Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Radiodiagnostické oddělení

PŘIJMEME LÉKAŘE PRO CENTRUM ZOBRAZOVACÍCH METOD !!!

  • specializace v oboru Radiologie a zobrazovací metody i  Nukleární medicína

  • v blízkém horizontu možnost práce i na PET/CT

 

  • Nejmodernější zobrazovací a diagnostická technika
  • Špičkový pracovní tým
  • Okamžité sdílení výsledků prostřednictvím digitálního systému PACS

 

  • Pracovní doba: Pondělí – Pátek   7:00 – 15:30
  • V ostatních časech pohotovostní služba pouze pro akutní případy
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Archiv RDG odd +420 485 312 566
Recepce CT/MRI - objednávání CT + MRI +420 485 313 123
Sonografie - objednávání +420 485 312 149
Skiaskopie - objednávání +420 485 313 101
Služba RDG asistent PIO *72278, +420 485 312 552
Služba RDG asistent CT/MRI *72449, +420 728 008 901
Služba lékař chirurgie (pouze v době ÚPS) *72341
Služba lékař interna (pouze v době ÚPS) *73379
Budova B
Podlaží P, S2
Součásti pracoviště
O nás

 

 

O nás

Využíváme nejmodernější přístrojovou techniku pro rychlá a plynulá vyšetření zobrazovacími metodami počítačové tomografie, magnetické rezonance, angiografie, skiaskopie, skiagrafie a ultrazvuku.

Nepřetržitá dostupnost techniky a procesní provázanost s ostatními obory nám umožňuje odbavit větší množství pacientů a v urgentních případech mimořádně zkrátit dobu od přijetí pacienta k samotnému lékařskému zákroku. Výrazně se tak zlepšují šance na úspěšnou léčbu u život ohrožujících stavů, jako jsou cévní mozkové příhody nebo těžké úrazy.

RDG oddělení je v současné době vybaveno nejmodernější diagnostickou technikou a je plně digitalizováno – ke snímkování již není používán filmový materiál, ale snímky jsou po expozici ukládány přímo do paměti centrálního serveru a jsou tak okamžitě k dispozici v celonemocničním informačním systému PACS (Picture Archieving and Communication System) pro radiodiagnostiky i všechny oprávněné klinické lékaře.

Provádíme prakticky veškeré diagnostické a terapeutické výkony – viz níže.

 

Něco z historie

Samostatné Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Liberec bylo založeno v roce 1954 po oddělení oborů onkologie a radiodiagnostiky, od svého počátku se zde zaváděly moderní vyšetřovací metody a v současné době disponuje celou šíří zobrazovacích metod, využívaných k diagnostice chorob.

Vzhledem k obrovskému rozvoji nových technologií se při vyšetřování pacientů užívají od 70. a 80.let i jiné formy energií – kromě záření ionizujícího s možnými nepříznivými účinky na organismus při velmi vysokých dávkách, např.ultrazvuk a magnetické pole. Přístroje, pracující s těmito energiemi jsou využívány i na našem Rdg. oddělení.

Centrální RTG oddělení bylo založeno v roce 1937 s otevřením nového chirurgického pavilonu v nemocnici, jeho prvním primářem se stal doc.Helm.

V roce 1945 se primářem stal dr. Šváb a od roku 1951 dr. Jaroslav Vyskočil.

Od svého založení byly na oddělení spojeny metody vyšetřovací i terapeutické (později onkologie). K rozdělení došlo v roce 1954, kdy RTG oddělení ještě na delší dobu zůstalo protizánětlivé ozařování.

Od r. 1962 byl prim. Vyskočil na dlouhodobém odborném pobytu v Tunisu a v roce 1969 jej ve funkci vystřídal dr. Jaroslav Beran, CSc. Za jeho vedení došlo k otevření druhého rtg pracoviště v novém pavilonu interních oborů (PIO) vybaveném moderní rtg. technikou.

V roce 1990 se primářem RTG oddělení stal dr. Přemysl Sobotka a po jeho odchodu do Senátu ČR od r.1999 dr. Jan Beran.

Od ledna roku 2005 je primářem oddělení dr. Ladislav Endrych

MUDr. Ladislav Endrych

přednosta Centra zobrazovacích metod, primář radiodiagnostického oddělení

Bc. František Šebek

vrchní Centra zobrazovacích metod

Dokumenty

Dokumenty

Ostatní

Časté dotazy