Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Chráněno: Chirurgické centrum

Zastřešujeme spolupráci specialistů v chirurgických oborech

  • doplněný text

Kontakt

Tel: +420 485 312 466
E-mail: chirurgie@nemlib.cz
Budova A
Podlaží 1-5

Náš tým

MUDr. Peter Hromádka

přednosta Centra chirurgie, primář všeobecné chirurgie a chirurgie Frýdlant

MUDr. Vratislav Beran

zástupce přednosty Chirurgického centra, primář onkochirurgie, člen DR

Mgr. Ladislava Kohoutová

vrchní sestra Centra chirurgie a všeobecné chirurgie

Mgr. Alena Novotná DiS.

zástupkyně vrchní sestry Centra chirurgie, staniční sestra onkochirurgie

Časté dotazy

Poraďte se

Položte dotaz
Jaká je platnost receptů a poukazů?

Recepty s předepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí 5 kalendářních dnů, počínaje dnem jejich vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití (masti, kapky).

Recepty s ostatními léčivými přípravky platí 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejich vystavení.

Recepty s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat (opakovací recept), platí 6 měsíců, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle 1 rok.

Recept vystavený pohotovostní službou (též zubní) platí do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Poukaz na zdravotnické prostředky (berle, ortézy, obvazový materiál…) má platnost 3 měsíce.