Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Botulotoxinová léčba fokálních dystonií

Léčba mimovolního stahování svalů, způsobujícího nepřirozené pohyby a pozice

Diagnóza

Dystonie je mimovolní stahování svalů, které způsobuje abnormální pohyby a pozice, ale nemá vliv na další mozkové funkce – neovlivňuje intelekt ani smyslové funkce. Nejčastěji jde o tzv. fokální dystonii, kdy dochází k postižení pouze jedné části těla. Patří sem cervikální (krční) dystonie, blefarospasmus (křeč očních víček), faciální hemispasmus (křeče v obličeji) a další vácnější typy dystonií (grafospasmus, laryngeální dystonie, oromandibulární dystonie).

Co je botulotoxin

Botulotoxin je přirozená jedovatá látka (známá také pod označením „klobásový jed“), vytvářená bakterií Clostridium botulinum. U člověka způsobuje požití otrávených potravin závažné onemocnění zvané botulismus. V medicíně však botulotoxin našel uplatnění v léčbě některých nervových onemocnění, která se vyznačují zvýšeným svalovým napětím, mimovolními pohyby či záškuby určitých svalových skupin. K léčebné aplikaci se botulotoxin získává ve velmi čisté formě při průmyslovém pěstování kultur bakterií za specifických, velmi přísně sledovaných podmínek. Dávka používaná k léčení nemůže způsobit obtíže charakteru botulismu, i nejvyšší možná léčebná dávka je několikanásobně nižší než minimální dávka působící celkové příznaky.

Účinek botulotoxinu

Doba nástupu a trvání účinku botulotoxinu je individuální. Účinek botulotoxinu se objevuje zpravidla za 1-2 týdny po aplikaci a přetrvává asi 12 týdnů. Poté je nutno podání zopakovat. K další aplikaci je možno přistoupit za 10-12 týdnů po předchozí aplikaci. Častější podání botulotoxinu zvyšuje riziko tvorby protilátek a ztrátu účinnosti léčby. Botulotoxin neléčí příčinu onemocnění, pouze potlačuje některé jeho příznaky. Ani při jeho opakovaném a dlouhodobém podávání není zaručeno, že se uzdravíte a vaše obtíže definitivně zmizí. Botulotoxin je však možno podávat dlouhodobě, po řadu let a se stále dobrým efektem. Pouze u menšiny pacientů se může stát, že botulotoxin po opakovaných aplikacích ztratí svůj účinek. Příčinou ztráty účinku může být přirozený tělesný obranný mechanismus, tvorba protilátek proti cizorodé bílkovině – botulotoxinu. Riziko tvorby protilátek se zvyšuje právě při příliš vysokých nebo častých dávkách botulotoxinu.

Průběh léčby

Na našem pracovišti si pacienta před první aplikací botulotoxinu kompletně vyšetříme, pacient je informován o zákroku a podepisuje informovaný souhlas se zákrokem. Pokud se jedná o pacienta již vedeného na naší ambulanci, pak spolu s pacientem vyhodnotíme efekt léčby od poslední aplikace, dobu trvání a případné nežádoucí účinky. Poté přistupujeme k vlastní aplikaci botulotoxinu. V případě blefarospasmu a faciálního hemispasmu používáme k aplikaci inzulínovou jehlu, v případě cervikální dystonie a spastického postižení končetin používáme speciální aplikační dutou jehlu s EMG kontrolou z důvodu správného vyhodnocení hyperaktivního svalu. Aplikace je minimálně bolestivá, není třeba zvláštních opatření. Zákrok trvá okolo 10-20 minut, poté může pacient opustit ambulanci.

Botulotoxin nepodáváme

  • u těhotných či kojících žen
  • u pacientů s akutním infektem při známé hypersenzitivitě k nějaké složce preparátu
  • u pacientů s některými nervosvalovými chorobami (generalizovaná svalová onemocnění, hereditární sensitivně motorické neuropatie)
  • u pacientů s poruchou nervosvalového přenosu (myastenia gravis, Lambert-Eatnův myastenický syndrom, kongenitální myastenické syndromy
  • u pacientů s koagulopatií
  • u nespolupracujícího pacienta
  • při užívání aminoglykosidových antibiotik, která mohou zesilovat efekt BTX
Nežádoucí účinky

Jsou v převážné většině případů mírné a přechodného charakteru. Omezují se na místo podání, jen velmi vzácně se mohou šířit i na vzdálenější svalové skupiny. Mezi běžné komplikace patří vznik krevního výronu (hematomu) a otoku. V místě vpichu může dojít k nadměrnému oslabení síly. Trpíte-li blefarospasmem, může dojít k poklesu víčka, dvojitému vidění nebo rozmazanému vidění, může se objevit slzení, suché oči, světloplachost či k přechodný pokles koutku úst. Trpíte-li cervikální dystonií, může dojít k oslabení svalů krku a padání hlavy, k poruše polykání či ztišení hlasu. Při aplikaci do svalů při spastickém postižení horní či dolní končetiny může dojít k oslabení síly na končetině. Nutno zdůraznit, že tyto komplikace nejsou závažné, obvykle trvají několik dnů až týdnů, příznivý léčebný účinek přetrvává i po jejich odeznění. Ojediněle se může do 24h po podání objevit přechodná chřipková reakce se vzestupem teploty, která ustupuje po běžných opatřeních. V případě jakýchkoliv nežádoucích účinků informujte svého ošetřujícího lékaře, který vám poradí, jak postupovat. Pokud BTX nezabral po 2-3 týdnech, je možné, že dávka BTX nebyla pro vaše svaly dostatečná nebo se nepovedlo aplikovat látku do všech svalů, které jsou zodpovědné za vaše potíže. Novou aplikaci však není možno provést dříve než za 2,5-3 měsíce po předchozí, důvodem je zvýšené riziko tvorby protilátek a případná ztráta účinnosti léčby při časnější aplikaci.

Pro odborníky

Na naši ambulanci je možno pacienty objednat po telefonické domluvě. Vyžadujeme doporučení od neurologa popř. obvodního lékaře či jiného ambulantního specialisty (oftalmolog, ORL, RHC lékař). Doporučení musí obsahovat anamnézu pacienta, subjektivní potíže, objektivní nález, jasně specifikovanou diagnozu a důvod aplikace.

Jedná se od dg. cervikální dystonie, spasticita u pacientů po CMP. Pro aplikaci BTX pod EMG kontrolou je třeba si zakoupit speciální jehlu v nemocniční zdravotní prodejně a lékarně v ceně zhruba 600-650,-Kč.

Kontakt:

Telefon: 485 312 728, p. Michaela Chalupová, pavilon B, Neurocentrum – neurologie, 7. patro, EMG ambulance. E-mail : denisa.simova@nemlib.cz