Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Chráněno: Chirurgické centrum

Zastřešujeme spolupráci specialistů v chirurgických oborech

  • doplněný text

Kontakt

Tel: +420 485 312 466
E-mail: chirurgie@nemlib.cz
Budova A
Podlaží 1-5

Náš tým

MUDr. Peter Hromádka

přednosta Centra chirurgie, primář všeobecné chirurgie a chirurgie Frýdlant

MUDr. Vratislav Beran

zástupce přednosty Chirurgického centra, primář onkochirurgie, člen DR

Mgr. Ladislava Kohoutová

vrchní sestra Centra chirurgie a všeobecné chirurgie

Mgr. Alena Novotná DiS.

zástupkyně vrchní sestry Centra chirurgie, staniční sestra onkochirurgie

Časté dotazy

Poraďte se

Položte dotaz
Jaká je platnost receptů a poukazů?

Recepty s předepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí 5 kalendářních dnů, počínaje dnem jejich vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití (masti, kapky).

Recepty s ostatními léčivými přípravky platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejich vystavení.

Recepty s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat (opakovací recept), platí 6 měsíců, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle 1 rok.

Recept vystavený pohotovostní službou (též zubní) platí do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Poukaz na zdravotnické prostředky (berle, ortézy, obvazový materiál…) má platnost 3 měsíce.