Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení nefrologie a dialýzy

 • Veškerá nefrologická diagnostika kromě renálních biopsií
 • Široké možnosti prázdninových dialýz i pro zahraniční pacienty
 • Flexibilní přístup možnosti objednávání
 • Možnost plazmaferézy i pro mimospádové pacienty
 • Dlouhodobá spolupráce s IKEM, VFN Praha a FN Hradec Králové
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Hemodialýza - satelit: +420 485 312 767
Hemodialýza - pavilon interních oborů: +420 485 312 421
Prázdninové dialýzy – Holiday dialysis – Feriendialyse: +420 485 312 421, dialyza@nemlib.cz
fax: +420 485 312 021
Linka pomoci Baxter - peritoneální dialýza - http://www.domaci-dialyza.cz/ +420 800 737 872
Zelená linka Fresenius - peritoneální dialýza +420 800 100 498
Budova B
Podlaží 3
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Poradny

Poradna hemodialýza a peritoneální dialýza – PIO
Poradna hemodialýza a peritoneální dialýza – PIO 8:00 – 12:00 pondělí – pátek +420 485 312 417
Poradna nefrologická a transplantační – satelit
Poradna nefrologická a transplantační – satelit 8:00 – 12:00 pondělí – pátek +420 485 312 769
Poradna nefrologická predialyzační – PIO
Poradna nefrologická predialyzační – PIO 8:00 – 12:00 pondělí – pátek +420 485 312 440

Laboratoře

Krevní odběry – nefrologie
PIO, satelit
Krevní odběry – nefrologie PIO, satelit 7:00 – 8:00 pondělí – pátek +420 485 312 440
+420 485 312 769

Lůžka a pokoje

10
standardních lůžek
9
polohovacích křesel
O nás

O nás

Dominantní činností našeho oddělení je veškerá léčba související s akutní a chronickou hemodialýzou včetně prázdninových dialýz, diagnostika a terapie onemocnění a selhání ledvin a péče o pacienty v souvislosti s transplantací ledviny. Provozujeme transplantační poradnu, která sleduje více než 100 pacientů po transplantaci ledviny, dále predialyzační poradnu a poradnu pro peritoneální dialýzu. Na požádání dochází dietní sestra. V péči o transplantované pacienty spolupracujeme s Klinikou nefrologie IKEM.

Nefrologická a predialyzační poradna sleduje pacienty se selháním ledvin různé etiologie a různého stupně, připravuje pacienty na léčbu v dialyzačním programu a provádí veškerou nefrologickou diagnostiku kromě renálních biopsií. Ke specializovaným vyšetřením, především k renální biopsii, jsou pacienti odesíláni na spolupracující klinická pracoviště – Klinika nefrologie IKEM, I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Cévní přístupy jsou zhotovovány cévním chirurgem na chirurgickém oddělení v rámci nemocnice. Nabízíme možnost plasmaferézy pro pacienty z Krajské nemocnice Liberec i pro pacienty mimo spádovou oblast. Naše poradny pracují denně, termíny vyšetření se objednávají telefonicky zpravidla 1-2 dny předem, akutní pacienti jsou vyšetřeni ihned.

Klíčové výkony a diagnózy

 • Chronická hemodialýza
 • Akutní hemodialýza
 • Peritoneální dialýza
 • Plazmaferéza
 • Selhání ledvin
 • Prázdninová hemodialýza
 • Hemoperfuze
 • Permanentní žilní katetr
 • Hemodiafiltrace
 • Organizace transplantace a péče o transplantované pacienty

Náš tým

MUDr. Miroslav Ryba

přednosta Centra interních oborů, primář oddělení nefrologie a dialýzy

Jaroslava Barková

vrchní sestra oddělení nefrologie a dialýzy

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Další informace

Prázdninová dialýza

Při pobytu v Libereckém kraji máte u nás možnost využít dialýzy mimo své domovské zařízení. Co od vás potřebujeme?
 • kontaktujte nás nejlépe e-mailem k domluvení termínu pobytu
 • lékařskou zprávu pošlete nejpozději cca 14 dní před nástupem k nám

S sebou si prosím vezměte

 • lékařskou zprávu s dialyzačním předpisem a dosavadním průběhem léčby
 • platný průkaz zdravotního pojištění a občanský průkaz

Zahraniční klienti dále

 • platný cestovní doklad
 • platný Evropský průkaz pojištěnce (EHIC) pro bezplatný zákrok
 • hotovost pro úhradu zákroku (klienti mimo EU)

Zahraniční klienti musí před zákrokem kontaktovat oddělení zdravotních pojišťoven – vyúčtování cizinců – telefon +420 485 312 721  nebo +420 485 312 271

Komunikujeme v angličtině, němčině, polštině a francouzštině.

Pro odborníky

Peritoneální dialýza

Na oddělení funguje od roku 1994 peritoneální dialyzační program, provozuje se systém Baxter a Fresenius, k dispozici jsou cyclery SleepSafe a Home Choice. Na interním oddělení je prováděna edukace pacientů sestrou – specialistkou, zakládání katetrů se provádí laparoskopicky v celkové anestezii na chirurgickém oddělení nemocnice. Zakládání katetrů, edukaci pacientů a zahájení dialýzy jsme schopni provádět i pro okolní střediska.

Časté dotazy