Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Diabetologické centrum

  • Specializovaná léčba všech forem diabetu
  • Podiatrická a obezitologická poradna
  • Rozsáhlé zkušenosti s léčbou inzulínovou pumpou
  • Úzká spolupráce s obory cévní chirurgie a ortopedie
Budova B
Podlaží 5

 O nás

 V centru poskytujeme komplexní péči o diabetiky  1. i 2. typu, o gravidní diabetičky i pacientky s diagnózou gestační diabetes mellitus. Máme rozsáhlé zkušenosti i s pacienty léčenými inzulínovou pumpou. V podiatrické poradně vyšetřujeme a léčíme pacienty s defekty na dolních končetinách (syndromem diabetické nohy). V rámci léčby těchto pacientů úzce spolupracujeme s intervenčními radiology, cévními chirurgy, ortopedy, chirurgy, protetiky a dalšími odborníky. Ambulance centra je vybavena technikou umožňující kontinuální monitorování glykémie. V obezitologické poradně pomáháme pacientům s redukcí hmotnosti.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Diabetes mellitus 1. typu
  • Diabetes mellitus 2. typu
  • Gestační diabetes (těhotenská cukrovka)
  • Syndrom diabetické nohy

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetologického centra

Časté dotazy