektrody jsou povrchové, přilepené ke kůži. Pacient při vyšetření leží, celková doba vyšetření je cca 45 minut.

MEP

Při vyšetření motorických evokovaných potenciálů (MEP) zjišťujeme poškození motorických drah v předních a postranních provazcích míchy. Používá se stimulace magnetickou cívkou, která se přikládá nad hlavu a nad páteř. Podráždění vede ke svalové odpovědi, kterou snímáme povrchovými elektrodami nad svaly horních a dolních končetin. Pacient při vyšetření sedí, v těžších případech leží na lůžku. Toto vyšetření provádí lékař, sestra asistuje. Celková doba vyšetření je cca 15minut.

Kontraindikací je kardiostimulátor, ušní naslouchadla, epileptické stavy, eventuálně elektromagnetické kovy v těle (např. svorky po klipu aneurysmat staršího data operací).

BAEP

BAEP jsou sluchové kmenové evokované potenciály, které jsou využívány zejména v ORL u pacientů s poruchami sluchu. Vyšetřením se zjistí, zda jde o periferní postižení při zánětech, degenerativních onemocněních, nebo zda jde o centrální poškození v oblasti mostomozečkového koutu či mozkového kmene způsobené například nádorovým postižením. K tomuto vyšetření se používá sluchový podnět (klik). Při vyšetření má pacient nasazena sluchátka stíněná proti hluku z okolí a nalepovací snímací elektrody na hlavě. Celková doba vyšetření je cca 20 minut.

BAEP vyšetření se taktéž využívá na anesteziologickém oddělení a jednotkách intenzivní péče k potvrzení mozkové smrti u pacientů zejména po intrakraniálních traumatických poraněních a v rámci transplantačního programu.

IOM (intraoperační monitoring)

Součástí neuroelektrofyziologie je i monitorace funkcí nervového systému při některých neurochirurgických operacích v celkové anestezii. Jde o sledování vodivosti důležitých drah při operacích  na konvexitě mozku, v oblasti mostomozečkového koutu  a mozkového kmene, při desobliteracích krkavic a při operacích míchy. Přínosem je snazší orientace neurochirurga v obtížném operačním poli. Tím se snižuje riziko peroperačního poškození pacienta.  Protože se operace provádějí v celkové anestezii, je možné pro registraci i stimulaci použít jehlové či spirálové elektrody zavedené do podkoží či svalů.