Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Sterilizační centrum v Liberci je specializované, certifikované pracoviště, které zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků pro nemocnici Liberec a Frýdlant a pro externí zákazníky.

V organizační struktuře KNL a.s. patří sterilizační centrum v Liberci pod Centrální operační sály.

Sterilizujeme ve dvou parních autoklávech a v jednom nízkoteplotním plazmovém sterilizátoru.

Předsterilizační příprava (dekontaminace, dezinfekce, oplach a sušení nástrojů) se provádí na sálových provozech/odděleních, u nás probíhá třídění, balení, sterilizace a expedice zpět na jednotlivá oddělení. Sterilizaci nástrojů provádíme také pro privátní, externí zákazníky (soukromé ordinace, pedikúry, kosmetiky) a pro operační sály spravujeme distribuční sklad jednorázového rouškování.

Parní ,autoklávová sterilizace probíhá v několika validovaných programech při 121°C nebo při 134°C.

Nízkoteplotní sterilizace je zajišťována plazmovým sterilizátorem. Teplota v tomto sterilizátoru nepřekročí teplotu 52°C.

Oddělení Sterilizačního centra v Liberci neprovádí předsterilizační přípravu. Tu si zajišťují uživatelé sterilizačních služeb sami dle platné legislativy.

Na oddělení kontrolujeme namátkově správnost provedení této předsterilizační přípravy pomocí speciálních testů.

Zdravotnické prostředky, které této kontrole nevyhoví, nesterilizujeme.

Přístrojové vybavení sterilizace

  • Parní autokláv Sterivap 6612, komora o obsahu 600 litrů, s vlastním vyvíječem páry
  • Parní autokláv Sterivap SPHP MEE 6612-2ED, komora o obsahu 600 litrů, s vlastním vyvíječem páry
  • Plazmový, nízkoteplotní sterilizátor Laoken, komora o obsahu 100 litrů

Pracovní doba:

pondělí až pátek: 6:00-22:00

Sobota, neděle, svátky: 7:00-11:00

Kontakt

sterilizace příjem +420 485 312 296
staniční sestra +420 485 312 569
Budova A
Podlaží P

Bc. Halina Doležalová

staniční sestra sterilizačního centra