Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Skiagrafie

Skiagrafie

Provádíme plné spektrum základních i speciálních skiagrafických vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla s výjimkou mammografie.

Vyšetření se provádí na 3 stacionárních skiagrafických pracovištích a jednom  skiaskopicko-skiagrafickém pracovišti, všechna pracoviště jsou v současné době vybavena systémem přímé digitalizace.

V pavilonu chirurgie (A) jsou instalovány přístroje Samsung GC85A se 3 detektory, V pavilonu interny (B) je instalován skiagrafický přístroj Siemens YSIO se 3 detektory a skiaskopicko-skiagrafický komplet Siemens Luminos dRF. Všechna pracoviště jsou vybavena systémem přímé digitalizace.

Pro snímkování u lůžka pacienta je k dispozici 6 pojízdných přístrojů s přímou digitalizací, v převážné míře od firmy Samsung.

Metoda přímé digitalizace (DR) spočívá v tom, že je expozice detekována přímo ve speciálním detektoru, jenž je integrální součástí přístroje a přes počítačový řetězec je okamžitě generovaná obrazová informace – výhodou je špičková kvalita obrazové dokumentace a okamžité generování snímků (cca 2 sekundy od expozice), tedy výrazné urychlení workflow, nevýhodou potom cena nového přístroje.

Metoda nepřímé digitalizace (CR) – vyšetření je prováděno na speciální kazety se speciální folií, obrazová dokumentace se získává „čtením“ = digitalizací informace z folie ve specialním digitizéru – „čtečce“.  Výhodou této metody jsou výrazně nižší náklady na digitalizaci (pouze digitizér + kazety) a především možnost používání i původních skiagrafických přístrojů, nevýhodou je pomalejší provoz (nutná manipulace s kazetami) a lehce nižší kvalita obrazové dokumentace (rozlišení)

Disponujeme i možnosti zobrazit páteř či končetiny v celém rozsahu  metodou skládaných snímků –„stitching“ a dynamické snímky v předklonu i záklonu- obvykle pro potřeby neurochirurgie či ortopedie, před specializovanými operačními výkony stabilizujícími jednotlivé úseky páteře či při růstových vadách končetin a páteře.

Na vyšetření není třeba se objednávat. Na běžná Rtg. vyšetření můžete přijít kdykoli v pracovní době s platnou žádankou.

Popis vyšetření je vyhotoven obvykle v den vyšetření, v případě složitých nálezů a nutnosti konsilií nejpozději do 1 týdne. Popis STATIM  nejpozději do 1 hodiny od ukončení vyšetření.