Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Cévní chirurgie

Komplexní diagnostika a chirurgická léčba onemocnění tepen a žil

 • Provádíme přes 400 operací ročně.
 • Jsme v pohotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro akutní pacienty všech zdravotnických zařízení libereckého kraje.
 • Disponujeme nejmodernější diagnostickou technikou
 • V maximální míře využíváme šetrnější epidurální či svodné anestezie
 • Pacientovi umožňujeme spolurozhodovat o léčebném postupu
 • Každý pacient automaticky využívá výhod multioborového přístupu
 • Nabízíme komerční metody léčby křečových žil nevyžadující hospitalizaci.

Aktuálně

Provoz oddělení.

Provoz chirurgického oddělení je nyní problematikou COVID neomezen. Snažíme se postupně splnit všechny závazky vzniklé během období krizového stavu. Doplňujeme odložená vyšetření, provádíme dle kapacit odložené operační výkony a další intervence.

Provádíme upgrade některých postupů a zavádíme nové metody, zejména v oblasti léčby křečových žil.

Pracujeme na zvýšení dostupnosti cévně chirurgické diagnostiky a připravujeme informativní schůzku s praktickými lékaři libereckého kraje za účelem účelného odesílání pacientů do správných poraden.

Akutní ambulantní péče – non stop 24 hod, bez omezení v rámci chirurgické ambulance.

Poradna cévní chirurgie a objednávání k operacím
Provoz poradny je nyní neomezený. Poradna je aktivní každé úterý a pátek dle ordinačních hodin.
Preferujeme objednávky cestou formuláře dostupného nad tímto odstavcem. Využití formuláře ušetří čas personálu a zvýší naději vyřešení Vašeho požadavku správnou cestou. Na podněty zaslané formulářem reagujeme nejpozději do týdne.
Akutní stavy NENÍ vhodné řešit cestou formuláře.

Objednávky do poradny probíhají na telefonním čísle 485312478. denně v čase od 7:30 – do 10:00 hod.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 336
Objednávky: Využijte prosím v maximální míře náš formulář výše.
Poradna: +420 485 312 478
Fax: +420 485 312 466
E-mail: alexandr.skaryd@nemlib.cz
Budova A
Podlaží 4
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Poradny

Cévní poradna
nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci
Poradna cévní chirurgie nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci Pátek 10:00 – 14:00 +420 485 312 478 MUDr. Škaryd
MUDr. Siberová
MUDr. Venclová
Žilní poradna
nutno předem objednat
Poradna žilní chirurgie nutno předem objednat Úterý 12:00 – 13:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00 ( nemocnice Frýdlant )
+420 485 312 478 MUDr. Škaryd
MUDr. Siberová
MUDr. Brzulová
MUDr. Venclová
Poradna pro cévní přístupy
Poradna pro cévní přístupy pro účely hemodialýzy
Poradna pro AV zkraty Poradna pro cévní přístupy pro účely hemodialýzy 8:30 – 10:00 pátek +420 485 312 478 MUDr. Siberová
MUDr. Slavíková
MUDr. Venclová

Lůžka a pokoje

19
standardních lůžek
18
intenzivních lůžek (JIP chirurgických oborů)
3
nadstandardní lůžka chirurgického centra
O nás

Nadstandardní služby

Standardním pojišťovnou hrazeným postupem pro léčbu křečových žil je chirurgické odstranění kmenové žíly způsobující onemocnění a odstranění křečových žil, které způsobují obtíže kosmetické i zdravotní.

Pokrok v medicíně je vykoupen nemalou investicí biomedicínských firem do vývoje technologií, které se zpravidla zaměřují na zkrácení hospitalizace, zmírnění bolesti během výkonu a po výkonu a snížení dopadu na zdravotní stav a minimalizaci omezení, které pacient musí dodržovat po určitý časový interval. Vývoj firma následně splácí prodejem těchto pokročilých zařízení a prostředků zdravotnickým zařízením. Tato zařízení a prostředky použitá zdravotnickým zařízením nejsou proplacena pojišťovnou. Z tohoto důvodu se na zaplacení zvolené metody majoritně podílí pacient, příjemce výhod použití dané metody.

Momentálně používáme tři nadstandardní – pacientem hrazené metody léčby křečových žil. Nadstandardní – pacientem hrazené metody v léčbě ischemie dolních končetin nenabízíme, neexistují.

Metoda standardní: Výkon v celkové anestezii či svodné anestezii (vpich do zad). Z chirurgického řezu v oblasti třísla a většinou oblasti lýtka odstraňujeme kmenovou žílu. Dále z drobných incizí dle velikosti a rozsahu hmatných či viditelných žil odstraňujeme konkrétní varikosní žíly. Pacient je v nemocnici zpravidla hospitalizován den před výkonem a propuštěn den po výkonu. Po výkonu nosí 6-8 týdnů kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je omezen do vyjmutí stehů, rizikem je hlavně horší výsledek hojení operačních ran. Pooperační bolest je dána zejména počtem nutných operačních řezů a rannou plochou po odstranění kmenové žíly. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost lze očekávat v délce cca 14 dní.

