Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Všeobecná chirurgie

 • Specializovaná péče v oboru onkochirurgie
 • Specializovaná péče v oboru cévní chirurgie
 • Specializovaná péče v oboru dětské chirurgie
 • Specializovaná péče v oboru hrudní chirurgie
 • Specializovaná péče v oboru hepatopankreatické chirurgie
 • Rozsáhlá spolupráce s Komplexním onkologickým centrem na diagnostice i léčbě
 • Maximální využití miniinvazivních laparoskopických metod, pokud je to možné
 • Vzácná a vysoce specifická onemocnění po diagnostice odesíláme na specializovaná partnerská pracoviště
 • Rozsáhlé zkušenosti s řešením kýl

 

 • e-mail: chirurgie.poradny@nemlib.cz
  Při objednání pište celé jméno a rodné číslo.
 • telefonicky: 485312478 mezi 7 až 8 hodinou (pracovní dny)

Aktuálně

Provoz chirurgického oddělení.

Provoz chirurgického oddělení se řídí aktuálními rozhodnutími krizového štábu KNL a.s.

Akutní ambulantní péče – 24 hod , bez omezení.

Plánované kontroly na chirurgické ambulanci 8:00-15:30

Poradny chirurgie a objednávání k operacím – od 27. 4.2020 běžný provoz, vzhledem k dodržování odstupů pacientů je nutno se do poradny telefonicky objednat (časované objednání). Objednávky do poradny probíhají na telefonním čísle 485312478. denně v čase od 7:30 – do 10:00 hod.

Kolektiv chirurgie

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: + 420 485 312 466
+ 420 485 312 325
Fax: + 420 485 312 466
E-mail: chirurgie@nemlib.cz
Budova A
Podlaží 1 - 5
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Ambulance chirurgie
kontrolní vyšetření, převazy
Ambulance chirurgie kontrolní vyšetření, převazy po – pá 8:30 – 15:00
so, ne, svátky 10:00 – 12:00
+420 485 312 468
Ambulance chirurgie – akutní
Ambulance chirurgie – akutní nepřetržitý provoz +420 485 312 468

Poradny

Červenec a srpen, omezený provoz, informace na tel. +420 485 312 468. Objednávky na tel. +420 485 312 478, PO-PÁ 7:30-9:00 hod

Poradna dětské chirurgie
nutno předem objednat
Poradna dětské chirurgie nutno předem objednat Pondělí 12:30 – 14:30
Středa 13:00 – 14:00
+420 485 312 478
+420 485 312 468
MUDr. Kocmanová, MUDr. Žďárská
Poradna pro léčbu chronické rány
nutno se předem objednat
Poradna pro léčbu chronické rány nutno se předem objednat Pondělí 9:00 – 12:00 13:00- 14:00 +420 485 312 478 MUDr. Brzulová
MUDr. Lipavská
Poradna chirurgická – gastroenterologická a kýlní
nutno předem objednat, objednání k operacím
Poradna chirurgická – gastroenterologická a kýlní nutno předem objednat, objednání k operacím Úterý 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00 +420 485 312 478 MUDr. Baader
MUDr. Škach
MUDr. Blecher
Žilní poradna
nutno předem objednat
Poradna žilní chirurgie nutno předem objednat Úterý 12:00–13:00
Čtvrtek 14:00–18:00 (nemocnice Frýdlant)
+420 485 312 478 MUDr. Škaryd
Poradna onkochirurgická
nutno se předem objednat, objednání k operacím nádorů
Poradna onkochirurgická nutno se předem objednat, objednání k operacím nádorů Více Středa 9:00 – 11:30 +420 485 312 478 MUDr. Beran
MUDr. Havlík
MUDr. Biath
Poradna proktologická
nutno objednat předem
Poradna proktologická nutno objednat předem Středa 12:00 – 15:00 +420 485 312 478 MUDr. Biath
MUDr. Salavec
Poradna mammologická
nutno předem objednat
Poradna mammologická nutno předem objednat Čtvrtek 9:00 – 13:00 +420 485 312 478 MUDr. Valenta
MUDr. Harcubová
MUDr. Brzulová
Poradna pro hepato-pankreato-biliární chirurgii
nutno předem objednat
Poradna pro hepato-pankreato-biliární chirurgii nutno předem objednat Čtvrtek 13:00 – 15:00 +420 485 312 478 MUDr. Hromádka
MUDr. Škach
MUDr. Chrenko
MUDr. Sibera
Poradna chirurgická – Hrudní
nutno předem objednat
Poradna chirurgická – Hrudní nutno předem objednat Čtvrtek 13:00 – 15:00 +420 485 312 478 MUDr. Hromádka
MUDr. Škach
MUDr. Chrenko
MUDr. Sibera
Cévní poradna
nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci
Poradna cévní chirurgie nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci Pátek 10:00–14:00 +420 485 312 478 MUDr. Škaryd
MUDr. Siberová
MUDr. Durnová
Stomická poradna Liberec
Nutno předem objednat
Stomická poradna Liberec Nutno předem objednat středa 9:00-14:00 +420 485 312 831 Mgr. Alena Novotná, DiS

Lůžka a pokoje

21
standardních lůžek
18
intenzivních lůžek (JIP Chirurgických oborů)
3
nadstandardní jednolůžkové pokoje
O nás

O nás

Všeobecná chirurgie zahrnuje všechny chirurgické obory s výjimkou neurochirurgie, oční chirurgie a cévní chirurgie.

