Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Po dobu chřipkové epidemie ZÁKAZ NÁVŠTĚV na vybraných odděleních Krajské nemocnice Liberec (více info v aktualitách).

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Cévní chirurgie

Komplexní diagnostika a chirurgická léčba onemocnění tepen a žil

 • Provádíme přes 400 operací ročně s pohotovostí 24 hodin denně
 • Disponujeme nejmodernější diagnostickou technikou
 • Pacientovi umožňujeme spolurozhodovat o léčebném postupu
 • V maximální míře využíváme šetrnější epidurální či svodné anestezie
 • Každý pacient využívá výhod multioborového přístupu

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 336
Poradna: +420 485 312 478
Fax: +420 485 312 466
E-mail: alexandr.skaryd@nemlib.cz
Budova A
Podlaží 4
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Poradny

Cévní poradna
nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci
Poradna cévní chirurgie nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci Pátek 10:00 – 14:00 +420 485 312 478 MUDr. Marušiak
MUDr. Škaryd
Žilní poradna
nutno předem objednat
Poradna žilní chirurgie nutno předem objednat Úterý 12:00 – 13:00 +420 485 312 478 MUDr. Škaryd
MUDr. Marušiak
MUDr. Rambousek
Poradna pro cévní přístupy
Poradna pro cévní přístupy pro účely hemodialýzy
Poradna pro AV zkraty Poradna pro cévní přístupy pro účely hemodialýzy 8:30 – 10:00 pátek +420 485 312 478 MUDr. Veronika Petráková
MUDr. Slavíková

Lůžka a pokoje

19
standardních lůžek
18
intenzivních lůžek (JIP chirurgických oborů)
3
nadstandardní lůžka chirurgického centra
O nás

O nás

Cévní chirurgie zajišťuje plánované i akutní operace tepen a žil. Ve spolupráci s RDG oddělením a Kardiocentrem nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu začínající přesným fyzikálním vyšetřením a zobrazením. V oblasti tepen je nejčastější problematikou ischemická choroba dolních končetin, kde provádíme miniinvazivní zprůchodnění, nebo přemostění (bypass) zúžených tepen. V oblasti chirurgie žil jsou řešeny nejčastěji varixy dolních končetin. Spolupracujeme s Traumacentrem na řešení poranění cév. Pacientům, pro které není miniinvazivní léčba vhodná, nabízíme spektrum zákroků vedoucích k obnovení funkce, zhojení defektu nebo záchraně končetiny před amputací. Tato léčba je vždy přizpůsobena každému jednotlivému pacientovi.

Pacientům jakéhokoliv věku dáváme šanci na odstranění obtíží, obnovení funkce a původního vzhledu končetin postižených chronickou žilní insuficiencí (křečovými žilami). Operace křečových žil provádíme šetrným způsobem a nabízíme také nadstandardní terapii metodou radiofrekvenční ablace.

Ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením se snažíme maximálně využívat svodnou a epidurální anestezii jako výrazně šetrnější alternativu celkové narkóze.

Pro oddělení hemodialýzy nabízíme komplexní přístup k diagnostice nutné k vytvoření cévních zkratů za účelem hemodialýzy ve spolupráci se specialisty z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Lidský věk je formálně určen datem narození. Skutečné, biologické „stáří“ člověka se však často pozná podle stavu jeho cév. Tam, kde je to jen trochu možné, se naší prací snažíme přispět k tomu, aby pacienti „stárli“ co nejpomaleji.“

MUDr. Jan Marušiak CSc.

Klíčové výkony a diagnózy

 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Kritická končetinová ischemie
 • Degenerativní onemocnění tepen a žil
 • Traumata tepen a žil
 • Chronická žilní insuficience
 • Chronické renální selhání
 • Náhrada výdutě břišní aorty
 • Rekonstrukce periferních tepen
 • Radiofrekvenční ablace žil
 • Operace povrchových žil
 • Tvorba cévních zkratů pro potřebu hemodialýzy

Bc. Monika Líbalová

staniční sestra cévní chirurgie

Dokumenty
Časté dotazy