Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrální operační sály

Prostorové, personální a technické zázemí pro chirurgické výkony

 • Zajišťujeme hladký chod 14 moderních operačních sálů ve 4 budovách
 • Provádíme nástrojovou sterilizaci pro celou nemocnici i pro privátní zákazníky
 • Pro akutní výkony jsou operační sály k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

MUDr. Jiří Nováček, primář +420 485 312 495
Mgr. Marie Fryaufová, ředitelství +420 485 312 842
Vrchní sestra +420 485 312 317
COS neurochirurgie a ortopedie +420 485 312 802, na mapě
COS gynekologicko-porodnické +420 485 312 727, na mapě
COS ORL, Oční, ÚČOCH +420 485 312 611, na mapě
COS pavilonu chirurgických oborů +420 485 312 470
Budova A
Podlaží 3
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Laboratoře

Sterilizační centrum
sterilizace nástrojů pro operační sály i privátní zákazníky
Sterilizační centrum Liberec sterilizace nástrojů pro operační sály i privátní zákazníky všední dny 6:00 - 22:00
víkendy a svátky 7:00 - 11:00
+420 485 312 296
O nás

O nás

V režimu nepřetržitého provozu spravujeme komplex 14 klimatizovaných a moderně vybavených operačních sálů, které slouží k  výkonům všech operačních oborů nemocnice. Operační sály a související provozně-technické místnosti jsou rozmístěny v areálu nemocnice ve čtyřech budovách a kromě jedné jsou propojeny spojovacími koridory. Operační sály jsou odděleny provozně od ostatních oddělení a mají vlastní přístupové cesty pro personál, pacienty a materiál.

V době  od  7:30 do 15:30 h probíhají na sálech plánované výkony, v době od 15:30 do 07:30 h je zajištěn provoz v pohotovostním režimu pro akutní operační výkony. Provoz Centrálních operačních sálů je tak zajištěn nepřetržitě 24 hodin denně a zabezpečuje jej více než 100 pracovníků – perioperační a všeobecné sestry, sanitářky, sanitáři a uklízečky. 

Bezpečí pacientů je naším prvořadým cílem a nezpochybnitelnou prioritou při poskytování ošetřovatelských a zdravotnických služeb na operačních sálech.

Vnitřní systém kontroly kvality zahrnuje sledování, vyhodnocování a provádění opatření k prevenci pochybení a nežádoucích událostí. Naše priority jsou:

 • správná identifikace pacienta a operované části těla (identifikační náramky, verifikační protokoly)
 • prevence vzniku jakékoliv infekce (jednorázové pomůcky, důsledná dezinfekce rukou i prostředí, bariérový ošetřovatelský režim)
 • prevence vzniku popálenin bezpečným používáním dezinfekčních prostředků a zdravotnických přístrojů (jednorázové neutrální elektrody)
 • zajištění intimity a vstřícné komunikace

Struktura COS

COS GYN tvoří  dva operační sály k výkonům operačního oboru gynekologie  a jednoho klimatizovaného sálu  v prostorách porodního oddělení ve 3. patře pavilonu G, sloužícího k operačnímu řešení porodů císařským řezem.

COS NO tvoří komplex tří operačních sálů neurochirurgie a ortopedie v 8. patře pavilonu interních oborů.

COS OZO tvoří komplex 2 operačních sálů pro výkony oborů ORL, obličejové a čelistní chirurgie a očního oddělení ve 4. patře pavilonu D.

COS PCHO tvoří 7 operačních sálů, které slouží k výkonům většiny operačních oborů zastoupených v nemocnici. Spektrum operačních výkonů naleznete na webových stránkách těchto oddělení.

 • Oddělení cévní chirurgie
 • Oddělení onkochirurgie
 • Oddělení urologické
 • Oddělení všeobecné chirurgie
 • Traumatologické centrum

„Instrumentování se lze naučit, je k tomu třeba dobrých znalostí, zkušeností i zručnosti. Ale dobrou instrumentářkou se může stát jen sestra, která má ve své anonymitě ušlechtilý zájem o osud nemocného a prožívá a naplňuje smysl svého povolání nejen dovedností a kulturou ducha, ale i kulturou svého srdce.“

prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.

Náš tým

MUDr. Jiří Nováček

primář centrálních operačních sálů

Mgr. Marie Fryaufová

ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní sestra COS, členka představenstva

Dokumenty
Časté dotazy