Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Co je dobré vědět o pobytu v naší nemocnici

Před hospitalizací

Ve většině neurgentních případů pacienta do nemocnice odesílá obvodní lékař nebo specialista na základě vlastního vyšetření a doporučení. Váš obvodní lékař nebo specialista ví, co vše je potřeba pro váš konkrétní zdravotní problém nebo plánovaný zákrok a při odeslání do nemocnice vás seznámí se vším, co vás čeká. Zároveň vás vybaví veškerou potřebnou dokumentací. Našim pracovištím výrazně usnadní práci, když do nemocnice přicházíte vybaveni informacemi i dokumenty k vašemu zdravotnímu stavu. V některých případech vás oddělení bez patřičné dokumentace z důvodu kapacity vůbec nemůže přijmout.

Konkrétní povaha průběhu hospitalizace je vždy velmi individuální v závislosti na oddělení a povaze zákroku nebo léčby a přesné informace vám poskytne konkrétní oddělení zpravidla telefonicky, případně formou konzultace v ambulanci nebo poradně.

Co s sebou do nemocnice

  • Zpráva obvodního lékaře nebo specialisty
  • Výsledky odběrů a předchozích vyšetření
  • Dokumentace (snímky a doplňující zprávy odborných lékařů)
  • Doklady (zejména občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny)
  • Věci osobní potřeby
  • Léky, které běžně užíváte
  • Výše uvedené vždy, další položky již dle povahy léčby a délky hospitalizace

Návštěvy

Režim návštěv je vždy individuální podle jednotlivých oddělení. Zatímco někde jsou návštěvy volnější, na ARO, JIP nebo v porodnici je nutné dodržovat přísnější režim. V některých případech jsou návštěvy dokonce zcela vyloučeny. Informace o návštěvách najdete na stránkách oddělení, v případě pochybností prosím zavolejte předem, abychom minimalizovali případná nedorozumění.

Podávání informací o zdravotním stavu po telefonu

Pro bezpečnost při podávání informací po telefonu obdrží každý pacient při nástupu k hospitalizaci komunikační heslo/PIN. Pacient je vždy srozumitelně poučen, k jakému účelu komunikační heslo/PIN slouží a jak s ním má nakládat. Sám si tedy určí, komu heslo/PIN sdělí. Tyto osoby se budou následně při telefonickém hovoru identifikovat ,,heslem/PINem”. Po ověření budou informace lékařem podány. Závažné informace týkající zdravotního stavu pacientů však sdělují lékaři pouze osobně.

Nadstandardní služby

Většina oddělení nabízí omezený počet nadstandardních lůžek na samostatných pokojích v ceně mezi 700-1000 Kč/noc podle oddělení. Kromě pohodlí, soukromí a lepšího vybavení je výhodou nadstandardu zpravidla volnější režim návštěv. Konkrétní vybavení, služby, podmínky a ceny nadstandardu jsou opět individuální a najdete je na stránkách jednotlivých oddělení.

Rádio, TV, chladnička a vlastní sociální zařízení

Sprcha

Výběr stravy z jídelního lístku (omezení jen ze zdravotní indikace)

Možnost ubytování a stravování rodinného příslušníka

Centra a oddělení