Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Sterilizační centrum v Liberci je specializované, certifikované pracoviště, které zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků pro nemocnici Liberec a Frýdlant a pro externí zákazníky.

V organizační struktuře KNL a.s. patří sterilizační centrum v Liberci pod Centrální operační sály.

Sterilizujeme ve dvou parních autoklávech a v jednom nízkoteplotním plazmovém sterilizátoru.

Předsterilizační příprava (dekontaminace, dezinfekce, oplach a sušení nástrojů) se provádí na sálových provozech/odděleních, u nás probíhá třídění, balení, sterilizace a expedice zpět na jednotlivá oddělení. Sterilizaci nástrojů provádíme také pro privátní, externí zákazníky (soukromé ordinace, pedikúry, kosmetiky) a pro operační sály spravujeme distribuční sklad jednorázového rouškování.

Parní ,autoklávová sterilizace probíhá v několika validovaných programech při 121°C nebo při 134°C.

Nízkoteplotní sterilizace je zajišťována plazmovým sterilizátorem. Teplota v tomto sterilizátoru nepřekročí teplotu 52°C.

Oddělení Sterilizačního centra v Liberci neprovádí předsterilizační přípravu. Tu si zajišťují uživatelé sterilizačních služeb sami dle platné legislativy.

Na oddělení kontrolujeme namátkově správnost provedení této předsterilizační přípravy pomocí speciálních testů.

Zdravotnické prostředky, které této kontrole nevyhoví, nesterilizujeme.

Přístrojové vybavení sterilizace

  • Parní autokláv Sterivap 6612, komora o obsahu 600 litrů, s vlastním vyvíječem páry
  • Parní autokláv Sterivap SPHP MEE 6612-2ED, komora o obsahu 600 litrů, s vlastním vyvíječem páry
  • Plazmový, nízkoteplotní sterilizátor Sterrad 100 NX

Ceník služeb

Pracovní doba:

pondělí až pátek: 6:00-22:00

Sobota, neděle, svátky: 7:00-11:00

Kontakt

sterilizace příjem +420 485 312 296
staniční sestra +420 485 312 569
Budova A
Podlaží P

Bc. Halina Doležalová

staniční sestra sterilizačního centra