Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Onkochirurgie

Chirurgie zhoubných i nezhoubných nádorových onemocnění

  • Specializované týmy na jednotlivé nádorové oblasti
  • Propracovaná spolupráce s komplexním onkologickým centrem
  • Rozsáhlé zkušenosti s operací nádorů prsu včetně šetrných operačních postupů

Aktuálně

Provoz chirurgického oddělení.

Provoz chirurgického oddělení se řídí aktuálními rozhodnutími krizového štábu KNL a.s.

Akutní ambulantní péče – 24 hod , bez omezení.

Poradny chirurgie a objednávání k operacím
Poradny fungují bez omezení.
Objednávky do poradny probíhají na telefonním čísle 485312478. denně v čase od 7:30 – do 10:00 hod.

Kolektiv chirurgie

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 409
Fax: +420 485 312 466
Budova A
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Poradny

Poradna onkochirurgická
nutno se předem objednat, objednání k operacím nádorů
Poradna onkochirurgická nutno se předem objednat, objednání k operacím nádorů Více Středa 9:00 – 11:30 +420 485 312 478 MUDr. Beran
MUDr. Havlík
MUDr. Biath
Poradna proktologická
nutno objednat předem
Poradna proktologická nutno objednat předem Středa 12:00 – 15:00 +420 485 312 478 MUDr. Biath
MUDr. Salavec
Poradna mammologická
nutno předem objednat
Poradna mammologická nutno předem objednat Čtvrtek 9:00 – 13:00 +420 485 312 478 MUDr. Valenta
MUDr. Harcubová
MUDr. Brzulová

Lůžka a pokoje

24
standardních lůžek
18
intenzivních lůžek (JIP chirurgických oborů)
3
nadstandardní lůžka chirurgického centra
O nás

O nás

Podstatou naší práce je chirurgické odstraňování běžných i vzácnějších solidních (bulkovitých) nádorů v oblastech žaludku, tenkého a tlustého střeva, konečníku, slinivky, jater, plic, prsou a štítné žlázy.

Na jednotlivé oblasti a s nimi související nádory máme specializované týmy:

Hrudní tým – nádory plic, průdušek, jícnu, mezihrudí, hrudní stěny a pohrudnice

Mamologický tým – nádory prsní žlázy

Hepato-bilio-pankreatický tým – nádory jater, žlučovodů a slinivky břišní

Kolorektální tým – nádory žaludku, střeva a konečníku

Při nádorovém postižení žaludku provádíme částečné i kompletní resekce (chirurgické odstranění) žaludku s vytvořením nového rezervoáru z tenkého střeva. U nádoru tenkého a tlustého střeva se podle platných principů léčby odstraňuje postižená část střeva s přilehlými mízními uzlinami, ve kterých se můžou nacházet metastázy. 

V chirurgii trávicí trubice provádíme jak otevřené, tak laparoskopické výkony s použitím moderních zařízení jako jsou staplery, harmonický skalpel a operační ultrazvuk. Složitější rekonstrukční operace na trávicím traktu po odstranění nádorového onemocnění provádíme ve více fázích.

Máme rozsáhlé zkušenosti s chirurgií zhoubných i nezhoubných nádorů prsu. Využíváme metodu sentinelové (strážní, spádové) mízní uzliny, která v řadě případů zhoubných onemocnění umožňuje výrazně šetrnější zákrok. Intimitu oblasti prsu zohledňujeme také uplatňováním zásad plastické chirurgie se snahou o co nejlepší kosmetický výsledek při zachování dostatečné razance zákroku.

Léčebné postupy u jednotlivých pacientů jsou stanoveny na mezioborových komisích, které plně využívají zkušeností a diagnostických kapacit komplexního onkologického centra. Radioonkologické, chemoterapeutické i chirurgické výkony se tak odvíjí od společně vypracované strategie léčby.

Klíčové výkony a diagnózy

  • Operace nádorů štítné žlázy
  • Operace nádorů tenkého a tlustého střeva
  • Operace nádorů prsu
  • Operace nádorů žaludku
  • Operace nádorů slinivky břišní
  • Operace nádorů jater

Náš tým

MUDr. Vratislav Beran

zástupce přednosty Chirurgického centra, primář onkochirurgie, člen DR

Mgr. Alena Novotná DiS.

zástupkyně vrchní sestry Chirurgického centra, staniční sestra onkochirurgie

Dokumenty

Dokumenty

Informované souhlasy

Časté dotazy