Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Videoasistovaná torakoskopie

Endoskopická metoda vyšetření hrudní dutiny zavedením operační mikrokamery

Jedná se o minimálně invazivní chirurgický výkon splňující požadavky na moderní operační přístup, kdy se využívá portů (pracovních kanálů) zavedených přes hrudní stěnu do hrudní dutiny nebo mezihrudí. Skrz řezy o velikosti několika centimetrů se zavádí speciální nástoje, zejména optika napojená na kameru přenášející obraz do obrazovky na operačním sále. Mezi nesporné výhody této metody patří menší zátěž než při klasickém přístupu, protože menší rána se hojí kratší dobu, méně bolí a logicky tak téměř ve všech případech zkracuje dobu hospitalizace, rekonvalescence a návratu zpět do běžného života.

Metoda laparoskopie není automaticky proveditelná u všech pacientů. Pokud je pacient k této metodě vhodným kandidátem, je mu během předoperačních příprav nabídnuta.