Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Cévní chirurgie

Komplexní diagnostika a chirurgická léčba onemocnění tepen a žil

 • Provádíme přes 400 operací ročně.
 • Jsme v pohotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro akutní pacienty všech zdravotnických zařízení libereckého kraje.
 • Disponujeme nejmodernější diagnostickou technikou
 • V maximální míře využíváme šetrnější epidurální či svodné anestezie
 • Pacientovi umožňujeme spolurozhodovat o léčebném postupu
 • Každý pacient automaticky využívá výhod multioborového přístupu
 • Nabízíme komerční metody léčby křečových žil nevyžadující hospitalizaci.

Nově je do cévní poradny kromě vyjímek nutné mít doporučení ANGIOLOGA. Vyšetření angiologem je nutné tam, kde pacient nemá defekt, nemá klidové bolesti nebo nemá vystouplé křečové žíly. Objednejte se k vyšetření u některého z ambulantních angiologů nebo na telefonním čísle 485312575.

Jediným způsobem jak obejít vyžádané doporučení angiologa je využít formuláře níže a my zvážíme individuálně obtíže pacienta a případně nabídneme rovnou termín v poradně. Typickým případem je řešení křečových žil v různých stádiích, včetně kosmetického hlediska a dále vzácné případy nebo případy kdy vyšetření u jiných specialistů nevedla k vyřešení obtíží.

Pro objednání k vyšetření a řešení žilních metliček a drobných křečových žilek pro zejména kosmetické účely prosím použijte formulář.

Aktuálně

Po dobu letních prázdnin od 3.7.2023 do 1.9.2023 je výrazně omezen provoz oddělení s vyjímkou akutních stavů. Stejně tak je po dobu letních prázdnin výrazně proloužena doba, za kterou odpovíme na dotazy či přání zaslané formulářem níže.

Preferujeme objednávky cestou formuláře dostupného nad tímto odstavcem. Využití formuláře ušetří čas personálu a zvýší naději vyřešení Vašeho požadavku správnou cestou. Upozorňujeme, že na podněty zaslané formulářem nereagujeme ihned ale zpravidla do 7-10 dní.
Akutní stavy NENÍ vhodné řešit cestou formuláře.

Objednávky do poradny probíhají na telefonním čísle 485312478. denně v čase od 7:30 – do 10:00 hod.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 336
Objednávky: Využijte prosím v maximální míře náš formulář výše.
Poradna: +420 485 312 478
Fax: +420 485 312 466
E-mail: cevni.objednavky@nemlib.cz
Budova A
Podlaží 4
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Poradny

Cévní poradna
nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci
Poradna cévní chirurgie nutno předem objednat, akutní stavy ošetřujeme v chirurgické ambulanci Pátek 10:00–14:00 +420 485 312 478 MUDr. Škaryd
MUDr. Siberová
MUDr. Durnová
Žilní poradna
nutno předem objednat
Poradna žilní chirurgie nutno předem objednat Úterý 12:00–13:00
Čtvrtek 14:00–18:00 (nemocnice Frýdlant)
+420 485 312 478 MUDr. Škaryd
Poradna pro cévní přístupy
Poradna pro cévní přístupy pro účely hemodialýzy
Poradna pro AV zkraty Poradna pro cévní přístupy pro účely hemodialýzy 8:30–10:00 pátek +420 485 312 478 MUDr. Siberová
MUDr. Durnova

Lůžka a pokoje

19
standardních lůžek
18
intenzivních lůžek (JIP chirurgických oborů)
3
nadstandardní lůžka chirurgického centra
O nás

Nadstandardní služby

Standardním pojišťovnou hrazeným postupem pro léčbu křečových žil je chirurgické odstranění kmenové žíly způsobující onemocnění a odstranění křečových žil, které způsobují obtíže kosmetické i zdravotní.

Pokrok v medicíně je vykoupen nemalou investicí biomedicínských firem do vývoje technologií, které se zpravidla zaměřují na zkrácení hospitalizace, zmírnění bolesti během výkonu a po výkonu a snížení dopadu na zdravotní stav a minimalizaci omezení, které pacient musí dodržovat po určitý časový interval. Vývoj firma následně splácí prodejem těchto pokročilých zařízení a prostředků zdravotnickým zařízením. Tato zařízení a prostředky použitá zdravotnickým zařízením nejsou proplacena pojišťovnou. Z tohoto důvodu se na zaplacení zvolené metody majoritně podílí pacient, příjemce výhod použití dané metody.

Momentálně používáme tři nadstandardní – pacientem hrazené metody léčby křečových žil. Nadstandardní – pacientem hrazené metody v léčbě ischemie dolních končetin nenabízíme, neexistují.

Metoda standardní: Výkon v celkové anestezii či svodné anestezii (vpich do zad). Z chirurgického řezu v oblasti třísla a většinou oblasti lýtka odstraňujeme kmenovou žílu. Dále z drobných incizí dle velikosti a rozsahu hmatných či viditelných žil odstraňujeme konkrétní varikosní žíly. Pacient je v nemocnici zpravidla hospitalizován den před výkonem a propuštěn den po výkonu. Po výkonu nosí 6-8 týdnů kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je omezen do vyjmutí stehů, rizikem je hlavně horší výsledek hojení operačních ran. Pooperační bolest je dána zejména počtem nutných operačních řezů a rannou plochou po odstranění kmenové žíly. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost lze očekávat v délce cca 14 dní.