Metoda RFA: Výkon v celkové či svodné anestezii (vpich do zad). Z řezu na lýtku je kmenová žíla až do třísla ošetřena “RFA sondou”, která žíla uzavře, aniž by bylo nutné žílu chirurgicky odstranit. Dále z drobných incizí dle velikosti a rozsahu hmatných či viditelných žil odstraňujeme konkrétní varikosní žíly. Pacient je v nemocnici zpravidla hospitalizován den před výkonem a propuštěn den po výkonu. Po výkonu nosí 3-4 týdny kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je omezen do vyjmutí stehů, rizikem je hlavně horší výsledek hojení operačních ran. Pooperační bolest je dána zejména počtem nutných operačních řezů v místě křečových žil. Oblast ošetřená RFA sondou není zpravidla spojena s větší bolestivostí. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost lze očekávat v délce cca 7-10 dní.

Metoda Clarivein: Výkon v lokální anestezii. Ze vpichu na lýtku je kmenová žíla až do třísla ošetřena metodou Clarivein, která žíla uzavře, aniž by bylo nutné žílu chirurgicky odstranit. U této metody vzhledem k absenci celkové či svodné anestezie je výhodně ošetřit v první době kmenovou žílu a následně vyčkat vymizení až 75% původně viditelných žil na končetině. Tento výkon nevyžaduje hospitalizaci a je proveden ambulantně. Po výkonu nosí 1-2 týdny kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je víceméně neomezen, nicméně po dobu nošení kompresivních punčoch doporučujeme spíše nezvýšenou fyzickou zátěž – tedy běžný život bez sportu. Pooperační bolest prakticky není. Samotný výkon trvá cca 30 minut. Je potřeba počítat s časem, který si vyžádá administrativa. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost není při tomto typu zákroku zpravidla nutná.

Metoda Veneseal: Výkon v lokální anestezii. Ze vpichu na lýtku je kmenová žíla až do třísla ošetřena přípravkem Veneseal (lepidlo), které žílu zalepí, aniž by bylo nutné žílu chirurgicky odstranit či jinak poškodit. U této metody vzhledem k absenci celkové či svodné anestezie je výhodně ošetřit v první době kmenovou žílu a následně vyčkat vymizení až 75% původně viditelných žil na končetině. Tento výkon nevyžaduje hospitalizaci a je proveden ambulantně. Po výkonu není nutno nosit kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je pacient neomezen. S výkonem není spojena žádná bolestivost. S trochou nadsázky můžete k výkonu přijet na kole a na stejném kole ihned po výkonu odjet. Samotný výkon trvá asi 15 minut. Je potřeba počítat s časem, který si vyžádá administrativa. U této metody je podnebí a teploty vzduchu irelevantní a výkon tak může proběhnout kdykoliv během roku. Pracovní neschopnost není při tomto typu zákroku zpravidla nutná.

Metoda pěnové sklerotizace: Výkon bez použití anestezie. Z jednotlivých vpichů tenkou jehlou je do žil dle přání pacienta a doporučení lékaře vpraven roztok či pěna, který žíly zaslepí. Efektivita výkonu je dle rozsahu žil variabilní, vzhledem k povaze problematiky nelze efekt garantovat. Obecně je tato metoda doporučena k dořešení zbylých varikosit po rozsáhlejším operačním výkonu nebo tam kde je velmi drobný nález. Po výkonu doporučujeme nosti kompresivní punčochy 10-12 dní. Výkon je prováděn ambulantně a trvá řádově desítky minut. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost není při tomto typu zákroku zpravidla nutná.

Obecně o nadstandardu

O nás

Cévní chirurgie zajišťuje plánované i akutní operace tepen a žil. Ve spolupráci s RDG oddělením a Kardiocentrem nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu začínající přesným fyzikálním vyšetřením a zobrazením. V oblasti tepen je nejčastější problematikou ischemická choroba dolních končetin, kde provádíme miniinvazivní zprůchodnění, nebo přemostění (bypass) zúžených tepen. V oblasti chirurgie žil jsou řešeny nejčastěji varixy dolních končetin a to metodami hrazenými pojišťovnou a též metodami komerčními v ambulantním režimu. Spolupracujeme s Traumacentrem na řešení poranění cév. Pacientům, pro které není miniinvazivní léčba vhodná, nabízíme spektrum zákroků vedoucích k obnovení funkce, zhojení defektu nebo záchraně končetiny před amputací. Tato léčba je vždy přizpůsobena každému jednotlivému pacientovi.

Pacientům jakéhokoliv věku dáváme šanci na odstranění obtíží, obnovení funkce a původního vzhledu končetin postižených chronickou žilní insuficiencí (křečovými žilami). Operace křečových žil provádíme zodpovědným způsobem a nabízíme také metody čtvrté a páté generace Clarivein a Veneseal.

Ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením se snažíme maximálně využívat svodnou a epidurální anestezii jako výrazně šetrnější alternativu celkové narkóze.

Pro oddělení hemodialýzy nabízíme komplexní přístup k diagnostice nutné k vytvoření cévních zkratů za účelem hemodialýzy ve spolupráci se specialisty z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Každý z našich klientů je pro nás VIP."

MUDr. Alexandr Škaryd

Klíčové výkony a diagnózy

 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Kritická končetinová ischemie
 • Degenerativní onemocnění tepen a žil
 • Traumata tepen a žil
 • Chronická žilní insuficience
 • Chronické renální selhání
 • Náhrada výdutě břišní aorty
 • Rekonstrukce periferních tepen
 • Radiofrekvenční ablace žil
 • Operace povrchových žil
 • Tvorba cévních zkratů pro potřebu hemodialýzy

MUDr. Alexandr Škaryd

vedoucí lékař cévní chirurgie, 4. patro

Mgr. Monika Líbalová

staniční sestra cévní chirurgie, 4. patro

Dokumenty
Časté dotazy