Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Skiagrafie

Skiagrafie

Provádíme plné spektrum základních i speciálních skiagrafických vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla s výjimkou mammografie.

Vyšetření se provádí na 3 stacionárních skiagrafických pracovištích a jednom  skiaskopicko-skiagrafickém pracovišti, všechna pracoviště jsou v současné době vybavena systémem přímé digitalizace.

V pavilonu chirurgie (A) jsou instalovány přístroje Philips Digital Diagnost s 1 detektorem a přístroj Samsung GC85A se 3 detektory, V pavilonu interny (B) je instalován skiagrafický přístroj Siemens YSIO se 3 detektory a skiaskopicko-skiagrafický komplet Siemens Luminos dRF. Všechna pracoviště jsou vybavena systémem přímé digitalizace.

Pro snímkování u lůžka pacienta je k dispozici 1 pojízdný přístroj s přímou digitalizací a 3 pojízdné skiagrafické přístroje s nepřímou digitalizací.

Metoda přímé digitalizace (DR) spočívá v tom, že je expozice detekována přímo ve speciálním detektoru, jenž je integrální součástí přístroje a přes počítačový řetězec je okamžitě generovaná obrazová informace – výhodou je špičková kvalita obrazové dokumentace a okamžité generování snímků (cca 2 sekundy od expozice), tedy výrazné urychlení workflow, nevýhodou potom cena nového přístroje.

Metoda nepřímé digitalizace (CR) – vyšetření je prováděno na speciální kazety se speciální folií, obrazová dokumentace se získává „čtením“ = digitalizací informace z folie ve specialním digitizéru – „čtečce“.  Výhodou této metody jsou výrazně nižší náklady na digitalizaci (pouze digitizér + kazety) a především možnost používání i původních skiagrafických přístrojů, nevýhodou je pomalejší provoz (nutná manipulace s kazetami) a lehce nižší kvalita obrazové dokumentace (rozlišení)

Disponujeme i možnosti zobrazit páteř či končetiny v celém rozsahu  metodou skládaných snímků –„stitching“ a dynamické snímky v předklonu i záklonu- obvykle pro potřeby neurochirurgie či ortopedie, před specializovanými operačními výkony stabilizujícími jednotlivé úseky páteře či při růstových vadách končetin a páteře.

 

Popis vyšetření je vyhotoven obvykle v den vyšetření, v případě složitých nálezů a nutnosti konsilií nejpozději do 1 týdne. Popis STATIM  nejpozději do 1 hodiny od ukončení vyšetření.