Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Elektromyografie (EMG)

Jedná se o vyšetřovací metodu, která slouží ke zjištění funkčního stavu nervových kořenů, periferních nervů, nervosvalového přenosu a svalů.

EMG zahrnuje dvě základní elektrodiagnostické metodiky :

  1. stimulační EMG – vyšetření vodivosti motorických nebo sensitivních vláken periferních nervů,
  2. jehlová EMG – pomocí jehlových elektrod studuje bioelektrické potenciály kosterních svalů

EMG vyšetření je prováděno lékařem-neurologem – specialistou v elektromyografické problematice. Proto je nutné, aby měl pacient k vyšetření  doporučení. Toto doporučení musí být formulováno lékařem, nejlépe neurologem. Mělo by obsahovat anamnézu, subjektivní potíže pacienta a objektivní nález pacienta. V doporučení musí být jasně dáno, co má elektromyografista vyšetřit, zda se zaměřit na stimulační EMG (např. při podezření na sy KT či sy loketního sulku) či zda je indikováno jehlové EMG.

Průběh vyšetření

Stimulační EMG se provádí pomocí registračních a stimulačních elektrod. Vyšetření se provádí elektrickou stimulací periferních nervů – hodnota se pohybuje individuálně, maximálně ale do 100 mA. Z toho plyne, že samotné vyšetření může být mírně bolestivé. Zvláštní jednotkou stimulační EMG je vyšetření repetitivní stimulací – kdy dochází k sérii elektrických impulsů. Toto vyšetření je indikováno u pacientů s podezřením na poruchy nervosvalového přenosu, a to zejména myastenia gravis.

Jehlová EMG se provádí aplikací tenké jehlové elektrody do svalu, z jejíhož hrotu pak získáváme aktivitu z okolních svalových vláken.

 

Příprava na vyšetření

Od pacienta se žádná zvláštní příprava nevyžaduje, jen by si ráno neměl vyšetřovanou končetinu či část těla mazat krémem. Před samotným vyšetřením je vyzván k umytí rukou mýdlem a utřením do sucha – je to z důvodu minimalizace kožních odporů.

Kardiostimulátor je relativní kontraindikací provedení stimulační EMG. Nutná konzultace kardiologa před provedením vyšetření. Pacient k vyšetření dorazí již se zprávou od kardiologa s povolením EMG vyšetření.

Jehlová EMG je relativně kontraindikována u pacientů na antikoagulační terapii (Warfarin či nová antikoagulancia). V těchto případech je postup individuální – záleží na stavu pacienta, tvorbě hematomů apod.

Pro pacienta je rizikem zvýšená krvácivost a tvorba hematomů po vyšetření.

Zprávu z vyšetření pacient obdrží poštou na adresu bydliště či odesílajícího lékaře do 1-2 týdnů nebo ihned po skončení vyšetření.