Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrální operační sály

Prostorové, personální a technické zázemí pro chirurgické výkony

 • Zajišťujeme hladký chod 14 moderních operačních sálů ve 4 budovách
 • Provádíme nástrojovou sterilizaci pro celou nemocnici i pro privátní zákazníky
 • Pro akutní výkony jsou operační sály k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

MUDr. Jiří Nováček, primář +420 485 312 495
Mgr. Marie Fryaufová, ředitelství +420 485 312 842
Vrchní sestra +420 485 312 317
COS neurochirurgie a ortopedie +420 485 312 802, na mapě
COS gynekologicko-porodnické +420 485 312 727, na mapě
COS ORL, Oční, ÚČOCH +420 485 312 611, na mapě
COS pavilonu chirurgických oborů +420 485 312 470
Budova A
Podlaží 3
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Laboratoře

Sterilizační centrum
sterilizace nástrojů pro operační sály i privátní zákazníky
Sterilizační centrum Liberec sterilizace nástrojů pro operační sály i privátní zákazníky všední dny 6:00 - 22:00
víkendy a svátky 7:00 - 11:00
+420 485 312 296
O nás

O nás

V režimu nepřetržitého provozu spravujeme komplex 14 klimatizovaných a moderně vybavených operačních sálů, které slouží k  výkonům všech operačních oborů nemocnice. Operační sály a související provozně-technické místnosti jsou rozmístěny v areálu nemocnice ve čtyřech budovách a kromě jedné jsou propojeny spojovacími koridory. Operační sály jsou odděleny provozně od ostatních oddělení a mají vlastní přístupové cesty pro personál, pacienty a materiál.

V době  od  7:30 do 15:30 h probíhají na sálech plánované výkony, v době od 15:30 do 07:30 h je zajištěn provoz v pohotovostním režimu pro akutní operační výkony. Provoz Centrálních operačních sálů je tak zajištěn nepřetržitě 24 hodin denně a zabezpečuje jej více než 100 pracovníků – perioperační a všeobecné sestry, sanitářky, sanitáři a uklízečky. 

Bezpečí pacientů je naším prvořadým cílem a nezpochybnitelnou prioritou při poskytování ošetřovatelských a zdravotnických služeb na operačních sálech.

Vnitřní systém kontroly kvality zahrnuje sledování, vyhodnocování a provádění opatření k prevenci pochybení a nežádoucích událostí. Naše priority jsou:

 • správná identifikace pacienta a operované části těla (identifikační náramky, verifikační protokoly)
 • prevence vzniku jakékoliv infekce (jednorázové pomůcky, důsledná dezinfekce rukou i prostředí, bariérový ošetřovatelský režim)
 • prevence vzniku popálenin bezpečným používáním dezinfekčních prostředků a zdravotnických přístrojů (jednorázové neutrální elektrody)
 • zajištění intimity a vstřícné komunikace

Struktura COS

COS GYN tvoří  dva operační sály k výkonům operačního oboru gynekologie  a jednoho klimatizovaného sálu  v prostorách porodního oddělení ve 3. patře pavilonu G, sloužícího k operačnímu řešení porodů císařským řezem.

COS NO tvoří komplex tří operačních sálů neurochirurgie a ortopedie v 8. patře pavilonu interních oborů.

COS OZO tvoří komplex 2 operačních sálů pro výkony oborů ORL, obličejové a čelistní chirurgie a očního oddělení ve 4. patře pavilonu D.

COS PCHO tvoří 7 operačních sálů, které slouží k výkonům většiny operačních oborů zastoupených v nemocnici. Spektrum operačních výkonů naleznete na webových stránkách těchto oddělení.

 • Oddělení cévní chirurgie
 • Oddělení onkochirurgie
 • Oddělení urologické
 • Oddělení všeobecné chirurgie
 • Traumatologické centrum

„Instrumentování se lze naučit, je k tomu třeba dobrých znalostí, zkušeností i zručnosti. Ale dobrou instrumentářkou se může stát jen sestra, která má ve své anonymitě ušlechtilý zájem o osud nemocného a prožívá a naplňuje smysl svého povolání nejen dovedností a kulturou ducha, ale i kulturou svého srdce.“

prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.

Náš tým

MUDr. Jiří Nováček

primář centrálních operačních sálů

Mgr. Marie Fryaufová

ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní sestra COS, členka představenstva

Časté dotazy