Spektrum výkonů hrudní chirurgie jsme rozšířili i na plánované operační výkony nádorů plic, diagnostické operace mediastina (mezihrudí) a miniinvazivní techniku operací videoasistované torakoskopie. Jako jedni z prvních v České republice jsme provedli v roce 2007 čistě torakoskopické odstranění plicního laloku.

U vzácných nebo mimořádně specializovaných výkonů zajišťujeme konziliární služby a předoperační vyšetření a pro samotné operační řešení odesíláme pacienty na specializovaná pracoviště, jako je např. robotické pracoviště hrudní chirurgie nemocnice Na Homolce, se kterým jsme navázali hlubší odbornou spolupráci.

Pacienti k plánovaným výkonům jsou pečlivě konzultováni na pravidelných týdenních indikačních seminářích, kde jsou společně s hrudním chirurgem přítomni specialisté navazujících oborů: rentgenolog, plicní lékař, onkolog, anesteziolog a eventuálně i specialista ORL.

Provádíme průměrně 80-100 větších a 200 menších hrudních operací ročně s minimálním výskytem komplikací a s čekací dobou 1-2 týdny. Výrazných úspěchů dosahujeme i důrazem na přípravu před operačním výkonem, do které patří nácvik a provádění dechové rehabilitace, preventivní podávání antibiotik, prevence žilní trombózy a velmi podrobné poučení pacienta o průběhu hospitalizace, operace a následné péče.

Dále patří do všeobecné chirurgie chirurgie břišní oblasti  (výkony v oblasti žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní, tenkého a tlustého střeva), operace onemocnění měkkých tkání, kůže a podkoží, onemocnění štítné žlázy a chirurgie obezity. Laparoskopicky standardně provádíme operace žlučníku, slepého střeva, bráničních a tříselných kýl, bandáže žaludku a diagnostické operace. Vhodnost laparoskopického přístupu je však vždy posuzována individuálně.

Dětská chirurgie zahrnuje diagnostickou a léčebnou péči pro děti od narození do 18 let věku. Spolupracuje s dětským oddělením nemocnice,  dětskou jednotkou intenzivní péče a neonatologickou jednotkou. Provádíme ročně kolem 150 operačních výkonů, v rámci dětské chirurgické poradny ročně vyšetříme kolem 900 dětí. Mezi výkony dětské chirurgie se řadí chirurgie břišní stěny (tříselné a pupeční kýly) a břišní dutiny (některé náhlé příhody břišní na vrozeném podkladu, poranění břišní orgánů, pohybového ústrojí, záněty slepého střeva, peritonitidy, onemocnění žlučníku včetně laparoskopické techniky, onemocnění střev a onemocnění žaludku). Dále provádíme některé základní urologické operace a ve spolupráci s Traumacentrem kompletní traumatologickou péči.

Složité vrozené vady jsou po základní diagnostice odesílány do specializovaných center, stejně jako diagnózy zhoubných nádorů.

Hepato-pankreato-biliární chirurgie ve spolupráci s dalšími obory (onkolog, radiolog, gastroenterolog) léčí pacienty s onemocněním jater, slinivky břišní, žlučníku, žlučových cest a sleziny. Operujeme indikované případy se zhoubnými i nezhoubnými nádory těchto orgánů. Operačně odstraňujeme postižené části jater při metastázách rakoviny původně jiných orgánů. Používáme i metody radiofrekvenční ablace, kdy jsou patologická ložiska termicky zničena (spálena) sadou speciálních jehel zavedených přes kůži nebo přímo během operace. Při operaci jater používáme moderní metody řezu ultrazvukovým nožem či speciální preparační hlavici, které omezují krvácení během operace na minimum. Systematicky a dlouhodobě se zabýváme pacienty s chronickým zánětem slinivky břišní. U případů, kde je to vhodné, řešíme operace laparoskopicky.

Klíčové výkony a diagnózy

 • Horní hrudní sympatektomie
 • Videoasistovaná torakoskopie
 • Operace jícnu
 • Operace bráničních kýl
 • Operace plicních nádorů a metastáz
 • Resekční výkony plic
 • Operace nádorů a cyst mezihrudí
 • Diagnostické mediastinotomie
 • Volumredukční operace u plicní rozedmy
 • Operace pozánětlivých a poúrazových komplikací
 • Operace při úrazech hrudního koše

MUDr. Peter Hromádka

přednosta Chirurgického centra, primář všeobecné chirurgie a chirurgie Frýdlant

MUDr. Martin Chrenko

zástupce primáře všeobecné chirurgie

Mgr. Veronika Králová DiS.

vrchní sestra Chirurgického centra a všeobecné chirurgie

MUDr. Jiří Škach

vedoucí lékař všeobecné chirurgie, 5. patro

Mgr. Milena Trousílková

staniční sestra všeobecné chirurgie, 5. patro

MUDr. Pavol Biath

vedoucí lékař ambulancí a poraden všeobecné chirurgie

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy