Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

SONOGRAFIE

SONOGRAFIE - ULTRAZVUK

Co je ultrazvukové vyšetření?

Ultrazvukové zobrazení je bezbolestné neinvazivní vyšetření, při kterém jsou využívány vysokofrekvenční zvukové vlny (nevyužívá tedy ionizující rentgenové záření) k zobrazení tkání lidského těla, a pomocí kterého lékař může určit diagnózu a navrhnout další léčbu. Protože jsou při ultrazvukovém vyšetření tkáně zobrazovány v reálném čase, je možné zachytit strukturu a pohyb jednotlivých orgánů, stejně jako toky krve v cévách.

Toky krve, směr a rychlost jejich proudění jsou vyšetřovány tzv. Dopplerovským ultrazvukovým vyšetřením. Je možné zjistit případné zúžení či uzávěr cév.

Za dobu používání ultrazvuku v medicíně nebyly prokázány žádné nežádoucí vedlejší účinky, nicméně vyšetření je třeba používat pouze v jasných indikacích, na technicky vyhovujících přístrojích, a provádět by ho měl vždy erudovaný lékař.

Ultrazvukové pracoviště Krajské nemocnice Liberec a.s. se skládá ze dvou diagnostických ambulancí:

 1. Pavilon interních oborů (B) – v přízemí (P) na RDG oddělení.V současnosti je využívána pro většinu vyšetření indikovaných v nemocnici, kromě pacientů hospitalizovaných v pavilonu interních oddělení je určena i pro ambulantní pacienty přicházející na screeningová vyšetření či k vyšetření cév nebo pohybového aparátu.
  Pracoviště je nově vybaveno nejmodernějším high-end přístrojem Philips Epiq 5G, osazeným čtyřmi špičkovými sondami o frekvencích 1-5, 9-2, 12-3 a 18-5 MHz, umožňujícími kvalitní vyšetření ve všech indikacích, včetně dopplerovských.

V odpoledních pátečních termínech (13:30-14:30) provádíme vyšetřování pomocí kontrastní látky – Sonovue. Ta je podána pacientu nitrožilně těsně před vyšetřením, a díky svým vlastnostem umožňuje posoudit původ některých ložisek např. v játrech či ledvinách.

 1. Pavilon chirurgických oborů (A) – v přízemí, vchod B, vedle spirálního CT. Je především využíváno pro vyšetření hospitalizovaných pacientů, dominantně na chirurgických odděleních, případně vyšetřovaných na traumatologické či chirurgické ambulanci.Je vybaveno přístrojem vyšší střední třídy Philips Affiniti 70, zakoupeným v rámci finanční dotace EU.
 2. K vyšetřením u lůžka pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje transport na jedno z výše uvedených pracovišť, nejčastěji na jednotkách intenzivní péče, využíváme i druhý přístroj vyšší střední třídy Philips Affiniti 70, zakoupeným taktéž z dotace EU
 3. Naše pracoviště je také vybaveno low-end přístrojem Philips HD 11, opět zakoupeným z dotace EU. Používá se jako pojízdný přístroj pro urgentní vyšetřování pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče/ARO, jejichž zdravotní stav neumožňuje transport na jedno z výše uvedených pracovišť a k cílené navigaci intervenčních výkonů (například cílené punkci cév pod sonografickou kontrolou).

Indikace k ultrazvukovému (sonografickému) vyšetření:

Indikací ultrazvukového vyšetření je posouzení morfologického nálezu ve vyšetřované oblasti. Ultrazvuk je velmi vhodnou metodou pro posouzení zvláště parenchymových orgánů břišní dutiny a také měkkých tkáních (krk – štítná žláza ale i jinde na těle), naopak je nepoužitelný pro posouzení kostní tkáně či plicního parenchymu.

Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit cévy (tepny i žíly), pomocí UZ můžeme posoudit jejich průchodnost a eventuelně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji u tepen na podkladě aterosklerózy , u žil na podkladě trombózy.

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření:

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření (včetně vyšetření dopplerovského) prakticky neexistují, metoda je ale omezena několika faktory:

Omezení metody:

 • Obezita: může ztížit až znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur.
 • Plynatost:Ultrazvukový signál se na rozhraní plynu a solidní tkáně odráží a struktury uložené za strukturou s obsahem plynu (žaludkem nebo kličkou sttřevní, plicním parenchymem) mohou být nepřehledné.
 • Kalcifikace: Kalcifikace odrážejí ultrazvukové vlnění a působí komplikace zejména při dopplerovském vyšetření tepen v hodnocení průtoku v místě přítomnosti těžce zvápenatělých ateromatosních plátů.
 • Nepříznivé anatomické poměry: Například vyšetření krčních tepen může být ztíženo u pacientů s krátkým krkem či v případě vysokého uložení jejich větvení
 • Nespolupracující pacient: Vyšetření může být ztíženo až znemožněno pokud pacient nespolupracuje, například pokud nevydrží v klidu ležet, nezadrží na pokyn dech, nelze ho otočit na bok

Objednání k vyšetření:

Bez žádanky nelze sonografické vyšetření provést!

Hospitalizovaní pacienti jsou objednáváni ošetřujícím lékařem. Ambulantní pacienty objednává také ošetřující lékař. Zcela vyjímečně přijímáme i objednávky přímo od pacienta, pokud ale má k dispozici žádanku od oš. lékaře.

Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně.

Příprava pacienta před ultrazvukovým vyšetřením:

 • K vyšetření v oblasti břicha a malé pánve(včetně vyšetření břišní aorty, dolní duté žíly a jejich větví, pánevních tepen a žil, portálního systému i jaterních žil) přichází pacient nalačno – platí zásada 3N – Nejíst, Nepít, Nekouřit nejméně 6 hodin před vyšetřením. To je nezbytné pro omezení limitací ultrazvukového vyšetření daných především přítomností plynného obsahu ve střevech a v žaludku. V akutních případech se vyšetřují i tito pacienti bez přípravy.
 • Obvyklou medikaci pacient užije vždy a může ji zapít douškem vody.
 • K vyšetření uropoetického traktu (ledviny, močový měchýř, event. gynekologické orgány) přichází pacient s naplněným močovým měchýřem, je vhodné cca 1 hodinu před vyšetřením vypít 0,5-1 litr tekutiny. Mimo výše uvedená vyšetření není žádná příprava nutná.

Popis vyšetření je vyhotovován běžně ihned po ukončení vyšetření, ve výjimečných případech vyhotoven nejpozději do druhého dne po vyšetření.

V případě vyšetření s použitím kontrastní látky je popis vyhotoven nejpozději do dalšího pracovního dne, v případě složitých nálezů a nutnosti konsilií nejpozději do 1 týdne.

Vyšetření DNES v den vyšetření, popis STATIM ukončen nejpozději do 1 hodiny od ukončení vyšetření. Při vyšetření IHNED je popis vždy vyhotovován okamžitě po ukončení vyšetření.