Metoda RFA: Výkon v celkové či svodné anestezii (vpich do zad). Z řezu na lýtku je kmenová žíla až do třísla ošetřena “RFA sondou”, která žíla uzavře, aniž by bylo nutné žílu chirurgicky odstranit. Dále z drobných incizí dle velikosti a rozsahu hmatných či viditelných žil odstraňujeme konkrétní varikosní žíly. Pacient je v nemocnici zpravidla hospitalizován den před výkonem a propuštěn den po výkonu. Po výkonu nosí 3-4 týdny kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je omezen do vyjmutí stehů, rizikem je hlavně horší výsledek hojení operačních ran. Pooperační bolest je dána zejména počtem nutných operačních řezů v místě křečových žil. Oblast ošetřená RFA sondou není zpravidla spojena s větší bolestivostí. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost lze očekávat v délce cca 7-10 dní.

Metoda Clarivein: Výkon v lokální anestezii. Ze vpichu na lýtku je kmenová žíla až do třísla ošetřena metodou Clarivein, která žíla uzavře, aniž by bylo nutné žílu chirurgicky odstranit. U této metody vzhledem k absenci celkové či svodné anestezie je výhodně ošetřit v první době kmenovou žílu a následně vyčkat vymizení až 75% původně viditelných žil na končetině. Tento výkon nevyžaduje hospitalizaci a je proveden ambulantně. Po výkonu nosí 1-2 týdny kompresivní punčochy či bandáže. Stran fyzické aktivity je víceméně neomezen, nicméně po dobu nošení kompresivních punčoch doporučujeme spíše nezvýšenou fyzickou zátěž – tedy běžný život bez sportu. Pooperační bolest prakticky není. Samotný výkon trvá cca 30 minut. Je potřeba počítat s časem, který si vyžádá administrativa. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost není při tomto typu zákroku zpravidla nutná.

Metoda pěnové sklerotizace: Výkon bez použití anestezie. Z jednotlivých vpichů tenkou jehlou je do žil dle přání pacienta a doporučení lékaře vpraven roztok či pěna, který žíly zaslepí. Efektivita výkonu je dle rozsahu žil variabilní, vzhledem k povaze problematiky nelze efekt garantovat. Obecně je tato metoda doporučena k dořešení zbylých varikosit po rozsáhlejším operačním výkonu nebo tam kde je velmi drobný nález. Po výkonu doporučujeme nosti kompresivní punčochy 10-12 dní. Výkon je prováděn ambulantně a trvá řádově desítky minut. Vzhledem k nošení bandáží / kompresivních punčoch tento výkon doporučujem provést v chladnějších měsících (září – červen). Pracovní neschopnost není při tomto typu zákroku zpravidla nutná.

Obecně o nadstandardu

O nás

Cévní chirurgie zajišťuje plánované i akutní operace tepen a žil. Ve spolupráci s RDG oddělením a Kardiocentrem nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu začínající přesným fyzikálním vyšetřením a zobrazením. V oblasti tepen je nejčastější problematikou ischemická choroba dolních končetin, kde provádíme miniinvazivní zprůchodnění, nebo přemostění (bypass) zúžených tepen. V oblasti chirurgie žil jsou řešeny nejčastěji varixy dolních končetin a to metodami hrazenými pojišťovnou a též metodami komerčními v ambulantním režimu. Spolupracujeme s Traumacentrem na řešení poranění cév. Pacientům, pro které není miniinvazivní léčba vhodná, nabízíme spektrum zákroků vedoucích k obnovení funkce, zhojení defektu nebo záchraně končetiny před amputací. Tato léčba je vždy přizpůsobena každému jednotlivému pacientovi.

Pacientům jakéhokoliv věku dáváme šanci na odstranění obtíží, obnovení funkce a původního vzhledu končetin postižených chronickou žilní insuficiencí (křečovými žilami). Operace křečových žil provádíme zodpovědným způsobem a nabízíme také metody čtvrté a páté generace Clarivein a Veneseal.

Ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením se snažíme maximálně využívat svodnou a epidurální anestezii jako výrazně šetrnější alternativu celkové narkóze.

Pro oddělení hemodialýzy nabízíme komplexní přístup k diagnostice nutné k vytvoření cévních zkratů za účelem hemodialýzy ve spolupráci se specialisty z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Každý z našich klientů je pro nás VIP."

MUDr. Alexandr Škaryd

Klíčové výkony a diagnózy

 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Kritická končetinová ischemie
 • Degenerativní onemocnění tepen a žil
 • Traumata tepen a žil
 • Chronická žilní insuficience
 • Chronické renální selhání
 • Náhrada výdutě břišní aorty
 • Rekonstrukce periferních tepen
 • Radiofrekvenční ablace žil
 • Operace povrchových žil
 • Tvorba cévních zkratů pro potřebu hemodialýzy

MUDr. Alexandr Škaryd

vedoucí lékař cévní chirurgie, 4. patro

Mgr. Monika Líbalová

staniční sestra cévní chirurgie, 4. patro

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy