Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Skiaskopie

Co je skiaskopie?

 

Jedná se o radiologickou vyšetřovací metodu, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení lidského těla v reálném čase. Využívá se především k zobrazení trávící trubice (jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva), zobrazení žlučového stromu (ERCP), méně často k zobrazení ostatních dutých orgánů (moč. měchýře, děložní dutiny), páteřního kanálu či některých patologií (píštěle…) apod.

Pracoviště Skiaskopie

 

Pavilon interních oborů (B), přízemí (P) jevybaveno moderním skiaskopicko-skiagrafickým kompletem SIEMENS Luminos dRF MAX (instalace r. 2015) s přímou digitalizací.

 

Příprava pacienta

Některá vyšetření vyžadují speciální přípravu ( často cca 1 den před vyšetřením a v den vyšetření). Povinnost informovat pacienta má ošetřující lékař, který ho na vyšetření odesílá. Před každým vyšetřením je pacientovi vysvětlen důvod a očekávaný přínos vyšetření, pacient je předem seznámen s přípravou na vyšetření i s jeho průběhem, je poučen o možných rizicích či komplikacích zvolené vyšetřovací metody. Zejména ženy v reprodukčním věku musí být upozorněny na možnost ozáření v oblasti pánve a také plodu – těhotné ženy bývají tímto způsobem vyšetřeny pouze z vitální indikace, a to velmi vzácně!!! Pacient je povinnen informovat lékaře o případné alergii (lékové, potravinové či jiné), užívaných lécích a o předchozích chirurgických zákrocích (zejména pokud se týkají vyšetřované oblasti).

 

Průběh vyšetření

Vyšetření lze provádět ve většině případů ambulantně. Celková délka vyšetření je cca 15minut, u některých specializovaných vyšetření (pasáž) může být celkově i několik hodin (tuto dobu ale pacient netráví na vyšetřovně).

Vyšetření provádí erudovaný lékař – radiolog, ve většině případů ve spolupráci s radiologickým asistentem.

Jak psáno výše, je nejčastější využití skiaskopie při vyšetření trávicí trubice. Pro její zobrazení je nutné podání kontrastní látky. Nejčastějši kontrastní látkou je baryová suspenze, která má různou hustotu, dle vyšetřované oblasti, má bílou barvu a chuť podobnou křídě, ve většině případů pro komfort pacienta doplněnou různými, převážně ovocnými příchutěmi. Při vyšetření se navíc používá plyn pro dosažení tzv. dvojího kontrastu – ať už ve formě granulátu podávaného ústy, či přímo aplikovanému při vyšetření tlustého střeva.

 

 1. vyšetření polykacího aktu, jícnu, žaludku, dvanácterníku a tenkého střeva
 • jedná se o šetrnou metodu, zjišťují se poruchy funkce, změny zánětlivé či event. nádorové, vředová choroba, pooperační změny, vrozená či získaná zúžení či lokální rozšíření trubice, při podezření na cizí těleso či neprůchodnost trubice
 • kontrastní látka se pije ústy, vyšetření se provádí vestoje a vleže, průchod kontrastní látky radiolog sleduje na monitoru a zachycujena snímcích.
 • celková doba vyšetření bývá 5-20 minut
 • Příprava:
  a. vyšetření jícnu – vhodné nejíst a nekouřit několik hodin před vyšetřením
  b. vyšetření žaludku a duodena a tenkého střeva – nejíst, nekouřit min. 6 hodin před vyšetřením, cca 1 hodinu před vyšetřením nepít

 

 • Rizika:
  a. alergické reakce
  b. aspirace kontrastní látky
  c. zácpa
  d. radiační zátěž

 

2.vyšetření tenkého střeva specializované – enteroklýza

 • minimálně invazivní vyšetření cílené vyšetření tenkého střeva, zjišťují se změny zánětlivé, nádorové, pooperační změny, vrozená či získaná zúžení či lokální rozšíření střeva, při krvácení do GIT.
 • kontrastní látka je podána do střeva speciální sondou zavedeno ústy či nosem po předchozím lokálním umrtvení sliznice ústní či nosní dutiny
 • celková doba vyšetření je cca 30-60minut
 • Příprava: 1-2 dny před vyšetřením bezezbytková strava (poučí indikující – ošetřující lékař), vhodné pít větší množství tekutin, od oběda předchozího dne již nejíst, pouze pít dostatek tekutin, 6 hodin před vyšetřením již nepít, nekouřit, k vyšetření přichází pacient alespoň s částečně naplněným močovým měchýřem (nemočit cca 2 hodiny před vyšetřením)
 • Rizika:
  a. alergická reakce
  b. radiační zátěž
 • po vyšetření může mít pacient řídkou až průjmovitou stolici způsobenou podanou metylcelulosou

 

 1. vyšetření tlustého střeva – irrigografie
 • neinvazivní vyšetření tlustého střeva, zjišťují se změny zánětlivé či nádorové, divertikulární onemocnění, při chron. průjmech apod.
 • kontrastní látka je podána do tlustého střeva rektální rourkou zavedenou konečníkem, ve většině případů s následnou insuflací (přifouknutím) vzduchu pro získání dvojího kontrastu – může být pociťováno jako tlak v břiše, bývá ovšem dobře snášen. Pro získání dokonalého obrazu a dostatečného naplnění střeva je nutné pacienta polohovat, proto vyšetření vyžaduje dostatečnou spolupráci pacienta.
 • celková doba vyšetření je 20-60minut
 • Příprava: : 1-2 dny před vyšetřením bezezbytková strava (poučí indikující/ošetřující lékař), vhodné pít větší množství tekutin, nutné vynechat mléčné výrobky, od poledne předchozího dne již nejíst, pít dostatek tekutin, večer před vyšetřením užít speciální roztok pro vyprázdnění (fosfáty), na vyšetření přichází pacient nalačno.
 • Rizika:
  a. radiační zátěž (nutné zvážit indikaci u žen ve fertilním věku)
  b. velmi vzácně možná perforace střeva

 

Indikace ke skiaskopickému vyšetření střeva

 • viz výše – zánětlivé, nádorové onemocnění, podezření na cizí těleso v GIT, zácpa, chron. průjmy, vrozené či získané zúžení či lok. rozšíření trávicí trubice, nechutenství, přítomnost krve ve stolici a další

 

Kontraindikace vyšetření

 • těhotenství
 • ostatní kontraindikace jsou velmi vzácné

 

Objednání k vyšetření

Pacienty ke skiaskopickému vyšetření objednává telefonicky ošetřující lékař. K vyšetření v horní části trávcí trubice (skiaskopie jícnu a skiaskopie žaludku a duodena) je možné se objednat i osobně či telefonicky (485 312 3101) , nutné je pouze doporučení (žádanka) vyplněná indikujícím lékařem.

 

Popis vyšetření je vyhotoven nejpozději do dalšího pracovního dne, v případě složitých nálezů a nutnosti konsilií nejpozději do 1 týdne. Vyšetření DNES v den vyšetření, popis STATIM vyšetření zahájen nejpozději do 1 hodiny od ukončení vyšetření,  ukončen nejpozději do 3 hodin od ukončení vyšetření. Při vyšetření IHNED je popis vyhotovován okamžitě po ukončení vyšetření, k dispozici nejpozději hodinu po vyšetření.